GINOP-2.3.3-15-2016-00009
„Elektronmikroszkópos laboratórium létrehozása”

Sajtóközlemények

2016 | 09 | 27. Pannon Egyetem

ELEKTRONMIKROSZKÓPOS LABORATÓRIUM LÉTREHOZÁSA

A Pannon Egyetem a GINOP-2.3.3-15-2016-00009 azonosító számú pályázat keretében egy elektronmikroszkópos laboratórium létrehozására nyert támogatást. A laboratórium az egyetem öt kara közül három képzését és kutatómunkáját támogatja: a Mérnöki, a Műszaki Informatikai és a Georgikon Kar oktatói, kutatói, doktoranduszai és hallgatói számára jelent minőségi változást az új kutatási infrastruktúra. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 923,72 millió forint, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a. A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, a Széchenyi 2020 program keretében.

A projekt várhatóan az érintett három kar képzési és kutatási tevékenységének minden szintjén hasznosul, és eredményei számos formában jelentkeznek. Az új, világszínvonalú infrastruktúra a műszaki, a természet- és élettudományok területén dolgozó kutatók számára nemzetközi jelentőségű tudományos eredmények elérését és ezek publikálását segíti, valamint a nemzetközi kutatási pályázatokban való sikeres részvétel esélyét növeli. A tervezett „szolgáltató laboratórium” új perspektívákat nyit az anyagvizsgálatban a régió más felsőoktatási intézményei (Széchenyi Egyetem, Nyugat-magyarországi Egyetem), kutatóintézetei (MTA ÖK BLI, MTA CsFK GGI) és ipara (Herend, Continental, Valeo, Alcoa-Köfém, Balluff, MOL) számára. A projekt célja olyan laboratórium létrehozása, amely a változatos elektronmikroszkópos technikák csaknem teljes spektrumában világszínvonalú szolgáltatást nyújt. Ennek érdekében elvégzendő feladatok:

  • a műszerekkel szemben támasztott igények definiálása,
  • a telepítésükhöz szükséges feltételek megteremtése,
  • a műszerek telepítése, a laboratórium működési rendjének kialakítása,
  • a laboratórium által képviselt tudományos és K+F potenciál széles körben való megismertetése, ezáltal a műszerek felhasználói körének kialakítása, és
  • a szakmai utánpótlás folyamatos képzése.