EFOP-3.4.4-16-2017-00002 Projekt

A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok
megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Pannon EgyetemenEgyütt a Jövő Mérnökeiért Szövetség

ejmsz

Az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség olyan jelentős magyarországi nagyvállalatok összefogása, akik felismerték, hogy szoros kapcsolat van a mérnökbázis tudása, kreativitása, újítási képessége és egy ország sikeressége között. A Szövetség igyekszik összekapcsolni a fiatal, tehetséges mérnök-palántákat az őket tudással felvértező képzési intézményekkel, illetve az őket a jövőben foglalkoztató vállalatokkal, hogy a mérnöki- és természettudományos területeken minél nagyobb számban és minél eredményesebben valósíthassák meg elképzeléseiket. Az EJMSZ azért jött létre, hogy közvetlen tapasztalataival segítse és támogassa, még intenzívebbé tegye az oktatási intézmények, a gazdasági szereplők és a mérnökszakma képviselői közötti kapcsolatot; tanácsaival hozzájáruljon egy sikeres és kreatív mérnöknemzedék kimunkálásához. A Szövetség tagjai felismerték, hogy csak kölcsönös egyeztetés és együttműködés útján válhat sikeressé a műszaki- és természettudományok népszerűsítése, a mérnöki lét szépségeinek bemutatása, és egy sikeres mérnökgeneráció kinevelése. A Szövetség négy munkacsoportja (Középiskolai, Egyetemi, Kommunikáció és társadalmi presztízs, Érdekképviselet) összehangolt akciói révén a természettudományok népszerűsítésén, valamint célcsoportjai helyzetének javításán dolgozik nap, mint nap.

Stratégiai célok
 • a mérnökszakma társadalmi presztízsének emelése a középfokú oktatás, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők általános érdekeinek érvényesítése érdekében
 • az oktatás, szakképzés rendszerének a piacgazdasági igényekhez történő igazítása
 • az oktatási szövetségek működési területe gazdaságának fejlesztése, támogatása
 • a megfelelő minőségű munkaerő-kínálat megteremtése, fejlesztése, erősítése
 • az oktatási intézmények felé történő gazdasági elvárások közvetítése, koordinálása
A fenti célok sikeres megvalósítása érdekében a szövetség feladatai az egyes munkacsoportokban:

Középiskolai munkacsoport

 • előmozdítja a gazdálkodó szervezeteknek az oktatással, képzéssel összefüggő tevékenységét, ezekhez módszertani segítséget nyújt és támogatja e területeken a képzést és a továbbképzést
 • az oktatás és képzés számára irányelveket fogalmaz meg, mely elősegíti a közép- és felsőszintű oktatás minőségét, valamint a hallgatók felkészültségét a munkaerő-piaci igények figyelembevételével
 • a szövetségi javaslatok, vélemények, tájékoztatások megalapozottsága érdekében – a statisztikai törvény rendelkezéseinek megfelelően – adatokat gyűjt és az adatok alapján a gazdasági folyamatokról elemzéseket készít és hoz nyilvánosságra
Egyetemi munkacsoport
 • javaslataival, véleményezési tevékenységével támogatja az átfogó oktatásfejlesztési, gazdaságstratégiai döntések előkészítését
 • együttműködik az állami és az oktatási intézményekkel, illetve a munkaerő-piaci érdekképviseleti szervezetekkel, kamarákkal, szövetségekkel,közreműködik az oktatásfejlesztési koncepciók és programok munkarészeinek kidolgozásában és végrehajtásában
 • évente legalább kétszer szakmai konzultációt tart az oktatási intézmények, gazdasági szervezetek széles körét érintő jogszabályok, szabályozási koncepciók tárgyában
Kommunikáció és társadalmi presztízs munkacsoport
 • tájékoztatást ad a gazdasággal összefüggő munkaerő-piaci kínálat alakulásáról és elvárásairól, valamint a gazdálkodó szervezetek tevékenységét érintő oktatáspolitikai döntésekről és intézkedésekről, ezek hatásairól
 • előmozdítja a mérnöki szakma társadalmi presztízsének fejlődését
 • közreműködik a közép- és felsőoktatási intézményekkel, a belföldön végzett vagy belföldre irányuló, továbbá a külföldiek számára belföldön végzett munkaerő-piaci tájékoztató és propagandamunkában
 • az oktatási és mérnökhallgatói szervezetek tevékenységét összehangolja, ennek keretében kiállításokat, konferenciákat és más rendezvényeket szervez
Érdekképviseleti munkacsoport
 • közreműködik a gazdálkodó szervezeteket és az egyes szakmákat érintő tájékoztatási és képzési feladatok ellátásában, ennek részeként pályázati módszertani útmutatót állít össze
 • tájékoztatást ad a pályaválasztásról és oktatási lehetőségekről és feltételekről, az oktatási intézmények egyéb aktusairól és EMMI döntéseiről
 • javaslatok, vélemények, tájékoztatások nyújtásával előmozdítja az oktatási intézményekre vonatkozó jogszabályoknak, kormányzati és helyi önkormányzati programoknak, intézkedéseknek az oktatás fejlődéséhez, szervezettségéhez, a munkaerő-kínálati – mérnöki oldalról történő – megfelelő minőségéhez szükséges programok kidolgozását
 • kezdeményezi az oktatás és képzés előkészítésének, fejlesztésének, tematikájának érvényesülését, a megfelelő minőségű munkaerő-kínálat kibocsátását akadályozó vagy korlátozó intézkedések módosítását vagy hatályon kívül helyezését, illetve az ilyen körülmények megváltoztatásához szükséges jogszabályok, intézkedések meghozatalát
Az EJMSZ tagjai:
 • AUDI HUNGARIA Zrt.
 • B&O Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
 • Continental Automotive Hungary Kft.
 • ON Energiaszolgáltató Kft.
 • Ericsson Magyarország Kft.
 • evosoft Hungary Kft.
 • Grundfos Magyarország Gyártó Kft.
 • LEGO Manufacturing Kft.
 • MOL Magyar Olaj- es Gazipari Nyrt.
 • NI Hungary Kft.
 • Borsod Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 • Informatikai Vállalkozások Szövetsége
 • Kecskeméti Főiskola GAMF
 • Magyar Innovációs Szövetség
 • Miskolci Egyetem
 • Nők a Tudományban Egyesület
 • Óbudai Egyetem
 • Pannon Egyetem
 • Széchenyi István Egyetem
 • Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar
 • Takata Safety Systems Hungary Kft.

ejmsz

Az EJMSZ pályaorientációs tevékenységhez kapcsolódó tapasztalatai

Gyárlátogatások
Az EJMSZ tagszervezetei – tudván, hogy a diákok érdeklődése a valós szervezeti működés megismerése iránt magas – megnyitják a kapuikat a középiskolás diákok előtt. Rotációs rendszerben lehetőséget teremtenek, hogy a diákok 20-30 fős csoportokban, szervezett keretek között, kísérővel látogathassanak el a szervezetekhez, belelássanak a termék-előállítási folyamatokba, az üzemek működésébe és megtapasztalják, milyen mérnökként dolgozni. Évente 10-12 alkalommal, különböző helyszíneken (pl. AUDI, NI, LEGO), közel 300 középiskolás számára kínál ilyen lehetőséget az EJMSZ. A gyárlátogatások speciális eseteit jelenti a minden évben megrendezésre kerülő Lányok Napja, ahol kifejezetten a középiskolás lányok pályaorientációját és attitűdváltoztatását célozzák meg a tagszervezetek képviselői.
Az elmúlt 5 évben mintegy 2000 diák számára nyitották meg kapuikat az EJMSZ tagszervezetei.

Természettudományos Roadshow
A Természettudományi Roadshow az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség tudomány-népszerűsítő rendezvénye, melynek helyszíneit minden évben a Szövetség által kiválasztott 10-12 középiskola adja. Célja, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését a műszaki és természettudományok iránt, hogy növelje a tudományos pályák presztízsét, hogy a fiatalok közül megtalálja a legtehetségesebbeket és összekapcsolja őket a jövőjük és sikerük szempontjából kulcsfontosságú, kutatás-fejlesztésben érdekelt nagyvállalatokkal.

A program felépítése:
A Program ünnepélyes megnyitója után egy fiatal mérnök meséli el tapasztalatait és élményeit, és vezeti be a diákokat a mérnöki munka szépségeibe (kb. 20-25 perc) Ezek után a Szövetség egyik tagvállalata (a régió egyik nagyvállalata) mutatja be az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetséget, illetve tart egy tudomány-népszerűsítő előadást vagy interaktív bemutatót (kb. 20-25 perc) A programot egy látványos 30-40 perces látványos természettudományos kísérleti bemutató zárja, amiben a diákok aktívan is részt vehetnek.

A Szövetség 2013/2014-es tanévben közel 1500 diákot, 2014/2015-ben pedig majdnem 2000 középiskolást ért el a természettudományokat népszerűsítő programjával.2015-2016-ban ez az érték közel 1000 fővel növekedett, így összességében 4500 diák vehetett részt az EJMSZ attitűdformáló rendezvényén, országszerte.


Szakmanépszerűsítő imázsfilmek
Az EJMSZ saját (2015-ben végzett, reprezentatív) kutatása alapján felállított hipotézise alapján, Magyarországon a gyermekek és a pályaorientációt alapvetően befolyásoló szülők nem rendelkeznek elegendő információval a mérnök szakmák tartalmát, elismertségét, illetve kapcsolódó lehetőségeit illetően. Ezért elindította olyan, viszonylag rövid (5-8 perces) videók készítését, melyekben az egyes tagszervezetek helyszínén és mérnökeinek bevonásával a laikusok számára is érthető módon mutatja be a különböző mérnöki szakmák szépségeit, közelebb hozva ezáltal a gyerekekhez, fiatalokhoz ezeket a pályákat. A saját youtube csatornán (https://www.youtube.com/channel/UCEDFa6ye_uq3GUiNwRz-MLA) publikált videók a mérnöktudományok népszerűsítését célozzák, mindezt ismeretterjesztő jelleggel, fiatalos stílusban és formában. A videók eddig összesen 10160 megtekintéssel viszonylag nagy körben segítették az információhiány csökkentését.

TudomÁnyos és TudomÁgnes Facebook oldal
Az EJMSz saját facebook oldalt (https://www.facebook.com/tudomanyosoldal/) működtet 2015 szeptembere óta, melyen elsősorban a fiatalokhoz, másodsorban szüleikhez szól tudományos és érdekes tartalmaival, a mérnöki pályát és a kapcsolódó területeket bemutató posztjaival, mindezt könnyed, humoros, ugyanakkor sokszor elgondolkodtató stílusban. Az oldal kedvelőinek száma 2017 elejére már meghaladta a 3500 főt.

Kapcsolat

Zadravecz Renáta, projektmenedzser
Pannon Egyetem, Fejlesztési és Projektigazgatóság
zadravecz.renata@uni-pen.hu
93/502-913

Dr. Chován Tibor, szakmai vezető
Pannon Egyetem, Mérnöki Kar
chovan@fmt.uni-pannon.hu
88/624-6077

Konzorciumi partnerek

Projekt adatok

A projekt kódszáma EFOP-3.4.4-16-2017-00002
A pályázati projekt címe

A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Pannon Egyetemen
A projektgazda neve Pannon Egyetem
Projekt vezetése

Zadravecz Renáta, projektmenedzser
zadravecz.renata@uni-pen.hu
Dr. Chován Tibor, szakmai vezető
chovan@fmt.uni-pannon.hu
Domján Gábor, pénzügyi vezető
domjang@almos.uni-pannon.hu
Klein Mónika, projektasszisztens
klein@fmt.uni-pannon.hu
A projekt megvalósítási formája konzorciális
Konzorciumi tagok

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség
Matematikai Tehetségekért Alapítvány
Kutató Tanárok Országos Szövetsége
A projekt tervezett futamideje 30 hónap
2017.09.01.-2020.02.29.
Megítélt támogatás összege 350.327.759 Ft
A támogatás intenzitása 100 %
Konzorcium EJMSZ bemutatása