EFOP-3.4.4-16-2017-00002 Projekt

A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok
megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Pannon EgyetemenGazdaságtudományi Kar

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara üzleti, menedzsment és közgazdasági területen kínál alap- és mesterképzéseket, felsőoktatási szakképzéseket és posztgraduális képzéseket magyar és angol nyelven. 10 szakon indítunk duális képzést. Kiemelten kezeljük az idegen nyelvű és idegen nyelvi képzést. A nagyobb létszámú előadások mellett kiscsoportos órák keretébenközvetlen hangulatot teremtve, nemzetközi környezetben folyik az oktatás. Hangsúlyos szerepet szánunk a tehetségmenedzsmentnek. Jól működő vállalati kapcsolataink révén változatos lehetőségeket biztosítunk a szakmai gyakorlat eltöltésére. Szép földrajzi környezetben, a Királynék városában, hallgatóbarát légkörrel várjuk a továbbtanulni szándékozókat.

A Gazdaságtudományi Karon az országban egyedülálló mentorálási programot – Pentor Program – működtetünk, amelynek célja a hallgatók szakmai és személyi fejlődésének támogatása. Hosszú távú célunk a középiskolások programba történő bevonása, segítségnyújtás a pályaválasztásban, a megfelelő szakok kiválasztásában és az egyetemi évekre történő gördülékeny felkészülésben. Ezen céllal állnak összhangban az EFOP-3.4.4-16-2017-00002 számú „A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Pannon Egyetemen” című pályázatban szereplő projektelemek is.

Célunk, hogy a 12-16 éves korosztály számára példákon keresztül mutassuk be a továbbtanulásban rejlő lehetőségeket, és segítsük őket abban, hogy magabiztosan döntsenek az egyetemi tanulmányok mellett. Szeretnénk meggyőzni őket, hogy képesek elérni a céljaikat, bekerülni a felsőoktatásba, diplomát szerezni és olyan pályát választani, mely tartalmas és biztonságos, mégis kihívásokkal teli életet biztosít a számukra.  

  1. „Építsd fel magad!” Készségfejlesztő és kommunikációs tréningsorozat
Az „Építsd fel magad!” kurzus célja, hogy önmenedzselési képességeket nyújtson a középiskolásoknak. Célunk az, hogy a kurzust elvégző középiskolások képesek legyenek hosszú távú céljaikat meghatározni és a bemutatott technikák segítségével meg is valósítani azokat. Ehhez tanulási, időgazdálkodási technikákat, önérvényesítést támogató kommunikációs módszereket és a közösségi médiában rejlő lehetőségeket mutatunk be nekik.

  1. Hírlevél alkalmazás
A Hírlevél alkalmazás fő célja, hogy a hírlevélre feliratkozott diákok a számukra hasznos információt első kézből, közvetlenül az egyetemtől kapják meg, s időben értesüljenek a lehetőségekről, határidőkről, programokról (pl. tréningek, pályaorientációs rendezvények, szakmai előadások, nyelvtanfolyamok, érettségi felkészítő kurzusok, stb.). Célunk a középiskolások tájékozottságának növelése, a pályaválasztási, továbbtanulási döntés meghozatalának elősegítése, továbbá a kommunikáció hatékonyságának növelése.

  1. „Mesterségtájoló” alkalmazás
A középiskolásakkal való kapcsolattartás során gyakran tapasztaljuk, hogy az általuk választott, vagy kívánatosnak tartott szakma, vagy egyetemi szak nem illeszkedik a személyes erősségeikhez. Ennek oka, hogy nem ismerik magukat eléggé (alul vagy éppen felülértékelik magukat), ill. szülői vagy társadalmi nyomás, vélt társadalmi presztízs vágya miatt számukra nem megfelelő szakmát választanak. Leggyakoribb probléma, hogy félnek a nehézségektől, az iskolai évek alatt magukévá teszik azt a gondolatot, hogy nem elég jók bizonyos szakmák műveléséhez (pl. „én nem vagyok jó matekból”, „nekem nincs nyelvérzékem”).

Célunk, hogy létrehozzunk egy olyan, 2 platformon működő applikációt, amely segíti az érdeklődő középiskolásokat és akár szüleiket is abban, hogy a szakmai érdeklődésüknek és személyes kompetenciájuknak, képességeiknek megfelelően válasszák ki azt az egyetemi szakot, amely segíti őket a szakmailag sikeres élet elérésében.

  1. „Életpálya Építő” előadássorozat

A XXI. században már most olyan munkahelyek, foglalkozások és munkakörök vannak, amelyekre 10 évvel ezelőtt még nem is gondoltunk. Ez a tendencia várhatóan folytatódik, így ma még nem tudjuk kiszámítani, hogy mi lehet az ideális szak, vagy munkakör egy mostani középiskolás számára. Erre a helyzetre ugyanakkor fel kell készülni, és ehhez szeretnénk inspirációt, tanácsokat adni a mai középiskolásoknak.

Célunk, hogy egy olyan előadássorozatot hozzunk létre, amelyet egy jól kidolgozott tematika szerint építünk fel, és külső, főként a Pannon Egyetemen végzett előadók mutatják be az életpályájukat, amely felhívja a figyelmet arra, hogy melyek azok a fordulópontok az életben, ahol változtatni érdemes és kell, hogyan lehet erre lelkileg és tudásban felkészülni.

Elérhetőségek:
Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Honlap: www.gtk.uni-pannon.hu
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 06-88-624-860
Facebook: www.facebook.com/pegtk
Youtube: Pannon Egyetem - Gazdaságtudományi Kar

Kapcsolat

Zadravecz Renáta, projektmenedzser
Pannon Egyetem, Fejlesztési és Projektigazgatóság
zadravecz.renata@uni-pen.hu
93/502-913

Dr. Chován Tibor, szakmai vezető
Pannon Egyetem, Mérnöki Kar
chovan@fmt.uni-pannon.hu
88/624-6077

Konzorciumi partnerek

Projekt adatok

A projekt kódszáma EFOP-3.4.4-16-2017-00002
A pályázati projekt címe

A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Pannon Egyetemen
A projektgazda neve Pannon Egyetem
Projekt vezetése

Zadravecz Renáta, projektmenedzser
zadravecz.renata@uni-pen.hu
Dr. Chován Tibor, szakmai vezető
chovan@fmt.uni-pannon.hu
Domján Gábor, pénzügyi vezető
domjang@almos.uni-pannon.hu
Klein Mónika, projektasszisztens
klein@fmt.uni-pannon.hu
A projekt megvalósítási formája konzorciális
Konzorciumi tagok

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség
Matematikai Tehetségekért Alapítvány
Kutató Tanárok Országos Szövetsége
A projekt tervezett futamideje 30 hónap
2017.09.01.-2020.02.29.
Megítélt támogatás összege 350.327.759 Ft
A támogatás intenzitása 100 %
Konzorcium GTK bemutatása