EFOP-3.4.4-16-2017-00002 Projekt

A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok
megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Pannon EgyetemenMatematikai Tehetségekért Alapítvány

mate

A Matematikai Tehetségekért Alapítvány 1993 óta működik, kiemelt feladata a matematikai tehetséggondozás, illetve a tehetséggondozás hálózati kiépítése. 2016-tól az Alapítvány működteti az országos lefedettséget biztosító, középiskolás diákoknak szóló Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskolát is. A bentlakásos hétvégi tréningeket 5-5 hétvégén Veszprémben és Szolnokon tartjuk. Egy-egy hétvégén hét 90 perces (14 iskolai tanóra) matematikafoglalkozáson kiscsoportokban az erős oldal fejlesztése folyik, illetve a fennmaradó időben a szabadidős programokkal személyiségfejlesztés és ismeretbővítés történik. Az„iskola” kiemelt célja, hogy a diák sikerélményhez jusson, kapcsolatokat alakítson ki hasonló érdeklődésű tanulókkal, és tanuljon meg nem hagyományos közösségben dolgozni. A modern versenyképes gazdaságban átalakul az egyes foglalkozásokban a feladatok, az elvárt készségek jellege. Előtérbe kerülnek a kooperációval, a kritikai gondolkodással, az információk hatékony feldolgozásával kapcsolatos készségek, egyre fontosabb az együttműködési képesség, alkalmazkodóképesség, kommunikációs képesség, információk hatékony megszerzése és feldolgozása, a képzelőerő, a megszokottól eltérő látásmód.

A kialakított struktúra országosan is egyedülálló modell, miután ezzel az óvodai korosztálynak szóló motivációs tevékenységgel indítva, a "matematika-tudós" képzésig kiépült a rendszer. A jól kiépített tevékenységi formák - motivációs, tehetség felfedező versenyek, tanéve lebontott heti-kétheti rendszerességgel, és hétvégi intenzív komplex tehetségfejlesztő matematika szakkörök és csúcsszakkör, nyári matematikai tehetséggondozó tréningek-, nemzetközi és hazai versenyek országos kiterjesztéssel működnek. Az Alapítvány szervezi Magyarországon a Kangourou Sans Frontières nemzetközi szervezet által megrendezett Nemzetközi Kenguru Matematika Versenyt. Kiemelt feladatunk a tehetségek felfedezése, továbbá a mentorok bevonásával a természettudományok iránti érdeklődés minél szélesebb körben történő felkeltése. Ezen célok elérését segítik a határon túli magyar iskolákat is bekapcsoló versenyek, táborok, a tanárok fejlődését elősegítő szakmai konferenciák és módszertani foglalkozások szervezése. Az Alapítvány fontosnak tartja a pedagógusok tehetséggondozásra való felkészítését, tehetséggondozó munkájuk segítését, akkreditált pedagógus továbbképzési program szervezésével. Fontos szerepet tulajdonítunk a fejlesztésben a magas szintű szakmai kiadványainknak, melyek a diákok és a tanárok felkészülését segítik. Fontos mérföldkő volt a 2011. év, amikor az Alapítvány kezdeményezésére megalakult a Nagykanizsa és Térsége Tehetségsegítő Tanács, azzal a célkitűzéssel, hogy a nem oktatási szakembereket is bevonjuk a tehetséggondozásba, növelve ezzel a tehetséggondozás társadalmi elfogadottságát. Az Alapítvány aktivistái kezdettől fogva úgy gondolják, a kitűzött célok elérése csak úgy valósítható meg, ha diákjainkat, tanárainkat bekapcsoljuk az országos, sőt a lehetőségekhez mérten a nemzetközi vérkeringésbe is, amit a hazai és külföldi nemzetközi rendezvényeken való részvétel tesz lehetővé.

mate


A komplex programokban fejlesztő pedagógusok, pszichológus bevonásával, nagy hangsúlyt fektetünk a gyenge oldal,- kommunikáció, önismeret, konfliktuskezelés, szociális kompetenciák- erősítésére. A személyiségfejlesztő tréningek, fejlesztő játékok fontos részei a komplex foglalkozásoknak. Sikeres szülők, szakemberek, kutatók bemutatkozásával a műszaki tudományok iránti érdeklődést szeretnénk felkelteni, illetve a pályaválasztást segítjük. A mentorok bevonása a folyamatos emberi és szakmai kapcsolattartásban játszik meghatározó szerepet.

Alapítványunk tevékenysége szakmai körökben és a szülők körében is országosan elismert. Előbbit igazolja, hogy az Alapítvány és az Erdős iskola is elnyerte az akkreditált kiváló tehetségpont, illetve a nemzetközi minősítést jelentő Európai Tehetségpont címet.

Kapcsolat

Zadravecz Renáta, projektmenedzser
Pannon Egyetem, Fejlesztési és Projektigazgatóság
zadravecz.renata@uni-pen.hu
93/502-913

Dr. Chován Tibor, szakmai vezető
Pannon Egyetem, Mérnöki Kar
chovan@fmt.uni-pannon.hu
88/624-6077

Konzorciumi partnerek

Projekt adatok

A projekt kódszáma EFOP-3.4.4-16-2017-00002
A pályázati projekt címe

A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Pannon Egyetemen
A projektgazda neve Pannon Egyetem
Projekt vezetése

Zadravecz Renáta, projektmenedzser
zadravecz.renata@uni-pen.hu
Dr. Chován Tibor, szakmai vezető
chovan@fmt.uni-pannon.hu
Domján Gábor, pénzügyi vezető
domjang@almos.uni-pannon.hu
Klein Mónika, projektasszisztens
klein@fmt.uni-pannon.hu
A projekt megvalósítási formája konzorciális
Konzorciumi tagok

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség
Matematikai Tehetségekért Alapítvány
Kutató Tanárok Országos Szövetsége
A projekt tervezett futamideje 30 hónap
2017.09.01.-2020.02.29.
Megítélt támogatás összege 350.327.759 Ft
A támogatás intenzitása 100 %
Konzorcium MATE bemutatása