Kari Tanács választás

Rangos jelölés

FELHÍVÁS
Értesítem a Mérnöki Kar dolgozói kollektíváját, hogy
a Kari Tanács 111/2016-2017. (III.8.) sz. MK KT határozata alapján
2017. április 5-én (szerdán)
Kari Tanács választás lesz.
A választás helye és időpontja valamennyi választási kategóriában:
Nagy Tanácsterem
jelölés: 7:30 – 10:00
szavazás: 13:30 – 16:00

 

 

 

A jelölendők száma kategóriánként:

 • vezetőoktatók, vezetőkutatók 22 fő
 • nem-vezetőoktatók, nem-vezetőkutatók 2 fő
 • egyéb dolgozók, tanárok 2 fő

Megválasztásra kerül:

 • vezetőoktatók, vezetőkutatók 11 fő
 • nem-vezetőoktatók, nem-vezetőkutatók 1 fő
 • egyéb dolgozók, tanárok 1 fő

A jelölés, a szavazás technikai lebonyolítása, az eredmények hiteles értékelése érdekében létrehozott Szavazatszámláló Bizottság tagjai

a veszprémi választási körzetben:

 • Dr. Papp Sándor professor emeritus elnök
 • Dr. Szeifert Ferenc ny. egyetemi docens tag
 • Horti Richárd hallgatói képviselő tag
 • Dr. Szalontai Gábor ny. egyetemi tanár póttag

a nagykanizsai választási körzetben:

 • Dr. Galambos Ildikó tudományos főmunkatárs elnök
 • Móricz László tanársegéd tag
 • Gyarmati Tamás Dávid hallgatói képviselő tag
 • Zborovszky Zsuzsanna igazgatósági titkár póttag

A választások törvényességi felügyeletére a Választási Ellenőrző Bizottság jogosult. Tagjai:

 • Dr. Bognárné Sabjanics Angéla mb. kabinetvezető elnök
 • Dr. Mihálykó Csaba, a Közalkalmazotti Tanács elnöke tag
 • Dr. Hansági-Haydn Nóra vezető jogtanácsos tag


A jelölés és a szavazás titkos. Jelölni és szavazni a személyi igazolvány felmutatása után a jelölő- és szavazólapokon a nevek mellett található négyzetekbe írt két, egymást keresztező vonallal (X vagy + jellel) lehet. Az esetleges második forduló és a pótválasztás elkerülése érdekében a jelölésen és választáson való megjelenés kiemelten fontos. (Második fordulóra akkor van szükség, ha az első forduló érvénytelen, vagy nem sikerül a szükséges számú képviselőt megválasztani. Pótválasztást akkor kell kiírni, ha a második forduló érvénytelen, vagy kettő vagy több jelölt azonos számú szavazatot kapott, és a jelölések száma alapján sem dönthető el a képviselő személye. Időpontjuk szükség esetén kerül meghatározásra.) További információk a Mérnöki Kar Dékáni Titkárságán és a kari honlapon (www.mk.uni-pannon.hu) érhetők el.

 

Veszprém, 2017. március 9.

Dr. Szalai István s.k.
dékán

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-743
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.