Kari Tanács választás - eredmények 2017

Rangos jelölés

Tisztelettel értesítem a Mérnöki Kar valamennyi dolgozóját, hogy a 2017. április 5-én megtartott Kari Tanács választáson az egyes választási kategóriák szavazásra jogosultjainak több mint 50%-a megjelent, így a választás érvényes volt.

 
A Szavazatszámláló Bizottságok által elkészített jegyzőkönyvek alapján a választáson az eljárás szabályainak megfelelően az alábbi személyek kapták meg az érvényes szavazatok több mint 50%-át:


 
  
Vezetőoktatók, vezetőkutatók kategóriában
 
Dr. Abonyi János
Bélafiné Dr. Bakó Katalin
Horváth Krisztián
Dr. Horváth Ottó
Dr. Korim Tamás
Dr. Németh Sándor
Dr. Pósfai Mihály
Skodáné Dr. Földes Rita

Egyéb dolgozók, tanárok kategóriában
 
Siki Andrea

A vezetőoktatók, vezetőkutatók kategóriában be nem töltött 3 képviselői helyre, valamint a nem-vezetőoktató, nem-vezetőkutató kategória be nem töltött helyére második fordulót kell kiírni, melynek helyét és idejét a későbbiekben fogom meghirdetni.
A második fordulóban a választhatók névsora a Szavazatszámláló Bizottságok jegyzőkönyveinek, valamint a hatályos választási szabályzat vonatkozó bekezdéseinek figyelembe vételével az alábbiak szerint alakul:

vezetőoktatók, vezetőkutatók kategóriában

Dr. Boda Dezső
Dr. Chován János Tibor
Dr. Domokos Endre Gábor
Dr. Fodor Dénes
Dr. Gelencsér András
Dr. Gugolya Zoltán
Dr. Kristóf Tamás
Dr. Kurdi Róbert
Dr. Miskolczi Norbert
Dr. Nagy Lajos
Dr. Nemestóthy Béla Nándor
Dr. Németh Zoltán
Dr. Szakácsné Dr. Földényi Rita
Dr. Varga Zoltán

nem-vezetőoktatók, nem-vezetőkutatók kategóriában

Gurin Péter
Dr. Hodai Zoltán
Szalay István
Dr. Tóth-Bodrogi Edit

A második forduló akkor érvényes, ha azon a választásra jogosultak több mint 25%-a részt vesz. A szavazás az első fordulóval azonos módon történik. A második fordulóban megválasztottnak tekinthetők azok a személyek, akik a legtöbb szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén az a jelölt lesz tagja a Kari Tanácsnak, aki a jelölés során több jelölést kapott. Amennyiben a jelölések száma is azonos, az érintettek részvételével pótválasztást kell tartani. A második forduló és a pótválasztás eljárási szabályaira egyebekben a választásra vonatkozó általános szabályok az irányadók.
 

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-743
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Címlap Hírek és események Hírek oktatóknak Kari Tanács választás - eredmények 2017