A Mérnöki Kar kiváló oktatója díj 2015

pályázat

A pályázati adatlap ezen a linken érhető el.

 

Pályázati kiírás

a Mérnöki Kar Kiváló Oktatója Díj 2015 elnyerésére

A meghívásos pályázat célja - a Szenátus 55/2014-2015. (X.30.) sz. határozata alapján - azon oktatók munkájának elismerése és díjazása, akik oktatási tevékenységükben kiváló eredményeket értek el.

 

 

 

 

Pályázati feltételek

A pályázat benyújtására a Mérnöki Kar azon teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatója, kutatója jogosult, aki:

  • nagymértékben hozzájárult a kar oktatási, kutatási színvonalának emeléséhez, valamint a tudományos kutatási eredmények széles körű gyakorlati alkalmazásának bevezetéséhez és terjesztéséhez;
  • oktatói munkáját 4,0-nál jobb értékeléssel minősítették a hallgatók;
  • vállalja, hogy a díj elnyerését követő évben valamely, a Kar által szervezett rendezvényen előadás keretében megosztja érdeklődő kollégáival oktatással kapcsolatos tapasztalatait, legjobb gyakorlatait;
  • vállalja, hogy a díj elnyerését követő évben két alkalommal ismeretterjesztő előadást tart a Kar tudomány-népszerűsítő rendezvényein.

A kitüntetés elnyerésére pályázni - a szervezeti egységvezetők és a kari hallgatói önkormányzat javaslata alapján a dékán felkérése után - a pályázati felhívásban szereplő feltételek szerint lehet. A díj odaítéléséről értékelő bizottság dönt a pályázati kiírásban szereplő kritériumok figyelembe vételével. Az értékelő bizottság összetétele: a kar mindenkori dékánja, a dékánhelyettesek, egy általuk felkért vezetőoktató és a kari hallgatói önkormányzat elnöke. A díj odaítélését a Kari Tanács titkos szavazással erősíti meg. Amennyiben a Kari Tanács a nem támogatja a pályázó részére a díj odaítélését, úgy az értékelő bizottság újabb javaslatot tesz a benyújtott pályázatok közül.

A díjat a Kar dékánja a tanévnyitó ünnepély keretében adja át a nyertes pályázónak.

A díj összege

bruttó 1.000.000,- Ft.

Formai követelmények

Pályázni a dékán felkérését követően a pályázati adatlap kitöltésével lehet. A kitöltött pályázati adatlaphoz az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

- szakmai önéletrajz;

- a 3-10 oldalas oktatási tevékenységet, elképzeléseket és javaslatokat ismertető anyag.

A pályázati adatlap és valamennyi csatolandó dokumentum letölthető az mk.uni-pannon.hu oldalról.

A pályázati anyagot a Mérnöki Kar Dékáni Titkárságára kell benyújtani egy nyomtatott példányban és elektronikus formátumban (pdf) is legkésőbb

2015. április 17-ig.

Az Értékelő Bizottság a beérkező pályázati anyagokat bizalmasan kezeli és a bírálat után azokkal a hatályos Iratkezelési Szabályzatnak megfelelően jár el.

Veszprém, 2015. március 26.

Dr. Szalai István s.k. dékán
Mérnöki Kar

A pályázati adatlap ezen a linken érhető el.

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Címlap Hírek és események Hírek oktatóknak A Mérnöki Kar kiváló oktatója díj 2015