VEAB "Év kutatója" díj 2015

ev kutatoi 2015

A VEAB "Év Kutatója"  2015. évi díját természettudomány kategóriában Dr. Valiskó Mónika (Kémia Intézet, Fizikai Kémia Intézeti Tanszék) adjunktusa nyerte el. A díj átadására a VEAB-székházban 2015. november 3-án, a Magyar Tudomány Ünnepe megnyitó rendezvényén került sor.

Élettudomány területén Király Botond Gergely a soproni Nyugat-magyarországi Egyetem docense, társadalomtudomány területen Sántha Kálmán, a Pannon Egyetem munkatársa vehette át a VEAB legrangosabb díját. A három díjazott előadás keretében mutatta be kutatási eredményeit.

 

A fényképen: Király Botond Gergely, Valiskó Mónika és Sántha Kálmán.

Gratulálunk az elismeréshez!

 

 

 

forrás: http://tab.mta.hu/veszpremi-teruleti-bizottsag/hirek/atadtak-az-ev-kutatoja-dijakat-veab-ban

Új könyv - Interpretability of Computational Intelligence - Based Regression Models

Kenesei Abonyi konyv2015

A napokban jelent meg a Springer kiadó gondozásában Kenesei Tamás (MOL NyRT) és Abonyi János (PE MK-FMIT), Interpretability of Computational Intelligence - Based Regression Models című közös könyve

A könyv a Szentágothai János Ösztöndíj Tapasztalt Kutatóknak (A2-SZJ-TOK-13) pályázat keretében készült és Kenesei Tamás sikeresen megvédett dokori munkáján alapulva mutatja be a számítási intelligencia adatalapú modellezésben való alkalmazhatóságát.

Bővebb információ a könyvről

Korszerű teljesítményelektronika - könyv

Fodor Denes konyv 2015

A kolozsvári MEDIAMIRA kiadó gondozásában megjelent Richard Marschalko, Fodor Dénes (MK Gépészmérnöki Intézet) és Petre Teodosescu "Electronica pentru ingineri electrotechnicieni" (Elektronika elektrotechnikai mérnökök számára) sorozatában "Elemente moderne de electronica de putere" (Korszerű teljesítményelektronika) című román nyelvű önálló könyve, mely magyar nyelven is hamarosan elérhető lesz.

 

Bővebben: Korszerű teljesítményelektronika - könyv

A Tempus Közalapítvány pályázati felhívása

A Tempus Közalapítvány pályázati felhívást jelentet meg Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj elnyerésére. A felhívás célja a hazai felsőoktatási intézményekben zajló nemzetköziesítési folyamat elősegítése, az egyéni kezdeményezések ösztönzése és támogatása, ezzel hozzájárulva a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességének javításához és szolgáltatásfejlesztéséhez.

Bővebben: A Tempus Közalapítvány pályázati felhívása

TÁJÉKOZTATÓ a Hans Pape alapítványi támogatásról

Prof. Dr. Hans Pape, egyetemünk honoris causa doktora által létesített alapítvány támogatást nyújt egyetemünk oktatóinak német nyelvterületen, nemzetközi rendezvényeken való részvételre.

A támogatást pályázat útján lehet elnyerni, az alábbi feltételek szerint:

Pályázatot egyetemünk 35 évnél idősebb oktatói és kutatói nyújthatnak be az alábbiakat megadva, illetve mellékelve:

- a pályázó bejelentett előadásának, poszterének címe,

- a pályázó nevére szóló visszaigazolás a bejelentett előadás, poszter elfogadásáról

- a rendezvény kiadványa, amelyben szerepel a konferencia helye, időpontja, fizetési feltételek (másolat is megfelel), 

- az utazás költségterve és az Alapítványtól igényelt támogatás mértéke, (a mellékelt excel segítséget nyújt a számításhoz)

- az egyéb más forrásból rendelkezésre álló, vagy megpályázott támogatás.

Bővebben: TÁJÉKOZTATÓ a Hans Pape alapítványi támogatásról

Japán kutatói ösztöndíj 2016

Idén is kiírásra került a japán kormány 2016. évi Kutatói ösztöndíja. A Magyarországi Japán Nagykövetség idén is várja azok jelentkezését, akik szeretnék megpályázni a fent említett ösztöndíjat.

A pályázatok elbírálásának menetrendje:

Jelentkezés beérkezési határideje: 2015. június 17. (szerda)
Írásbeli vizsga időpontja: 2015. Július 1. (szerda)
Szóbeli vizsga időpontja: 2015. Július 8. (szerda)

Bővebb információ, illetve a jelentkezési lapok letölthetőek a Japán Nagykövetség honlapjáról:

http://www.hu.emb-japan.go.jp/hun/culture/scholarship.htm

Felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban információ kérhető az alábbi elérhetőségen:

POPOVICSNÉ PONGÓ Katalin
Magyarországi Japán Nagykövetség / Embassy of Japan in Hungary
Kulturális és Sajtóosztály / Public Relations and Cultural Section
1125 Budapest, Zalai út 7.
Tel./Phone: +36-1-398-3100
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.hu.emb-japan.go.jp

Svéd vezető kutatók, egyetemi tanárok látogatása a Mérnöki Karon

LundUni logo

A Lund-i Egyetem „Center of Excellence in Bioanalysis” Intézetének igazgatója Prof. Thomas Fehniger és Prof. G. Marko-Varga az „European Proteomics Association” elnöke, a Protein Science & Department of Measurement Technology egyetemi intézetének vezetője látogatást tettek a Karon. A protein kémia és bioanalízis, továbbá a klinikai kémiai adatfeldolgozás világhírű szakemberei tárgyalást folytattak Dr. Hajós Péter (Analitikai Kémia Intézeti Tanszék) és Dr. Abonyi János (Folyamatmérnöki Intézet) vezető oktatóinkkal közös projektekben való együttműködésről, ill. kutatók, PhD és postdoc ösztöndíjasok fogadásáról. A svéd egyetem nagy létszámú nemzetközi intézete több jelentős európai és ázsiai egyetemmel kötött már szerződést, oktató-kutató munkáját világcégek és alapítványok is támogatják. Kémiai adatbázisuk, műszerállományuk, szabadalmaik, publikációik, képzési színvonaluk alapján a Faculty of Science and Engineering kategóriában ez az intézmény a világ élmezőnyében található.

A Mérnöki Kar kiváló oktatója díj 2015

pályázat

A pályázati adatlap ezen a linken érhető el.

 

Pályázati kiírás

a Mérnöki Kar Kiváló Oktatója Díj 2015 elnyerésére

A meghívásos pályázat célja - a Szenátus 55/2014-2015. (X.30.) sz. határozata alapján - azon oktatók munkájának elismerése és díjazása, akik oktatási tevékenységükben kiváló eredményeket értek el.

 

Bővebben: A Mérnöki Kar kiváló oktatója díj 2015

Pályázati felhívás - Hans Pape alapítványi támogatásával német nyelvterületen nemzetközi rendezvényeken való részvételre

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

a Hans Pape alapítványi támogatásról

Prof. Dr. Hans Pape, egyetemünk honoris causa doktora által létesített alapítvány támogatást nyújt egyetemünk oktatóinak német nyelvterületen, nemzetközi rendezvényeken való részvételre.

A támogatást pályázat útján lehet elnyerni, az alábbi feltételek szerint:

Pályázatot egyetemünk 35 évnél idősebb oktatói és kutatói nyújthatnak be az alábbiakat megadva, illetve mellékelve:

- a pályázó bejelentett előadásának, poszterének címe,

- a pályázó nevére szóló visszaigazolás a bejelentett előadás, poszter elfogadásáról

- a rendezvény kiadványa, amelyben szerepel a konferencia helye, időpontja, fizetési feltételek (másolat is megfelel), 

- az utazás költségterve és az Alapítványtól igényelt támogatás mértéke, (a mellékelt excel segítséget nyújt a számításhoz)

- az egyéb más forrásból rendelkezésre álló, vagy megpályázott támogatás.

Az Alapítvány segítségével megvalósuló utazások esetén az alábbi támogatás adható:

- napidíjra:                  6-12-24  EUR/nap (tartózkodási időtől függően)

- szállásköltségre:       20 EUR/éjszaka vagy szállás számlával igazolt költsége (ha a szállásköltséget számlával igazolják, és 24 EUR napidíj kerül elszámolásra, akkor a 4,80 EUR levonásra kerül a reggelire.)   

- útiköltségre:             vonat, vagy buszjegy számlával igazolt költsége, vagy saját gk-val történő utazásnál 0,30 EUR/km  (a leginkább költségkímélő megoldás választását javasoljuk)

- részvételi díjra:        számlával igazolt költség.

A pályázat 2014. január 1. – 2015. június 30. közötti időszakban megvalósult utazásokra igényelhető, visszamenőlegesen is.

A pályázatok elbírálásánál szempont a korábbi években kapott támogatás gyakorisága, és pozitív tényezőként hat az, ha a jelen forráson kívül más forrást is bevonnak a részvétel megvalósításába.

 

A pályázati adatlapot és a mellékleteket a Projekt Igazgatóságra kérjük leadni 2015. április 3-án 10:00 óráig.

Kérdés esetén a Projekt Igazgatóság munkatársa, Pölösné Fischer Helga áll rendelkezésükre.

Letölthető tájékoztató

Letölthető pályázati űrlap

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

A Magyar Tudományos Akadémia nyílt pályázatot hirdet Bolyai János Kutatási Ösztöndíjra, melynek célja: tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére való felkészülés elősegítése. Pályázat nyújtható be valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban.

Részletes felhívás

 

Pályázati kiírás a Pannon Egyetem Mérnöki Karának Varga Kálmán fiatal kutatói díja 2015 elnyerésére

erem300x214

A pályázat célja – a Szenátus 55/2014-2015. (X.30.) sz. határozata alapján – azon fiatal oktatók, kutatók munkájának elismerése és díjazása, akik hazai és nemzetközi összehasonlításban egyaránt kiemelkedő szakmai, tudományos és/vagy kutatásfejlesztési eredményeket értek el.

 

Részletes pályázati felhívás, adatlap

 

Felhívás - Gábor Dénes-díj

gabor denes dij

A korábbi évekhez hasonlóan, ez évben is meghirdetésre kerül a Gábor Dénes-díj, mely a civil szféra egyik legnevesebb műszaki alkotói elismerése ma Magyarországon.

A díjjal nemcsak a hazai műszaki és természettudományi felsőoktatás képviselőit, a jelentősebb ágazatok, ill. iparágak (távközlés/információs technológiák, gépipar/járműipar, számítástechnika, biotechnológia/gyógyszeripar, mezőgazdaság/környezetvédelem, stb.) kutató-fejlesztő szakembereit kívánjuk elismerni és további alkotó munkára ösztönözni, hanem a határainkon túl élő magyar származású szakembereket is. Olyan jelenleg is tevékeny, az innovációt aktívan művelő (kutató, fejlesztő, feltaláló, műszaki-gazdasági vezető) jelölteket várunk, akik a műszaki szakterületen jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5 évben bevezetett, konkrét tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre; kiemelkedő tudományos, kutatás-fejlesztési tevékenységet folytatnak; megvalósult tudományos, kutatás-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez, a fenntartható fejlődéshez; illetve személyes közreműködésükkel megalapozták és fenntartották intézményük innovációs készségét és képességét. Ennek értelmében 2014. decemberében, ismét ünnepélyes keretek között több kategóriában kerül átadásra a Gábor Dénes-díj.

A kritériumokat tartalmazó részletes pályázati felhívás és az egyes kategóriákra vonatkozó kiírások, valamint háttéranyagok a http://www.novofer.hu/alapitvany/tartalom/menu/80 weboldalon érhetőek el.

A pályázatok leadási határideje: 2014. október 10.

Bővebben: Felhívás - Gábor Dénes-díj

Pannon Tudományos Nap 2014 - Felhívás

PEN

Az MTA Pécsi Területi Bizottsága (PAB) és az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) 2005 óta rendezi meg Pannon Tudományos Nap (PTN) című közös konferenciáját, amelynek célja a dunántúli régióban elért legújabb és legérdekesebb tudományos eredmények bemutatása. A konferenciának 2014-ban is az elmúlt években kiváló házigazdának bizonyult Nagykanizsa ad otthont. 

Bővebben: Pannon Tudományos Nap 2014 - Felhívás

Meghívó - Dr. Harlan Byker előadása

2014. június 10-én (kedden) 11 órától a Pannon Egyetemen (Konferencia Központ, Tárgyalóterem I.) Dr. Harlan Byker, a Pleotint cég kutatási igazgatója tart előadást CHROMOGENIC TECHNOLOGIES: BASIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF ELECTROCHROMIC, PHOTOCHROMIC, AND THERMOCHROMIC PROCESSES címmel.

Az előadásra minden érdeklődőt várunk!

Bővebben: Meghívó - Dr. Harlan Byker előadása

Szakirodalmi Nívódíj

nivodij2013 MA GA

A Magyar Meteorológiai Társaság Közgyűlése a 2013. évi Szakirodalmi Nívódíjat dr. Molnár Ágnes tudományos főmunkatárs (MTA-PE Levegőkémiai Kutatócsoport) és dr. Gelencsér András  egyetemi tanár (Környezettudományi Intézet) "Levegőkörnyezet és az emberi tevékenység" című elektronikus művéért ítélte oda.

Gratulálunk az elismeréshez!

Dékáni vezetés

szi

Dr. Szalai István dékán, egyetemi tanár
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746

Fizika és Mechatronika Intézet C 339
telefon: 88/624-000, 6011
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Chován Tibor gazdasági dékánhelyettes, egyetemi docens
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746,
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet C133
telefon:88/624-000, 6077
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Németh Sándor oktatási és akkreditációs dékánhelyettes, egyetemi docens
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

CSTE IMG 5736

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

kep

Csomai Zsuzsanna ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Címlap Hírek és események Hírek oktatóknak