Diplomaátadó ünnepély - 2016. január 29. (összefoglaló)

diplomaatado2016

A Pannon Egyetem Mérnöki Kar és Műszaki Informatikai Kar 2016. január 29-én tartotta közös diplomaátadó ünnepélyét.  A Mérnöki, valamint a Műszaki Informatikai Karon a 2015/2016 tanév őszi félévében összesen több mint 200 hallgató vette át alap- vagy mesterszakos diplomáját.

Dr. Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora ünnepi beszédében kiemelte, hogy a diplomával szerzett tudás hatalommal és felelősséggel jár, de egyben egy díszoklevélbe csomagolt lehetőség is, mellyel a végzett hallgatók sikerrel teljesíthetnek munkájuk és magánéletük során egyaránt.
Dr. Blazsek István, a Magyar Vegyipari Szövetség alelnöke rávilágított, hogy a Pannon Egyetemen szerzett diploma átvételével új világ nyílik meg a frissdiplomások számára. Az itt szerzett tudás kitűnő alapot biztosít arra, hogy képzettségükkel, képességeikkel és szorgalmukkal felelős szakemberekké váljanak.
Dr. Szalai István, a Mérnöki Kar dékánja beszédében ismertette a kar elmúlt időszakában elért sikereit, hallgatói és oktatói elismeréseit, díjait. Elmondta, hogy a diploma egy különleges dokumentum, amivel egy hosszú folyamatot zárnak le, de egyben egy újat is nyitnak a végzettek, és ennek köszönhetően a magyar műszaki értelmiség tagjaivá váltak.
Dr. Czúni László, a Műszaki Informatikai Kar dékánja beszámolt a kar életének fontos mérföldköveiről, valamint oktatói, hallgatói elismeréseiről, díjairól. A végzettekhez intézett gondolataiban kiemelte, hogy az egyetem egy olyan otthont biztosított számukra, ahol a szakmai tudományos anyag mellett az emberi értékeket is elsajátíthatták.

Az ünnepségen keretében díjak, elismerések átadására is sor került. Balog Zoltán az Emberi Erőforrások Minisztere Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett kitüntetést adományozott dr. Hajós Péter egyetemi docens részére. Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztere Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetést adományozott dr. Szokonya László adjunktus részére. A Pannon Egyetem Szenátusa Pannónia Felsőoktatásáért Díj kitüntetést adományozott Dénes Sándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere részére. Az egyetem Szenátusa Visiting Professor címet adományozott dr. Hon Loong Lam-nak, a University of Nottingham Malaysia Campus docensének. Az egyetem Szenátusa Professor Emeritus címet adományozott dr. Jiri Klemes részére, a Műszaki Kémiai Kutatóintézet kutatójának. A Pannon Egyetem Szenátusa címzetes egyetemi tanári címet adományozott dr. Iritz László, valamint címzetes egyetemi docensi címet dr. Háry András és dr. Kántor Zoltán részére. Jubileumi emléklapot vett át dr. Kristóf János egyetemi tanár, a Kémia Intézet professzora, valamint dr. Pap Tamás egyetemi docens, a Kémia Intézet oktatója 40 éves közalkalmazotti jogviszonya elismeréseként. A Magyar Vegyipari Szövetség Kiváló Vegyészmérnöki Tanulmányokért díjat Papp Anita végzett vegyészmérnök hallgató vette át.

A diplomaátadó ünnepségen PhD doktorok avatására is sor került. Az elmúlt időszakban hét doktorandusz hallgató teljesítette az egyetem doktori szabályzatában rögzített előírásokat, akik a agrár, vegyészmérnöki- és anyagtudományi, kémiai és környezettudományi, gazdálkodás- és szervezéstudományi valamint molekuláris- és nanotechnológiák tudományágakban szereztek fokozatot.

 

 Az ünnepélyről kékszült fotógaléria ITT érhető el

 

Dékáni vezetés

szi

Dr. Szalai István dékán, egyetemi tanár
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746

Fizika és Mechatronika Intézet C 339
telefon: 88/624-000, 6011
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Chován Tibor gazdasági dékánhelyettes, egyetemi docens
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746,
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet C133
telefon:88/624-000, 6077
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Németh Sándor oktatási és akkreditációs dékánhelyettes, egyetemi docens
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

CSTE IMG 5736

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

kep

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Címlap Hírek és események Hírek hallgatóinknak Diplomaátadó ünnepély - 2016. január 29. (összefoglaló)