Elsőéves hallgatók figyelmébe!

Tisztelt Elsőéves Hallgatónk, Kedves Gólya!

A Mérnöki Kar dékáni vezetése nevében ezúton is gratulálok sikeres felvételéhez. Induló egyetemi tanulmányaihoz sok sikert és előremutató szakmai eredményeket kívánok.

A tanévkezdéssel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

A Mérnöki Kar vezetése az Elsős Napok keretében „MegKezdtük 2016” címmel tájékoztatást tart az elsőéves hallgatóknak a szakokra vonatkozó oktatási és tanulmányi kérdésekről, valamint a tanévkezdést érintő legfontosabb teendőkről, feladatokról és lehetőségekről. A rendezvényre 2016. szeptember 7-én (szerdán) 14:00 órai kezdettel kerül sor a Polinszky teremben (Auditorium Maximum, felső kampusz, Wartha Vince utca), melyre ezúton tisztelettel és szeretettel meghívom. Megjelenésére számítok.


A központi tájékoztató előtt néhány alapinformációra írásban hívom fel figyelmét.

Egyetemi tanulmánya az úgynevezett regisztrációs időszakkal (2016. szept. 5-től szept. 9-ig) veszi kezdetét, amely a beiratkozás és a tantárgyfelvétel mellett, a tanulmányi ügyintézők iránymutatása alapján számos egyéb tanulmányi és adminisztratív jellegű teendő lebonyolítására szolgál.

Ezzel kapcsolatban értesítem, hogy a nyelvi, kémia, fizika és matematika és biológia kurzusok felvételéhez (ld.: a szakok modelltantervei) szintfelmérő dolgozat teljesítése szükséges.

Általános és szervetlen kémia gyakorlat szintfelmérő időpontja, helye:

2016. szeptember 7. (szerda) 8:00 óra

a felső kampusz előadótermei (a kurzusok pontos beosztásáról Neptun-üzenetben kaptak értesítést a tárgyfelelős egységtől).

Felhívom figyelmét, hogy az Általános és szervetlen kémia gyakorlat I. (VEMKAKB122A és VEMKAKB122B) szintfelmérő megírása kötelező. Amennyiben teljesítménye a 60%-ot nem érte el, úgy a dolgozatot egyszer megismételheti, amire a 6. oktatási héten biztosít lehetőséget a tárgyfelelős tanszék. A szintfelmérő dolgozat a kémia és a vegyészmérnöki alapszakos hallgatók esetében 60%-os, az anyagmérnöki, biomérnöki, környezetmérnöki és környezettan alapszakos hallgatók esetében 40%-os teljesítése az Általános és szervetlen kémia gyakorlat I. (VEMKAKB122A, illetve VEMKAKB122B) tárgyak aláírási feltétele. Azon hallgatóknak, akik a szeptember 3-ai szintfelmérőt az előírt szint alatt teljesítik, lehetőségük van a Kémia felzárkóztató kurzus (VEMKAKB522F) tárgy felvételére. A kurzus szabadon választható, 2 kredit értékű, gyakorlati jeggyel záruló tárgy, amelynek oktatása a szorgalmi időszak első hat hetében történik, heti négy órában.

Nyelvi (angol, német) szintfelmérő időpontja, helye:

2016. szeptember 5. (hétfő) 14:00 órától

I2, (I épület)

A szintfelmérő dolgozat egy 50 pontos, alapfokú szintű feleletválasztós teszt lesz, a kitöltésére rendelkezésre álló idő: 45 perc. Tisztelettel tájékoztatom, hogy az ingyenes nyelvoktatásba csak a szintfelmérő feladatsor megírásával van lehetősége bekerülni. További alkalom a szintfelmérő megírására nem lesz. Azon hallgatóknak, akik korábban már írtak szintfelmérőt, de nem kezdték meg tanulmányaikat, új szintfelmérőt kell kitölteniük. A Mérnöki Kar két félévet finanszíroz minden hallgatónak a nyelvi képzéshez. Kérjük, hogy az jöjjön el szintfelmérőt írni, aki ebben a félévben felveszi az idegen nyelvi kurzust. A tárgy 4 kredites, szabadon választható.

A további alaptárgyi szintfelmérő dolgozatok a nappali tanrendű alapszakos hallgatók számára:

Biológia szintfelmérő időpontja, helye: 2016. szeptember 7. (szerda) 11:00-től

a felső kampusz előadótermei (a kurzusok pontos beosztásáról Neptun-üzenetben kaptak értesítést a tárgyfelelős egységtől).

Matematika szintfelmérő időpontja, helye: 2016. szeptember 6. (kedd) 14:00-től

az I épületben az alábbiak szerint (PC0, I2, I3)

A fizika szintfelmérő időpontja, helye: 2016. szeptember 6. (kedd) 12:00 órától

az I épületben az alábbiak szerint (PC0, I2, I3)

A matematika és fizika szintfelmérő dolgozatok 50, illetve 60 percesek, a teszteket a Moodle e-learning rendszerben fogják kitölteni. Ezen feladatok és a megkezdett tanulmányok megkönnyítése érdekében munkatársaink regisztrálják Önt a rendszerben. A belépéshez szükséges információk:
          azonosító:             az Ön Neptun-kódja kisbetűvel,

          jelszó:                   az Ön Neptun-kódja kisbetűvel.

Kérem, hogy az első belépés után feltétlenül cserélje le a jelszavát! Fontos, hogy a szintfelmérő megírása előtt ellenőrizze, hogy sikeresen be tud-e lépni a rendszerbe (http://moodle.mk.uni-pannon.hu), hiszen csak így tudja megírni a szintfelmérőket. A szintfelmérő írásakor a belépés során esetlegesen felmerülő technikai problémák megoldására korlátozott a rendelkezésre álló idő. Az e-learning rendszer későbbi problémamentes használatához kérem továbbá, hogy profilja adatait a szorgalmi időszak első heteiben szíveskedjék ellenőrizni, a hiányzó adatokat (e-mail cím) pótolni.

Tájékoztatom továbbá, hogy a Mérnöki Kar 2016. szeptember 10-én 11:00 órai kezdettel tartja tanévnyitó ünnepélyét a „B”épület aulájában.

Kérem, hogy az alkalom és a hely szellemének megfelelően alkalmi viseletben szíveskedjen az ünnepélyen megjelenni: hölgyek esetében kosztüm, alkalmi cipő; urak esetében öltöny, alkalmi cipő.  A nem megfelelő öltözékben megjelenő hallgatók az avatáson nem vehetnek részt. Az ünnepély zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük, szíveskedjen legkésőbb háromnegyed tizenegyig elfoglalni kijelölt helyét az aulában.

A rendezvényen az elsőéves hallgatók egyetemi polgárrá avatása mellett a több évtizeddel ezelőtt végzettek gyémánt- és aranydiplomáinak átadására is sor kerül.

Tájékoztatom, hogy a rendezvényre szeretettel várom hozzátartozóit is.

Veszprém, 2016. augusztus 25.

Üdvözlettel:

Dr. Németh Sándor
oktatási és akkreditációs dékánhelyettes

Pályázati felhívás - Henkel 2016

Henkel logo 300x214

A Henkel Magyarország Kft. pályázatot hirdet felsőoktatási intézmények hallgatói számára az alábbi két kategóriában:

1. kategória - Tésztahíd építő csapatok számára
Nemzetközi, vagy hazai versenyen, hitelesített mérőeszközzel történt mérés esetén díjazzuk a legjobb szilárdsági eredményt elért tésztahidat. A pályázaton csak azok a hidak indulhatnak, amelyeket Henkel termékekkel ragasztottak és ez megjelenik az írott, vagy az elektronikus sajtóban is.
Pályázni a versenyről szóló cikk másolatának vagy internetes linkjének beküldésével lehet.

2. kategória - Autó- és egyéb gépépítő csapatok számára
Keressük azt a leginnovatívabb ragasztás technológiai megoldást, mellyel nemzetközi versenyen eredményes szereplést értek el. Pályázni egy 3-10 slideból álló prezentációval lehet, amely tartalmazza az alkalmazás részleteit, és a Henkel termékek felhasználását képekkel is illusztrálva. A pályázatok elbírálását a Henkel Magyarország kft. 3 fős szakmai testülete végzi. A pályázat elbírálása a Henkel Magyarország Kft kizárólagos joga.

Pályázni mindkét pályázatra 2016. augusztus 31-ig lehet.
Részletes pályázati felhívás


Záróvizsga időpontok a 2015_2016 tanév II. félévében

Szak neve   Szakirány neve Időpont Hely
anyagmérnöki alapszak     2016. június 13. 9:00 Bereczky-terem
anyagmérnöki mesterszak     2016. június 13.  11:00 Bereczky-terem
biomérnöki alapszak     2016. június 08. 8:30  Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézet, N 301
gépészmérnöki alapszak a mechatronika szakirány 2016. június 17. 10:50 Gépészmérnöki Intézet, B 108
gépészmérnöki alapszak a szilikátipari gépek szakirány 2016. június 17. 8:00 Gépészmérnöki Intézet, B 108
gépészmérnöki alapszak a műszaki logisztika szakirány 2016. június 17. 10:15 Gépészmérnöki Intézet, B 108
kémia alapszak a   2016. június 10. 8:00 Kémia Intézet, Általános és Szervetlen Kémia Intézeti Tanszék, C-136
környezetmérnöki alapszak a   2016. június 14. 09:00 Környezetmérnöki Intézet, C 439
környezetmérnöki mesterszak a   2016. június 15. 8:00 Környezetmérnöki Intézet, C 439
környezettan alapszak a   2016. június 6. 9:00 Környezettudományi Intézet, Limnológia Intézeti Tanszék, N épület Limnológia terem
mechatronikai mérnöki alapszak a   2016. június 14. 9:00 C 336
mechatronikai mérnöki alapszak a   2016. június 16. 9:00 C 336
mechatronikai mérnöki alapszak a   2016. június 15. 11.30 Zalaegerszeg, MKKI F. épület 306
mechatronikai mérnöki alapszak a   2016. június 16. 08.00 Zalaegerszeg, MKKI F. épület 306
mechatronikai mérnöki mesterszak a   2016. június 15. 13:00 Gépészmérnöki Intézet, B 108
vegyész mesterszak a   2016. június 10. 8.00 Kémia Intézet, Általános és Szervetlen Kémia Intézeti Tanszék, C-136
vegyészmérnöki alapszak a technológia szakirány 2016. június 16. 9:00 MOL Ásványolaj és Széntechnológiai Intézeti Tanszék rendezvényterme (C538)
vegyészmérnöki alapszak az üzemeltetés szakirány 2016. június 16. 9:00 Vegyipari Műveleti Intézeti Tanszék könyvtára (B 119-120)
vegyészmérnöki mesterszak a MOL Ásványolaj és petrolkémiai technológia és Folyamatmérnöki szakirány 2016. június 15. 9:00 MOL Ásványolaj és Széntechnológiai Intézeti Tanszék rendezvényterme (C538)
vegyészmérnöki mesterszak a Biotechnológia, Műveleti  és Radiokémai technológia szakirány 2016. június 15. 9:00 Vegyipari Műveleti Intézeti Tanszék könyvtára (B 119-120)
kutató-fejlesztő szakmérnök     2016. június 15. 9:00 MOL Ásványolaj és Széntechnológiai Intézeti Tanszék rendezvényterme (C538)
víz- és szennyvízkezelő rendszerüzemeltető szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzési szakán     2016. június 17. 09:00 Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz, B 104
autóipari minőségirányítási szakmérnök és szakember szakirányú továbbképzési szakán     2016. június 10. 8:30 Nagy Tanácsterem

Berlin Startup Calling 2016 Ötletverseny

Berlin Startup Calling 2016

A fejedben van a következő nagy tech ötlet? A lehető legjobb helyen jársz! A Visual Meta most lehetőséget nyújt arra, hogy az üzleti ötleted végre valósággá váljon. Készítsd el a projekted összefoglalóját és nevezz az összesen 15.000€ értékű nyereményekért!

Nevezni a világ bármely országából lehet 18 és 30 éves kor között. A jelentkezéshez küldj egy angol nyelvű, maximum 10 oldal terjedelmű dokumentumot vagy 5 perc hosszúságú videót a projektedről legkésőbb 2016. december 31-ig.

További részletekért látogass el a verseny honlapjára


Álláshirdetés - Dynea Hungary Kft.

dynea logo rgb web

A Dynea Hungary Kft. Kazincbarcikán a BorsodChem Zrt. területén megvalósított ipari parkban működik, ahol karbamid-formaldehid gyanta gyártással foglalkozik hazánkban egyedüliként. Folyamatosan fejlődő tevékenységünkhöz Társaságunk gyakornoki pozícióba keres végzős és frissdiplomás munkavállalókat.

Részltetes felhívás

 

Pályázati felhívás „Merck tanulmányi támogatás a 2016/2018-as tanévre”

merck

A Merck Kft. (www.merck.hu) pályázatot hirdet azzal a céllal, hogy támogassa a szociálisan hátrányos helyzetű, középiskolai tanulmányaik során jó tanulmányi eredményt elérő diákokat, hogy az ország egyik kiemelt felsőoktatási intézményében folytathassák tanulmányaikat.

 

A Pályázati kiírás letölthető ezen a linken.

A Pályázati adatlap innen tölthető le.

Témaválasztás - szakdolgozat, diplomadolgozat, egyéni tervezési vagy projekt feladat

fontos

Tisztelt Hallgató!

 

Tájékoztatom, hogy amennyiben a következő félévben (2016/2017_I) kíván Szakdolgozatot, Diplomadolgozatot, Egyéni tervezési, vagy Projekt feladatot készíteni és még nincs témája illetve témavezetője, úgy mihamarább keresse fel azon oktató, kutató kollégát, akinél a dolgozatát kívánja készíteni. Az egyeztetésre még 2016. június 20. előtt kerüljön sor, ugyanis ezt követően már az oktatóknak nem áll módjukban új témákat meghirdetni. Amennyiben nem választ témát, vagy a témára jelentkezését nem hagyja jóvá a témavezető, nem tudja elkezdeni a következő félévben a dolgozat készítését.

 

Együttműködését előre is köszönöm.

 

 

Üdvözlettel:
Dr. Németh Sándor
oktatási dékánhelyettes

Pályázati felhívás - Ereky Károly Díj 2016

A VEAB Ipari Biotechnológia Munkabizottság "Hátrányos Helyzetű Gyermekek Oktatásáért" Alapítvánnyal pályázatot hirdet EREKY KÁROLY Díjra.

Részletes pályázati felhívás

Felhívás szakmai gyakorlatra - Honeywell Nagykanizsa

hw logo

A Honeywell globális technológiai vezető vállalat, egyben pedig egyike azon 100 cégnek, amely az energia hatékony felhasználása, tiszta energia felhasználás védelme és biztonsága, valamint a globalizáció és vevői hatékonyság érdekében dolgozik. Ebből a tevékenységből világszerte 132 000 dolgozó veszi ki a részét, soraik között 22 000 mérnök és tudós munkálkodik egy szebb holnapért.

Gyakornok (Mérnökségi csapat)
Gyakornok (Minőségügyi mérnöki csapat)
Gyakornok (Supply Chain csapat)

 

Tudomány a kocsmában - A KRAFT velünk van!

TudKocs Koszeg 16-06-03s Dr. Gaál Zoltán
A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetén belül a Kraft-központ vezetője
A Pannon Egyetem Menedzsment Intézetében professzor emeritus
A Pannon Egyetem volt rektora

Az előadás bemutatja, mi is az a KRAFT

A KRAFT egy újszerű gondolkodásmód, egy győztes-győztes elvre koncentráló stratégia.

Építsünk fel egy új Kőszeg jövőképet és küldetést, álmodjuk meg együtt, hogy milyen Kőszeget képzelünk el!
’Kreatív város – fenntartható vidék’, vagy röviden KRAFT program, egy integrált fejlesztési koncepció, amelynek lényege, hogy a vidékfejlesztés több mint a város és környéke tereinek, épületeinek modernizálása, felújítása.
Nem egyszerűen kívülről jövő kezdeményezések az irányadók, hanem a helyi hagyományok, adottságok, a kulturális jegyek, valamint a helyi közösség különböző elemeinek együttgondolkozása, együttműködése.

“Aki az unokáira gondol, az diófát ültet, aki “csak” a gyerekeire gondol, az beéri a szilvafával. Ez egy olyan gondolkodási mód, ami a jövőorientált kultúra irányába mozdít.” (Dr. Gaál Zoltán)

Bővebben: Tudomány a kocsmában - A KRAFT velünk van!

Szakmai gyakorlat a Mérnöki Karon

SZAKMAI GYAK

Az intézményen kívüli kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat az oklevél megszervezésének feltétele. A gyakorlat időtartama az alapszakokon legalább 6 hét, a mesterszakokon legalább 4 hét. A gyakorlatot az alapszakokon és mesterszakokon a szakok tanterveiben szereplő előírások szerint a szak tevékenységhez kapcsolódó szervezeteknél kell teljesíteni.

 

Bővebben ....

 

 

 

 

 

Pályázati felhívás BEDE IMRE emlékére alapított ösztöndíjra 2016

nyariegyetem

Az „Ipar a Veszprémi Mérnökképzésért” Alapítvány BEDE IMRE emlékére alapított ösztöndíj szabályzata alapján a PE Mérnöki Kar hallgatói - a képzési időtartamon belül - az alábbi ösztöndíjakra pályázhatnak:

 

1./ 17.000 Ft-os egyszeri ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki körülményeinél fogva hátrányos anyagi helyzetben van és az előző két félévben jó tanulmányi eredményt (ösztöndíjindexet) ért el.

2./ 13.000 Ft-os egyszeri ösztöndíjban olyan hallgató részesülhet, aki az előző két félévben kiemelkedő tanulmányi eredményt (ösztöndíjindexet) ért el.

Bővebben: Pályázati felhívás BEDE IMRE emlékére alapított ösztöndíjra 2016

Tudomány a kocsmában - Na most akkor mit fogunk inni?

tudkocs2016-05-24 kDr. Szöllősi-Nagy András
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (Institute of Advanced Studies Kőszeg)

 

Na most akkor mit fogunk inni?

  • Az előadás áttekinti a vízgazdálkodás jelenlegi főbb globális kihívásait és a lehetséges megoldások körvonalait, különös tekintettel a 2015 utáni ENSZ Fenntartható Fejlesztési Célokra (SDG).
  • Azzal érvel, hogy a népességdinamikai előrejelzések és a várható klímaváltozás tükrében a jelenlegi vízgazdálkodási gyakorlat nem tartható fenn a XXI. században és ezért az a század egyik legnagyobb, ha nem legnagyobb kihívása lesz.
  • Globális változás és adaptáció szükséges a vízgazdálkodás minden szintjén az integrált vízgazdálkodástól kezdve az intézményes felépítésen át az oktatásig és kutatásig.
  • A megállapítás egyaránt érvényes a fejlődő és iparosodott országokra.
  • Különösen érvényes ez Magyarországot illetően, ahol az elmúlt évtizedek a dezintegrált vízgazdálkodás példáját adták.

Bővebben: Tudomány a kocsmában - Na most akkor mit fogunk inni?

Szakmai gyakorlati lehetőségek - Unilever, Veszprém

unilever-logo

Szeretnél tapasztalt szakemberektől tanulni és izgalmas szakmai projektekben részt venni? Érdekel, hogyan készülnek a legfinomabb MAGNUM, CARTE D’OR és CORNETTO jégkrémek? Szívesen részt vennél a világ egyik legnagyobb FMCG vállalatának mindennapjaiban? Szeretnél hozzájárulni vállalatunk sikeres működéséhez?


Ha a válaszod IGEN, jelentkezz az Unilever veszprémi gyárába szakmai gyakorlatra!

Intern, Engineering
Intern, HR
Intern, Finance
Intern, SHE

 

 

Jelentkezési határidő: 2016. május 31.
További információ és felvilágosítás:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VÁRUNK TÉGED IS A CSAPATUNKBA!

 

Pannon Nyelvvizsga

PannonNyelvvizsga logo

A Pannon Nyelvvizsgarendszert a Pannon Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Intézeti Tanszékének munkatársai dolgozták ki. A szintillesztési munkában közreműködtek a Pannon Egyetem Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézetének, az Angol-Amerikai Intézetének és a Germanisztikai Intézetének az oktatói.

A Pannon Nyelvvizsgarendszer a sikeres vizsgázók számára a következő jogosultságokat biztosítja:

többletpontokat felsőoktatási intézménybe való jelentkezéskor;
diploma megszerzésének nyelvi feltételét;
nyelvpótlék jogosultságot a munkába állók számára.

Bővebben: Pannon Nyelvvizsga

Dékáni vezetés

szi

Dr. Szalai István dékán, egyetemi tanár
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746

Fizika és Mechatronika Intézet C 339
telefon: 88/624-000, 6011
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Chován Tibor gazdasági dékánhelyettes, egyetemi docens
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746,
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet C133
telefon:88/624-000, 6077
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Németh Sándor oktatási és akkreditációs dékánhelyettes, egyetemi docens
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

CSTE IMG 5736

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

kep

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Címlap Hírek és események Hírek hallgatóinknak