A „Veszprémi Vegyészekért" Alapítvány tanulmányi ösztöndíj-pályázati felhívása a 2016/2017-es tanévre

Polinszky dij foto

A „Veszprémi Vegyészekért" Alapítvány Kuratóriuma dr. Polinszky Károly tanulmányi ösztöndíj-pályázatot hirdet a Pannon Egyetem Mérnöki karán - nappali tagozatos, modelltanterv szerint legalább 3. aktív félévét kezdő alapszakos valamint - legalább 1. aktív félévét kezdő mesterszakos hallgatók közül, akik az előző két lezárt félévükben (mesterszakos hallgatók esetében a korábbi tanulmányok is beszámítanak) jó tanulmányi átlagot értek el (kreditindex min. 3,51), valamint a tantervi követelményeken túlmenően műszaki, tudományos tevékenységet is folytatnak.

Az ösztöndíjat az alapítvány kuratóriuma adományozza.

Az ösztöndíj havi összege 30.000 forint (egy tanéven át).

A pályázatok beadásának határideje: 2016. október 5.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a kitöltött adatlapot (mk.uni-pannon.hu oldalról letölthető)

- önéletrajzot (a pályázó az önéletrajzában térjen ki iskolai munkájára, tanulmányi versenyeken elért eredményeire, távlati céljaira, ambícióira)

- az előző két lezárt félévének leckekönyv másolatát,

- azon tanszék (egység) vezetőjének ajánlását, ahol a pályázó műszaki, tudományos tevékenységet végzi.

A pályázatok elbírálásának ideje: 2016. október 20.

A pályázatokat egy példányban kinyomtatva és elektronikus formában (CD-n) is kérjük benyújtani az alábbi címre:

levélcím: 8201 Veszprém, Postafiók: 158.

személyes beadás esetén: Veszprémi Egyetem Mérnöki Karának Dékáni Titkársága (8200 Veszprém, Egyetem u. 10.)

E-mail cím: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Az eredményről minden pályázót e-mailben értesítünk.

Postai úton a legkésőbb 2016. október 5-én 24.00 óráig feladott, személyes benyújtás esetén a legkésőbb 2016. október 5-én, 14.00 óráig behozott pályázatokat fogadjuk el. Interneten küldött pályázat csak Dékáni Titkárság visszaigazolásával együtt érvényes.

A hiányos, aláírás nélküli vagy elkésett pályázatok érvénytelenek, azokat a döntést követő 3. hónap után megsemmisítjük.

A kuratórium megszünteti az ösztöndíj folyósítását, ha a kedvezményezett aktív hallgatói jogviszonya bármely okból szünetel, vagy megszűnik.

A kuratórium döntése ellen fellebbezésre nincs lehetőség!

Veszprém 2015. szeptember 16.

Polinszky Gábor s.k.

a Kuratórium elnöke

Letölthető felhívás

Letölthető pályázati adatlap

Dékáni vezetés

szi

Dr. Szalai István dékán, egyetemi tanár
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746

Fizika és Mechatronika Intézet C 339
telefon: 88/624-000, 6011
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Chován Tibor gazdasági dékánhelyettes, egyetemi docens
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746,
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet C133
telefon:88/624-000, 6077
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Németh Sándor oktatási és akkreditációs dékánhelyettes, egyetemi docens
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

CSTE IMG 5736

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

kep

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Címlap Hírek és események Hírek hallgatóinknak Pályázatok, ösztöndíjak A „Veszprémi Vegyészekért" Alapítvány tanulmányi ösztöndíj-pályázati felhívása a 2016/2017-es tanévre