Szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj 2013/2014 tanév II. félévére

MK

Felhívom a Mérnöki Kar – magyar állampolgárságú és a nemzetközi megállapodás vagy jogszabály alapján azzal azonos elbírálás alá eső külföldi állampolgárságú – államilag támogatott és költségtérítéses nappali tagozatos hallgatóinak figyelmét, hogy a vonatkozó szabályzat alapján pályázatot nyújthatnak be szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjra a 2013/2014 tanév II. félévére.

Szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjban részesíthető az, a teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató, aki az alábbi két feltétel MINDEGYIKÉT teljesíti:
 
  • az előző félévben legalább 3,5 tanulmányi átlagot ért el, és
  • a tantervi követelményeket meghaladó kiemelkedő szakmai, tudományos, és közéleti tevékenységet végez.

 

A szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjat a Mérnöki Kar Hallgatói Önkormányzatának egyetértésével a dékán adományozza. Köztársasági Ösztöndíjat elnyert hallgató szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjban nem részesülhet.
 
A szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj összege 22.700,- Ft/fő/hó.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 28.

A pályázatok elbírálása a Mérnöki Kar és a Hallgatói Önkormányzat által közösen meghatározott értékelési rendszer alapján történik. A pályázatokat a fenti határidőig a Mérnöki Kar Dékáni Titkárságára lehet benyújtani a pályázati űrlapon:

 

  • leckekönyvmásolat a 2013/2014. tanév I. félévéről,
  • megelőző 2 szemeszterben megszerzett nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata,
  • tudományos teljesítményt igazoló oklevelek, bizonyítványok másolata, tudományos tevékenységek igazolása, publikációk másolata (a korábban pályázatot elnyert hallgatók csak az elmúlt félév szakmai teljesítményéről nyújtsanak be dokumentumokat)
  • intézetigazgatói/szakvezetői/témavezetői igazolás a tudományos és szakmai tevékenységről,
  • közéleti tevékenység igazolása (tisztségviselői, PEHÖK-elnöki, kollégiumi referensi/vezetői, projektvezetői, főszerkesztői, rendezvényszervezői, diákszervezeti elnöki, öntevé-keny kör vezetői igazolások, beszámolók).

A hiányosan vagy pontatlanul kitöltött pályázatok formai okok miatt elutasításra kerülnek. A fenti határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

Erről értesítem:
1.    A PE Mérnöki Karának hallgatóit hirdetményben történő közzététel útján
2.    A Mérnöki Kar Hallgatói Önkormányzatának elnökét
3.    Az Oktatási Igazgatóság vezetőjét

Veszprém, 2014. február 3.

 

Dr. Szalai István 
a Mérnöki Kar dékánja
 

 

Dékáni vezetés

szi

Dr. Szalai István dékán, egyetemi tanár
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746

Fizika és Mechatronika Intézet C 339
telefon: 88/624-000, 6011
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Chován Tibor gazdasági dékánhelyettes, egyetemi docens
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746,
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet C133
telefon:88/624-000, 6077
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Németh Sándor oktatási és akkreditációs dékánhelyettes, egyetemi docens
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

CSTE IMG 5736

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

kep

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Címlap Hírek és események Hírek hallgatóinknak Pályázatok, ösztöndíjak Szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj 2013/2014 tanév II. félévére