„Mérnökhallgatók a jövő mérnökeiért" ösztöndíj-pályázati felhívása a 2014/2015-ös tanév őszi félévére

mernokhallg paly foto

A Mérnöki Kar dékánja pályázatot hirdet a Kar azon nappali tagozatos hallgatóinak, akik a 2014/2015-ös tanév őszi félévében heti rendszerességgel felzárkóztató kurzusokat szerveznek hallgatótársaiknak tanulmányaik eredményesebbé tétele érdekében. A kurzusok minimum öt fő részvételével indíthatóak.

Az ösztöndíjat a Mérnöki Kar adományozza a mindenkori dékán és dékánhelyettesek együttes döntése alapján. A pályázatban foglalt feltételek és a felzárkóztató kurzusok teljesülését a pályázó október, november és december hónapok 5. napjáig aláírt jelenléti ív benyújtásával igazolhatja.

Az ösztöndíj havi összege: 12.000 forint

A pályázati anyag benyújtásának határideje: 2014. szeptember 19. (péntek) 13.00 óra

A pályázatnak tartalmaznia kell:

— a kitöltött adatlapot, amely röviden tartalmazza, hogy a pályázó mely tárgy(ak)ból, milyen formában kívánja megtartani a felzárkóztató kurzusokat (az adatlap letölthető ezen a linken); az adatlap benyújtandó: 2014. szeptember 19-ig;

— önéletrajzot, amelyben a pályázónak ki kell térnie egyetemi munkásságára, tanulmányi versenyeken elért eredményeire, távlati céljaira, ambícióira; az önéletrajz az adatlappal együtt benyújtandó: 2014. szeptember 19-ig.

A pályázati feltételek teljesülésének igazolásához:

— a hallgatótársakkal elért eredményekről készített beszámoló (eredménylista) benyújtása minden hónap 5. napjáig; benyújtandó október, november és december 5-ig;

— az oktatott hallgatók és a pályázó aláírását tartalmazó jelenléti ív; benyújtandó október, november és december 5-ig.

A pályázatok elbírálásának ideje: 2014. szeptember 24.

A pályázatokat egy példányban kérjük benyújtani az alábbi címre:

levélcím: 8201 Veszprém, Postafiók: 158.;

személyes kézbesítés esetén: a Pannon Egyetem Mérnöki Karának Dékáni Titkársága

(8200 Veszprém, Egyetem u. 10. B101-102.)

E-mail cím: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Az eredményről minden pályázót e-mailben értesítünk.

Veszprém 2014. szeptember 11.

Dr. Szalai István s.k.

dékán

Letölthető pályázati felhívás

Letölthető pályázati adatlap

Dékáni vezetés

szi

Dr. Szalai István dékán, egyetemi tanár
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746

Fizika és Mechatronika Intézet C 339
telefon: 88/624-000, 6011
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Chován Tibor gazdasági dékánhelyettes, egyetemi docens
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746,
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet C133
telefon:88/624-000, 6077
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Németh Sándor oktatási és akkreditációs dékánhelyettes, egyetemi docens
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

CSTE IMG 5736

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

kep

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Címlap Hírek és események Hírek hallgatóinknak Pályázatok, ösztöndíjak „Mérnökhallgatók a jövő mérnökeiért" ösztöndíj-pályázati felhívása a 2014/2015-ös tanév őszi félévére