Kedves Látogató!

Ezen az oldalon a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0071 azonosító számú és "Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig - természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások" című pályázattal kapcsolatos ismertetőket, híreket és letölthető anyagokat talál.

A projekt támogatója az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP).Dr. Bencze Lajos Kutatás-Fejlesztési Alapítvány pályázati kiírása

A Dr. Bencze Lajos Kutatás-Fejlesztési Alapítvány a Pannon Egyetemen PhD hallgatói státuszban lévő hallgatók számára pályázatot hirdet.

 

Dr. Bencze Lajos

Dr. Bencze Lajos 1961-től haláláig több mint 45 éven keresztül volt a Pannon Egyetem munkatársa. 1965-ben Műszaki doktori címet szerzett, majd 1976-tól a Kémia tudomány kandidátusa, 1987-től pedig az MTA Doktora cím méltó tulajdonosa. Pályafutása alatt kiemelkedő kutatás-fejlesztési képességeiről tett tanulságot, több mint 70 tudományos közlemény írója, tíz szabadalom tulajdonosa valamint kétszer nyerte el az aranykoszorús kiváló feltaláló címet.

Munkássága alatt mindig nagy figyelmet szentelt hallgatóira, akiket kivétel nélkül kollégáiként tisztelt. Szakmai és emberi tapasztalatait átadva segítette tanítványait minél nagyobb sikereket elérni, akikre mindig büszkeséggel tekintett vissza. Munkásságát 1995-ben Mestertanári címmel ismerték el, majd 2009-ben a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett kitüntetésben részesült. Iskolateremtő munkásságának elismeréseként valamint emlékének megőrzéséért egy a nevét viselő alapítványt hoztak létre.

 

Alapítvány

Az alapítvány célja a Pannon Egyetemen folyó tudományos kutatás-fejlesztés és innováció támogatása, illetve Dr. Bencze Lajos emlékének méltó megőrzése, tevékenysége által kijelölt hagyomány ápolása, ezen belül kiemelten a Pannon Egyetem doktori iskoláiban tanuló doktoranduszok közül azoknak a hallgatóknak a támogatása, akik az iparban alkalmazható, gyakorlat orientált kutatásokat végeznek és ezeket tudományos közleményekben, rangos folyóiratokban bemutatták.

 

Díjazás

A pályázat során egy Dr. Bencze Lajos szellemiségét legjobban tükröző kutatást folytató PhD hallgató kerül díjazásra. A kiválasztott munka 100.000 Ft-os pénz díjjal kerül elismerésre.

 

Benyújtandó dokumentumok

  • Maximum 5 oldalas pályázati anyag melyben bemutatásra kerül a PhD téma célja, és az elért eredmények (témavezetői aláírással)
  • A pályázó magyar nyelvű szakmai önéletrajza
  • A pályázó publikációs listája, az Impact Factorok és hivatkozások feltüntetésével

 

Benyújtási határidő

A pályázatokat papír alapon 2014. szeptember 30-ig kell benyújtani a B épület Aulájában található Projekt Igazgatóságra Dr. Kurdi Róbertnek. A pályázattal kapcsolatban a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címen lehet felvilágosítást kérni.

 

A pályázati döntés szempontjai

  • A beadott pályázati anyag minősége
  • A pályázó eddigi tudományos munkássága, publikációinak minősége
  • A kutatási téma ipari alkalmazásának lehetőségei
  • A téma kapcsolódási lehetőségei a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0071 projekthez

 

A pályázat résztvevői a pályázati jelentkezéssel visszavonhatatlanul hozzájárultak ahhoz, hogy a pályázat népszerűsítése érdekében folytatott kommunikáció során az Alapítvány kommunikálja pályázati anyaguk összefoglalóját.

Hozzájárultak továbbá, hogy nevük, fényképük és dolgozatuk témája szerepeljen az Alapítvány referencia célra készített kommunikációs anyagaiban.

eu
Címlap Projektek Hulladékok hasznosítása TÁMOP pályázat Dr. Bencze Lajos Kutatás-Fejlesztési Alapítvány pályázati kiírása