Szakjaink

szakok

 

 

A 2013-2016 közötti időszakra a Kutató Kar minősítésben részesített Mérnöki Kar a klasszikus mérnökképzés hagyományaira építve a műszaki és a természettudományok nemzetközileg elismert oktatási és kutatási központjává nőtte ki magát az elmúlt 65 évben. Az országos felmérések szerint is – figyelembe véve az oktatók, hallgatók kiválóságát, az infrastruktúrát – e képzési hely egyike az ország legszínvonalasabb mérnökképzést gondozó intézményeinek (HVG Felsőoktatási Rangsor 2014 és 2015, összesített műszaki képzési terület, oktatók kiválósága kategória 1. hely). A Mérnöki Kar legfőbb célja, hogy hallgatóiból olyan korszerű elméleti és gyakorlati tudással felvértezett, ismereteiket alkotó módon hasznosítani képes szakembereket képezzen, akik sikeresen helytállnak a műszaki és természettudományos feladatok megoldásában, s magukat tovább képezve – élethosszig tartó tanulással – a jövő kihívásait is felkészülten fogadják. 

A hallgatók oktatása jól felszerelt laboratóriumokban, számítógép- és tantermekben zajlik, amelyek fenntartását az ipar is nagymértékben támogatja, jelezve azt, hogy a fiatal, jól felkészült mérnökökre nagy az igény a termelő vállalatoknál. A Kar kiváló ipari kapcsolatainak köszönhetően duális formában ez év szeptemberétől gépész- és környezetmérnöki alapszakjai, illetve 2016 őszétől további mérnökképzései is elindulnak.
A Mérnöki Kar számos ösztöndíjjal támogatja kiemelkedő tanulmányi eredményeket felmutató, illetve a szociálisan rászoruló hallgatóit, szakmai gyakorlati lehetőséget biztosít vezető hazai iparvállalatoknál, amely nem pusztán a megszerzett diploma értékét emeli, hanem megalapozza a későbbi szakmai kapcsolatok kiépítését, növeli az elhelyezkedési esélyeket. Mindezek alapján meggyőződéssel állítható, hogy a Pannon Egyetem Mérnöki Karán szerzett diploma átlag feletti elhelyezkedési esélyt biztosít regionális, országos és – több szak esetében – nemzetközi viszonylatban is. Ezt igazolja az Educatio Nonprofit Kft. által 2013-ban készített felmérés is, amely szerint műszaki képzési területen a Pannon Egyetemen végzettek kezdő jövedelme a legmagasabb.


Szakok bemutatkozó videói

Dékáni vezetés

szi

Dr. Szalai István dékán, egyetemi tanár
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746

Fizika és Mechatronika Intézet C 339
telefon: 88/624-000, 6011
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Chován Tibor gazdasági dékánhelyettes, egyetemi docens
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746,
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet C133
telefon:88/624-000, 6077
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Németh Sándor oktatási és akkreditációs dékánhelyettes, egyetemi docens
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

CSTE IMG 5736

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

kep

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Felvételizőknek Szakjaink