A Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola adatai

  

A DI vezetője (a TDHT elnöke):

   Név:                                    Dr. Horváth Ottó

   Tudományos fokozat:            MTA doktora

   Beosztás:                            egyetemi tanár

   Levelezési cím:                   8201 Veszprém, Pf:158.

                                             telefon: 88-624-000/6049

   E-mail:                                This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A DI titkára

   Név:                                    Dr. Szakácsné Dr. Földényi Rita

   Tudományos fokozat:            PhD

   Beosztás:                            egyetemi docens

   Elérhetőség:                         telefon: 88-624-000/6052

   E-mail:                                 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tudományterületi besorolás:  természettudományok

Tudományág: kémiai tudományok, környezettudományok

Kutatási terület:                     kémia és környezettudomány

A kiadott fokozat típusa:       PhD

A képzés az intézmény két mesterszakára épül: környezettudomány, kémia

Létesítésének éve:                  2000

Képzés kezdetének éve:         1993 

 

A Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola önértékelése

 

A Doktori Iskola Tudományági és Habilitációs Tanácsa:

 

TDHT tagok

Beosztás

Munkahely

Belső tagok:

 

 

Horváth Ottó, DSc

egyetemi tanár

PE Kémia Int.

Gelencsér András, DSc

egyetemi tanár

PE Környezettud. Int.

Kaizer József, DSC

egyetemi tanár

PE Kémia Int.

Liker András, DSc

egyetemi tanár

PE Környezettud. Int.

Padisák Judit, DSc

egyetemi tanár

PE Környezettud. Int.

Pósfai Mihály, DSc, MTA l.tag

egyetemi tanár

PE Környezettud. Int.

Skodáné Földes Rita, DSc

egyetemi tanár

PE Kémia Int.

Külső tagok:

 

 

Biczók László, DSc

tudományos tanácsadó

MTA TTKK

Bozó László, DSc, MTA rt. (et.)

egyetemi tanár

OMSZ, BCE

G. Tóth László, DSc  (et.)

egyetemi tanár

MTA OK BLI, SZIE

Keglevich György, DSc et.

egyetemi tanár

BME

 

A Doktori Iskola törzstagjai:

 

Boda Dezső, DSc

egyetemi tanár

Dallos András, CSc

egyetemi docens

Gelencsér András, DSc

egyetemi tanár

Horváth Ottó, DSc

egyetemi tanár, a DI vezetője

Kaizer József, DSc

egyetemi tanár

Kiss Gyula, DSc

tudományos tanácsadó

Kristóf Tamás, PhD

egyetemi docens

Lázár Károly, DSc

tudományos tanácsadó

Liker András, DSc

egyetemi tanár

Padisák Judit, DSc

egyetemi tanár

Pósfai Mihály, DSc, MTA l.tag

egyetemi tanár

Skodáné Földes Rita, DSc

egyetemi tanár

Somlai János, PhD

egyetemi docens

 

A Doktori Iskola emeritus törzstagjai:

 

Bakos József, DSc

professzor emeritus

Hajós Péter, PhD

ny. egyetemi docens

Horváth Attila, DSc

professzor emeritus

Mészáros Ernő, DSc, MTA rt.

professzor emeritus

Speier Gábor, DSc

professzor emeritus

 

 

 

 

Dékáni vezetés

szi

Dr. Szalai István dékán, egyetemi tanár
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746

Fizika és Mechatronika Intézet C 339
telefon: 88/624-000, 6011
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Chován Tibor gazdasági dékánhelyettes, egyetemi docens
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746,
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet C133
telefon:88/624-000, 6077
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Németh Sándor oktatási és akkreditációs dékánhelyettes, egyetemi docens
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

CSTE IMG 5736

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

kep

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A Doktori Iskola adatai