Tantárgylista

Kötelezően választható tantárgyak:
Sorszám
Tárgy
kredit
Felelős
Heti óraszám
Számon-kérés módja
1.  
Fizikai kémia I.
8
Boda Dezső
4
írásbeli vizsga
2.  
Fizikai kémia II.
8
Boda Dezső
4
írásbeli vizsga
3.  
Szerves vegyületek sztereokémiája
8
Farkas Gergely
4
írásbeli vizsga
4.  
Kísérleti fotokémia – Időfelbontásos módszerek
8
Fodor Lajos
4
írásbeli vizsga
5.  
Koordinációs kémia
4
Fodor Lajos
2
írásbeli vizsga
6.  
Szervetlen fotokémia
8
Fodor Lajos
4
írásbeli vizsga
7.  
Levegőkémia
8
Gelencsér András
4
írásbeli vizsga
8.  
Mag- és részecskefizika
8
Gurin Péter
4
írásbeli vizsga
9.  
Elválasztási módszerek
8
Hajós Péter
4
írásbeli vizsga
10.   
Bioanalízis
4
Hajós Péter
2
írásbeli vizsga
11.   
Kísérleti fotokémia – Folytonos megvilágításos módszerek
8
Horváth Ottó
4
írásbeli vizsga
12.   
Környezeti fotokémia
8
Horváth Ottó
4
írásbeli vizsga
13.   
Környezeti kémia
8
Horváth Ottó
4
írásbeli vizsga
14.   
Válogatott fejezetek a szervetlen kémiából – Biogeokémiai körfolyamatok
8
Horváth Ottó 
4
írásbeli vizsga
15.   
Biokoordinációs kémia
8
Kaizer József
4
írásbeli vizsga
16.   
Fémorganikus kémia
8
Kaizer József
4
írásbeli vizsga
17.   
Polimerkémia
8
Kaizer József
4
írásbeli vizsga
18.   
Válogatott fejezetek a szervetlen kémiából – Elméleti szervetlen kémia
8
Kovács Margit
4
írásbeli vizsga
19.   
Toxikológia
8
Kováts Nóra
4
írásbeli vizsga
20.   
Folyadékok számítógépes szimulációja
(I. és II. összevonásával)
8
Kristóf Tamás
4
írásbeli vizsga
21.   
Kvantumkémia I.
4
Lendvay György
2
írásbeli vizsga
22.   
Kvantumkémia II.
4
Lendvay György
2
írásbeli vizsga
23.   
Viselkedésökológia
6
Liker András
3
írásbeli vizsga
24.   
Légkörtan
8
Molnár Ágnes
4
írásbeli vizsga
25.   
Radioizotóp alkalmazások
4
Németh Zoltán
2
írásbeli vizsga
26.   
Természetes és mesterséges sugárzások
4
Németh Zoltán
2
írásbeli vizsga
27.   
Hidrobiológia
8
Padisák Judit
4
írásbeli vizsga
28.   
Limnológia
8
Padisák Judit
4
írásbeli vizsga
29.   
Ökológia
8
Padisák Judit
4
írásbeli vizsga
30.   
Környezeti ásványtan
8
Pósfai Mihály
4
írásbeli vizsga
31.   
Transzmissziós elektronmikroszkópia
4
Pósfai Mihály
2
írásbeli vizsga
32.   
Biokémia II.
8
Skodáné Földes Rita
4
írásbeli vizsga
33.   
Interpretív spektroszkópia I.
8
Skodáné Földes Rita
4
írásbeli vizsga
34.   
Interpretív spektroszkópia II.
8
Skodáné Földes Rita
4
írásbeli vizsga
35.   
Nukleáris méréstechnika
4
Somlai János
2
írásbeli vizsga
36.   
Radioökológia
6
Somlai János
3
írásbeli vizsga
37.   
Elméleti szerves kémia
8
Skodáné Földes Rita
4
írásbeli vizsga
38.   
Környezeti vizek kémiája
8
Szakácsné Földényi Rita
4
írásbeli vizsga
39.   
Talajszennyezés, -tisztítás
6
Szakácsné Földényi Rita
3
írásbeli vizsga
40.   
Veszélyes hulladékok és kezelésük
6
Szakácsné Földényi Rita
3
írásbeli vizsga
41.   
Fluidumok statisztikus termodinamikája
8
Szalai István
4
írásbeli vizsga
42.   
Atomenergetika
4
Tóth-Bodrogi Edit
2
írásbeli vizsga
43.   
Rezgési és elektrongerjesztési spektroszkópia
8
Valicsek Zsolt
4
írásbeli vizsga
44.   
Válogatott fejezetek a szervetlen kémiából – Átmenetifémek és vegyületeik
8
Valicsek Zsolt
4
írásbeli vizsga
Szabadon választható tantárgyak:
Sorszám
Tárgy
kredit
Felelős
Heti óraszám
Számon-kérés módja
1.    
Alkalmazott természetvédelem
4
Dr. Ambrus András
2
írásbeli vizsga
2.    
Molekuláris termodinamika
4
Dallos András
2
írásbeli vizsga
3.    
A globális éghajlatváltozás okai és következményei
4
Gelencsér András
2
írásbeli vizsga
4.    
Kvantummechanika
4
Gurin Péter
2
írásbeli vizsga
5.    
A színek eredete
4
Horváth Ottó
2
írásbeli vizsga
6.    
Fotoindukált folyamatok mikroheterogén rendszerekben
4
Horváth Ottó
2
írásbeli vizsga
7.    
Főcsoportbeli fémek fotokémiája
4
Horváth Ottó
2
írásbeli vizsga
8.    
Anyagszerkezeti vizsgálatok: IR és Raman spektroszkópia
6
Kristóf János
3
írásbeli vizsga
9.    
Biostatisztika
6
Liker András
3
írásbeli vizsga
10.     
Tudományos kommunikáció
4
Padisák Judit
2
írásbeli vizsga
11.     
Kemometria
6
Pap Tamás
3
írásbeli vizsga
12.     
Biomineralization
6
Pósfai Mihály
3
írásbeli vizsga
13.     
Anyagszerkezeti vizsgálatok: NMR spektroszkópia
6
Szalontai Gábor
3
írásbeli vizsga
14.     
Folyadékok dielektromos tulajdonságai
4
Valiskó Mónika
2
írásbeli vizsga
15.     
Folyadékkristályok fizikai és kémiai tulajdonságai
4
Varga Szabolcs
2
írásbeli vizsga
16.     
Biológiai makromolekulák szerkezete és működése
6
Vonderviszt Ferenc
3
írásbeli vizsga

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-743
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tantárgylista