Szakjaink

Felvételizőknek

A 2013-2016 közötti időszakra a Kutató Kar minősítésben részesített Mérnöki Kar a mérnökképzés hagyományaira építve a műszaki és természettudományok elismert oktatási és kutatási központjává nőtte ki magát az elmúlt 65 évben...

Tovább

Nyílt napok, rendezvények

Felvételizőknek

Az érdeklődő középiskolások a Mérnöki Kar oktatóitól, hallgatóitól kérdezhetnek a szakok önálló standjainál, bepillanthatnak kutatóműhelyeink munkájába, illetve megismerkedhetnek a hallagatói élet számos színterével...

Tovább

Duális képzéseink

Felvételizőknek

A duális képzés az alapképzés egy fajtája, jóval több szakmai gyakorlattal. A lényege, hogy az egyetemi képzés ideje alatt egy vállalatnál helyezkedsz el, akinél évi 22 hétig dolgozva munkatapasztalatot szerzel...

Tovább

Tehetséggondozás

Tehetséggondozás

Tehetséggondozó program keretében támogatjuk a műszaki és természettudományok iránt érdeklődő középiskolás diákokat, illteve mentorprogrammal segítjük hallgatóink tanulmányait...

TovábbDékáni köszöntő

A Pannon Egyetem Mérnöki Karának vezetése nevében nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm honlapunkon!

Ön most élete talán egyik legfontosabb döntése előtt áll. Szakmát, hivatást kell választania. Olyan szakot kell megjelölnie, amelyre szakmai és egyben egyéni jövőjét tervezi felépíteni. Ehhez azonban a legkörültekintőbben kell megválasztania azt a felsőoktatási intézményt, amely célja elérésében ideális partnere lehet.

Miben, és hogyan lehet társa, partnere a Mérnöki Kar ebben a nem könnyű választásban?

A hazai munkaerő-piaci elvárások egyértelműen azt jelzik, hogy jelentős mértékben felértékelődött a szakmai hozzáértés, a szakszerűség, a szakmai igényesség, a felkészültség és a megbízhatóság, egyszóval az emberi tőke. Tanúi lehetünk továbbá a műszaki és a természettudományi diplomával rendelkező szakemberek iránt megnövekedett keresletnek, az ipari folyamatok térhódításának, és a posztindusztriális társadalom mérnöki pályának kedvező orientációjának. A Mérnöki Kar képzési kínálata kiválóan igazodik ezekhez a folyamatokhoz.

Ahogy a honlapon ismertetett szakjaink is mutatják, a Pannon Egyetem Mérnöki Karának az a célja, hogy hagyományait megőrizve új tudományterületek felé nyisson, hogy továbbra is a mérnöki és a természettudományok egyik hazai fellegvára maradjon. Célkitűzései összhangban állnak mind az ország, mind a régió fejlesztési céljaival. A végzett mérnökszakemberek iránti folyamatos munkaerő-piaci kereslet mutatói, valamint a nemzetgazdaságban jelentős szerepet betöltő vállalatoknál tapasztalt elhelyezkedési adatok is igazolják, hogy a Pannon Egyetem Mérnöki Karának képzései maximálisan igazodnak az ágazat igényeihez, elvárásaihoz.

Ezek alapján meggyőződéssel mondhatjuk, hogy a Pannon Egyetem Mérnöki Karán szerzett diploma átlag feletti elhelyezkedési esélyt biztosít regionális, országos és - több szak esetében - nemzetközi viszonylatban is. A szakszerűség és a piaci értékesíthetőség érdekében a képzési programok kialakításánál valamennyi szak esetében figyelembe vettük, és beépítettük az alapvető vezetési, szervezési, üzemviteli és informatikai ismereteket is.

Ipari partnereinkkel kialakított gyümölcsöző szakmai kapcsolatainknak köszönhetően számos speciális ösztöndíjjal tudjuk támogatni a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért, illetve a szociálisan rászoruló hallgatóinkat. Lehetőséget biztosítunk külföldi egyetemeken történő részképzésekre is. Az iparban, a vállalatoknál teljesített szakmai gyakorlatok nem pusztán a megszerzett diploma értékét növelik, hanem megalapozzák a későbbi szakmai kapcsolatok kiépítését, növelik az elhelyezkedési esélyeket.

A tudományos kutatás iránt érdeklődők két doktori iskolában szerezhetnek doktori fokozatot a mesterszakjainkhoz kapcsolódó tudományterületeken. Az Egyetem és a Kar tudományos eredményei alapján a világ élvonalába tartozónak mondhatja magát.

Veszprém történelmi épületei, utcái több száz éve színterei a gondolkodásnak, a tudományos elmélyülésnek. A Pannon Egyetem hagyományosan családias légkörének köszönhetően a hallgatók professzoraikkal, oktatóikkal közvetlen munkakapcsolatban dolgozhatnak diploma- és tudományos munkájukon. A Balaton és a Bakony közelsége, a város és az Egyetem színes kulturális programjai, valamint a sokféle sportolási lehetőség kiváló alkalmat nyújtanak a szabadidő hasznos eltöltésére.

Bízom benne, hogy e honlappal sikerült felkeltenünk érdeklődését, és felhívnunk figyelmét a Pannon Egyetem Mérnöki Karának széles képzési palettájára. Remélem, szeptemberben, mint a Pannon Egyetem polgárát köszönthetem Önt körünkben!

Dr. Szalai István
dékán

Dékáni vezetés

szi

Dr. Szalai István dékán, egyetemi tanár
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746

Fizika és Mechatronika Intézet C 339
telefon: 88/624-000, 6011
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Chován Tibor gazdasági dékánhelyettes, egyetemi docens
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746,
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet C133
telefon:88/624-000, 6077
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Németh Sándor oktatási és akkreditációs dékánhelyettes, egyetemi docens
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

CSTE IMG 5736

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

kep

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dékáni köszöntő