SKI szabályzat

A Pannon Egyetem Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézetében működtetett „Membrános Gázszeparáció Kutató Labor” Stratégiai Kutatási Infrastruktúra (SKI) felhasználási és hozzáférési szabályzata

1. A SKI a Pannon Egyetem (PE) Mérnöki Karának Felső Kampuszán (8200 Veszprém, Wartha Vince u. 1. laboratóriumba működő műszeregyüttes, melynek üzemeltetése a PE, Mérnöki Kar, Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézet munkatársainak feladata.

A laboratóriumokban a következő berendezések működnek:

A membrántechnika egyik leggyorsabban fejlődő részterülete a membrános gáz szeparáció. Magyarországon egyedül ez a kutatási infrastruktúra kínál lehetőséget gázszeparációs membránok, membrán modulok vizsgálatára. Lehetőség van kis és nagynyomású vizsgálatokra szakaszos és folyamatos mérésekre. A membránok mérete néhány cm2tőlakár a m2-es tartományig változhat. A KI rendelkezik megfelelő gáz analitikai háttérrel így tiszta gázok gázkeverékek és valós ipari gázminták is vizsgálhatóak.

(A SKI egyes műszerei meghibásodás miatt időszakosan kieshetnek, illetve a típusok korszerűsítésekmiatt változhatnak.)

2. A SKI-t igénybe venni kívánó PE alkalmazott oktató/kutató a műszerek üzemeltetéséért felelős oktatókhoz (Gázszeparációs mérések: Bélafiné Dr. Bakó Katalin intézetigazgató egyetemi tanár,This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Gázanalitikai mérések: Dr. Nemestóthy Nándor egyetemi docens,

3. A SKI igénybevételénél a Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézet oktatási és kutatási kötelezettségei elsőbbséget élveznek, de a fennmaradó, éves átlagban kb. 30% kapacitás erejéig, a hozzáférés biztosított bármely hazai vagy külföldi felhasználó számára. A vizsgálatokat kérelmező, nem az PE személyi állományához tartozó külső természetes személlyel, együttműködő vagy megbízó jogi személy képviselőjével konzultálva az intézet írásban kutatási tervet dolgoznak ki és egyeztetnek az infrastruktúra használati rendjéről. A kutatási tervet és az ettől való minden utólagos eltérést a PE, Mérnöki Kar dékánja hagyja jóvá, aki egyben felel az PE szabályzataiban rögzített további bejelentési és engedélyeztetési lépések megtételéért.
Kutatási Infrastruktúra SKI szabályzat