Új akadémiai kutatócsoport a Mérnöki Karon

SzilagyiRK lendulet

A Magyar Tudományos Akadémia kiválósági programjának támogatásával alapíthat kutatólaboratóriumot a Pannon Egyetem Mérnöki Karán Szilágyi Róbert Károly, a legkiválóbb fiatal kutatók egyike. A Lendület-pályázat keretében az Egyesült Államokból Veszprémbe hazatérő vegyészprofesszor kutatásaival új anyagok felfedezéséhez kíván hozzájárulni, amelyek kulcsfontosságú elemeivé válhatnak a jövő technológiáinak és a szintetikus kémiai átalakításoknak.

A 2013-2016 közötti időszakra a Kutató Kar minősítésben részesített Mérnöki Kart az akadémiai és gazdasági élet szereplőivel való együttműködés és nyitottság jellemzi. Tudományos profilját olyan alap- és alkalmazott kutatások egymáshoz kapcsolódó rendszere jellemzi, mely teljes innovációs láncok kialakítását teszi lehetővé. Oktatói és kutatói arra törekednek, hogy a korábbinál fejlettebb technikai színvonalú, gazdaságosabb, új elveken alapuló eljárások és lehetőleg többféle célra alkalmazható technológiák jöhessenek létre a kémiai és az egyéb kapcsolódó tudományterületeken elért eredmények kombinációjával.

A Mérnöki Kar kutatási portfólióját tovább erősíti, hogy a Levegőkémiai és Limoökológiai Kutatócsoportok mellett egy harmadik, a Molekuláris Szerkezeti Kémiai Kutatócsoport alakulhat meg. A csoport vezetője Szilágyi Róbert professzor, aki a Szent-Györgyi Albert hazahívó pályázat ösztöndíj támogatásával a Montana State University intézményből tért vissza Veszprémbe.

A Magyar Tudományos Akadémia támogatásával létrejött új kutatócsoport fő kutatási témája a szerkezetileg kontrolált anyagok előállítása. "Kutatási terveinket újszerű megközelítésben kívánjuk megvalósítani, spektroszkópiai technikákra, elsősorban röntgenabszorpciós spektroszkópiai mérésekre és az elméleti kémia teljes eszköztárára támaszkodva. A gyakorlati és az elméleti módszerek ötvözése lehetőséget ad rá, hogy megfejtsük az összetett biológiai, szervetlen/fémorganikus kémiai, anyagtudományi folyamatok molekuláris titkait" – vázolta terveit Szilágyi Róbert Károly. Ezen anyagok tervezéséhez olyan szakértőkre van szükség, akik képzettetek makroszkópikus, mikroszkópiukus, és molekuláris folyamatok együttes értelmezésében. A kutatás ezen a képzéshez kíván csatlakozni bioszervetlen, fémorganikus és szervetlen kémiai, felületkémiai és nanoszerkezeti területeken. A kutatócsoport az USA-ban megkezdett tevékenységét folytatja japán, kanadai, és USA-beli együttműködési partnerekkel, melynek során lehetőséget kínál a magyar hallgatóknak és doktoraduszoknak, valamit a külföldi diákoknak, hogy elsajátíthassák a nemzetközi kutatói munkához szükséges nyelvi, kulturális, és szakmai fogásokat. A független kutatási témák mellett, a csoport szoros szakmai együttműködést tervez a Kémiai és Környezettudományi, Vegyészmérnöki és Anyagszerkezeti Doktori Iskolák műhelyeivel.

 

A Pálinkás József elnök által 2009-ben elindított Lendület program célja, hogy egyedülálló kutatási lehetőséget kínálva itthon tartsa, illetve hazahívja a legkiválóbb fiatal kutatókat. Az elmúlt hat esztendőben külföldön is elismert és követendő modellként emlegetett kutatásfinanszírozási program hozzájárult a hazai tudomány intézményi kultúrájának megújításához és az egész magyar tudományos élet felpezsdítéséhez.

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kutató Kar Új akadémiai kutatócsoport a Mérnöki Karon