Megvalósult kutatási projektek

Megvalósult K+F projektek száma: 15

 1. Horváth Ottó: Katalitikus reakciók kutatása
 2. Skodáné Földes Rita: Reakciótervezés és szerves szintézisek
 3. Kristóf János: Nanoszerkezetű anyagok fejlesztése
 4. Gubicza László: Alternatív oldószerek fejlesztése/alkalmazása
 5. Kovács Kristóf: Betonadalékokkal és biokerámiával kapcsolatos kutatások
 6. Varga Csilla: Műanyag kompozitokkal kapcsolatos kutatások
 7. Hancsók Jenő: Műanyag hulladékok kémiai feldolgozásával kapcsolatos kutatások
 8. Somlai János: Vörösiszap radiológiai vizsgálata
 9. Juzsakova Tatjána: Vörösiszap és/vagy egyéb ipari hulladékok hasznosítása katalitikus technológiákkal
 10. Szalai István: Mágneses kolloidok és fluidumok szerkezete és termodinamikája, fizikai kémia, nanotechnológia, méréstechnika
 11. Hajós Péter: Nagyszelektivitású ion-/ folyadékkromatográfiás módszerek és anyagok fejlesztése
 12. Dallos András: Intermolekuláris és felületi kölcsönhatások meghatározására szolgáló kromatográfiás és kalorimetriás kísérleti eljárások és termodinamikai számítási módszerek fejlesztése
 13. Boda Dezső: Modellszámításokkal kapcsolatos kutatások
 14. Abonyi János: Információátvitel, folyamatmérnöki kutatások
 15. Fodor Dénes: Szerkezetek és energetikai rendszerek optimalizációjainterkalációs komplexek adszorpciós energiájának meghatározása kvantumkémiai módszerekkel
Projekt előrehaladása Megvalósult kutatási projektek