EFOP-3.4.4-16-2017-00002 Projekt

A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok
megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Pannon EgyetemenA Projekt célja

A Pannon Egyetem és konzorciumi partnerei által benyújtott pályázati kérelem komplex tevékenységrendszerével illeszkedik a pályázati felhívásban szereplő általános stratégiai célhoz a felsőoktatásba való bekerülés fokozása, ezáltal a felsőfokú képzettségi szint növelése; az MTMI szakokra való jelentkezés fokozása valamint a valamely szempontból hátrányos helyzetből származó diákok felsőoktatási képzésbe való bekerülésének terén.

Pályázati projektünk átfogó célja, hogy az általános pályaorientáció mellett a készségfelmérés és készségfejlesztés is kiemelt szerepet kapjon a felsőoktatásba való beiskolázási folyamatok során, annak érdekében, hogy a diákok készségeiknek és képességeiknek megfelelő pályát válasszanak.

 

Specifikus célunk továbbá, hogy a matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai tudományterületekhez kapcsolódó felsőfokú képzési szakok megfelelő ismertséggel és elismertséggel rendelkezzenek mind az általános iskola felső tagozatos, mind a középiskolás korosztályú diákok, valamint tanáraik körében; annak érdekében, hogy az MTMI szakokra való jelentkezés fokozódjon, válaszolva a piaci növekvő MTMI végzettségű szakemberigényére.

 

Összegezve tehát elmondható, hogy a Pannon Egyetem és konzorciumi partnereinek célja, hogy a források hatékony felhasználásával és minőségi hasznosulásával hozzájáruljanak a felsőoktatásba való bekerülés javításához, kiemelten a saját képzési portfóliójához illeszkedő MTMI szakok esetében.

Kapcsolat

Zadravecz Renáta, projektmenedzser
Pannon Egyetem, Fejlesztési és Projektigazgatóság
zadravecz.renata@uni-pen.hu
93/502-913

Dr. Chován Tibor, szakmai vezető
Pannon Egyetem, Mérnöki Kar
chovan@fmt.uni-pannon.hu
88/624-6077

Konzorciumi partnerek

Projekt adatok

A projekt kódszáma EFOP-3.4.4-16-2017-00002
A pályázati projekt címe

A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Pannon Egyetemen
A projektgazda neve Pannon Egyetem
Projekt vezetése

Zadravecz Renáta, projektmenedzser
zadravecz.renata@uni-pen.hu
Dr. Chován Tibor, szakmai vezető
chovan@fmt.uni-pannon.hu
Domján Gábor, pénzügyi vezető
domjang@almos.uni-pannon.hu
Klein Mónika, projektasszisztens
klein@fmt.uni-pannon.hu
A projekt megvalósítási formája konzorciális
Konzorciumi tagok

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség
Matematikai Tehetségekért Alapítvány
Kutató Tanárok Országos Szövetsége
A projekt tervezett futamideje 30 hónap
2017.09.01.-2020.02.29.
Megítélt támogatás összege 350.327.759 Ft
A támogatás intenzitása 100 %
Projekt A Projekt célja