Meghívó - Lukács Diána doktori értekezésének munkahelyi vitája

AZ Analitikai Kémia Intézeti Tanszék, az MTA VEAB Elválasztástudományi és Kromatográfiás Munkabizottsága
és a PE Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önt és Munkatársait 2019. július 19. 10:30 órára, a B-C épület, Inczédy terembe Lukács Diána PhD értekezésének munkahelyi vitájára.

A PhD értekezés címe: Komplex egyensúlyi és hatékonysági paraméterek vizsgálata az ion- és folyadékkromatográfiában

Témavezetők: Dr. Hajós Péter egyetemi docens, Dr. Horváth Krisztián egyetemi docen

 

Meghívó - Farsang Evelin PhD hallgató III. éves beszámolója

A Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola 2019. július 16. (kedd) 10 órától tartja Farsang Evelin PhD hallgató III. éves beszámolóját a Pannon Egyetem, C épület, Inczédy termében (B-C/229).

A beszámoló címe: Possibilities of the cation-exchange chromatography in separation of monoclonal antibodies
Témavezető: Dr. Horváth Krisztián

A beszámoló nyilvános, arra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Meghívó - Molnár Zsombor 1. éves PhD beszámolója

A Pannon Egyetem Környezettudományi Intézete és a Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önt Molnár Zsombor PhD hallgató "Calcium carbonate precipitation induced by clay minerals" című 1. éves PhD beszámolójára.

Az előadás helye és ideje: Pannon Egyetem Veszprém, Egyetem u. 10. Nanolab
2019. július 2. (kedd) 13:00

Minden érdeklődőt tisztelettel meghívunk és várunk.

Meghívó - Kakasi Balázs doktori szigorlat és védés

A Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola doktori szigorlatot és doktori védést tart Kakasi Balázs okleveles környezetmérnök és környezetkutató, doktorjelölt részére július 10-én (szerdán) az egyetem 'B' épületének földszinti konferenciatermében (Veszprém, Egyetem utca 10.).

A doktori szigorlat 9.00 órakor, az értekezés nyilvános vitája 11.00 órakor kezdődik.

A doktori szigorlat főtárgya: Toxikológia, melléktárgya: Légkörtan.

A disszertáció címe: Komplex környezeti minták geno- és citotoxikológiai vizsgálata.
Témavezető: Dr. Kováts Nóra egyetemi docens és Dr. Nagy Szabolcs Tamás egyetemi tanár.
A szigorlat és a vita nyilvános, arra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Meghívó - Szávuly Miklós István doktori értekezésének munkahelyi vitája

A Pannon Egyetem Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskolájának doktorjelöltje Szávuly Miklós István okleveles vegyész tisztelettel meghívja Önt és Munkatársait doktori értekezésének munkahelyi vitájára.
A PhD értekezés címe: Peroxo-divas(III) intermedierek jellemzése és reaktivitása oxigén atom transzfer (OAT) és hidrogén atom transzfer (HAT) reakciókban

A vita időpontja és helye:
június 21. (péntek) 14:00 óra, N épület, 301-es terem

Témavezető: Dr. Kaizer József, egyetemi tanár

Megjelenésére feltétlenül számítunk.

Meghívó - Pipoly Ivett Ildikó elővédés

mtalogoTisztelettel meghívjuk Önt és Munkatársait  a Pannon Egyetem Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola doktorjelöltje, 

Pipoly Ivett Ildikó okleveles biológus elővédésére, melyre 

2019. július 11-én (csütörtök) 12:30 órai kezdettel kerül sor a Pannon Egyetem N épület fsz. 10-es termében (Veszprém, Wartha Vince utca 1.). 

Bővebben: Meghívó - Pipoly Ivett Ildikó elővédés

Meghívó - Major Máté Miklós komplex vizsga

A Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola június 27-én (csütörtökön) 14:00 órától doktori komplex vizsgát tart Major Máté Miklós PhD hallgató részére az Egyetem 'C' épületének I. emeleti, C136-os számú Bodor-termében, (a Kémia Intézet könyvtára, Veszprém, Egyetem utca 10.)

A komplex vizsga főtárgya: Elméleti szerves kémia, melléktárgya: Szerves vegyületek sztereokémiája. 

A jelölt tudományos előadásának címe: Királis tioéterek szintézise és katalitikus tulajdonságainak vizsgálata

Témavezetők: Dr. Bakos József professor emeritus és Dr. Farkas Gergely adjunktus

Az esemény nyilvános, arra minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Meghívó - Lukács Dávid komplex vizsga

A Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola június 25-én (kedden) 12:00 órától doktori komplex vizsgát tart Lukács Dávid PhD hallgató részére az Egyetem 'B' épületének I. emeletén lévő Kis Tanácsteremben. (Veszprém, Egyetem utca 10.)

A komplex vizsga főtárgya: Fizikai kémia IT, melléktárgya: Válogatott fejezetek a szervetlen kémiából — Elméleti szervetlen kémia. 

A jelölt tudományos előadásának címe: Molekuláris és heterogén katalízis réz-peptid komplexekkel.

Témavezetők: Dr. Pap József Sándor tudományos főmunkatárs (MTA EK) és Dr. Valicsek Zsolt adjunktus (Pannon Egyetem)

Az esemény nyilvános, arra minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Meghívó a Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola PhD hallgatójának abszolutóriumi beszámolójára

mtalogo

A Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola PhD hallgatójának abszolutóriumi beszámolójára 2019. július 11-én (csütörtök) délelőtt 10 órai kezdettel kerül sor a Pannon Egyetem N épület fsz. 10-es termében (Veszprém, Wartha Vince u. 1., N épület).

Bővebben: Meghívó a Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola PhD hallgatójának abszolutóriumi beszámolójára

Meghívó - Deme János komplex vizsga

A Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola június 24-én (hétfőn) 12:00 órától doktori komplex vizsgát tart Deme János PhD hallgató részére az Egyetem „C” épületének I. emeleti, C136-os Bodor-termében.

A komplex vizsga főtárgya: Fémorganikus kémia, melléktárgya: Kvantumkémia. 

A jelölt tudományos előadásának címe: Synthesis of Molecularly Imprinted Polymers (MIP) for Highly Selective Protein Detection.

Témavezetők: Dr. Tuba Róbert tudományos főmunkatárs (MTA TTK) és Dr. Kaizer József egyetemi tanár (Pannon Egyetem)

Az esemény nyilvános, arra minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Meghívó - Fertig Dávid komplex vizsga

A Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola június 21-én (pénteken) 10:00 órától doktori komplex vizsgát tart Fertig Dávid PhD hallgató részére az Egyetem „C” épületének I. emeleti, C136-os Bodor-termében.

A komplex vizsga főtárgya: Fizikai kémia II, melléktárgya: Fluidumok statisztikus termodinamikája. 

A jelölt tudományos előadásának címe: Iontranszporton alapuló nanoeszközök multiskálás modellezése és számítógépes szimulációs vizsgálata.

Témavezető: Dr. Boda Dezső DSc egyetemi tanár

Az esemény nyilvános, arra minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Meghívó - Fekete Judit komplex vizsga

A Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola július 9-én (kedden) 10:00 órától doktori komplex vizsgát tart Fekete Judit PhD hallgató részére az Egyetem „N” épületének földszinti 10-es termében, a Limnológia Intézeti Tanszék Linológia termében.

A komplex vizsga főtárgya: Ökológia, melléktárgya: Limnológia. 

A jelölt tudományos előadásának címe: Környezeti DNS alkalmazása a veszélyeztetett ill. invazív vízi makrogerinctelen taxonok előfordulásának kimutatásában.

Témavezető: Dr. Padisák Judit DSc egyetemi tanár és Dr. Várbíró Gábor PhD tudományos munkatárs.

Az esemény nyilvános, arra minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Meghívó - Al-Asadi Mohammed Abdulraheem komplex vizsga

A Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola június 12-én (szerdán) 9:00 órától doktori komplex vizsgát tart Al-Asadi Mohammed Abdulraheem PhD hallgató részére az Egyetem „B” épületének I. emeleti Kis Tanácstermében.

A komplex vizsga főtárgya: Material science, melléktárgya: Energetic analysis. A jelölt tudományos előadásának címe: Hydrogen production from waste polyethylene-terephthalate using transition metal containing catalysts. Témavezető: Dr. Miskolczi Norbert egyetemi docens. A vizsga nyelve: angol.

Az esemény nyilvános, arra minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Meghívó - Ható Zoltán doktori szigorlat

A Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola 2019. június 21-én (pénteken) 10:00 órától doktori szigorlatot tart Ható Zoltán doktorjelölt részére az Egyetem „C” épületének I. emeleti C136-os számú Bodor-termében, a Kémia Intézet könyvtárában.

A szigorlat főtárgya: Fizikai kémia, melléktárgya: Folyadékok számítógépes szimulációja. Az esemény nyilvános, arra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Meghívó - Guba Sándor doktori szigorlat

A Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola 2019. június 21-én (pénteken) 9:00 órától doktori szigorlatot tart Guba Sándor doktorjelölt részére az Egyetem „B” épületének I. emeleti Kis Tanácstermében.

A szigorlat főtárgya: Anyagtudomány,
melléktárgya: Korszerű műszaki üvegek. Az esemény nyilvános, arra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-743
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr. Kurdi Róbert

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Címlap Hírek és események Doktori iskolák hírei