A „Veszprémi Vegyészekért" Alapítvány tanulmányi ösztöndíj-pályázati felhívása a 2018/2019-es tanévre

Polinszky dij foto

A „Veszprémi Vegyészekért" Alapítvány Kuratóriuma dr. Polinszky Károly tanulmányi ösztöndíj-pályázatot hirdet a Pannon Egyetem Mérnöki karán - nappali tagozatos, modelltanterv szerint legalább 3. aktív félévét kezdő alapszakos valamint - legalább 1. aktív félévét kezdő mesterszakos hallgatók közül, akik az előző két lezárt félévükben (mesterszakos hallgatók esetében a korábbi tanulmányok is beszámítanak) jó tanulmányi átlagot értek el (kreditindex min. 3,51), valamint a tantervi követelményeken túlmenően műszaki, tudományos tevékenységet is folytatnak.

Az ösztöndíjat az alapítvány kuratóriuma adományozza.

Az ösztöndíj havi összege 30.000 forint (egy tanéven át).

A pályázatok beadásának határideje: 2018. szeptember 21.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a kitöltött adatlapot (mk.uni-pannon.hu oldalról letölthető)

- önéletrajzot (a pályázó az önéletrajzában térjen ki iskolai munkájára, tanulmányi versenyeken elért eredményeire, távlati céljaira, ambícióira)

- az előző két lezárt félévének leckekönyv másolatát,

- azon tanszék (egység) vezetőjének ajánlását, ahol a pályázó műszaki, tudományos tevékenységet végzi.

A pályázatok elbírálásának ideje: 2018. október 20.

A pályázatokat egy példányban kinyomtatva és elektronikus formában (CD-n) is kérjük benyújtani az alábbi címre:

levélcím: 8201 Veszprém, Postafiók: 158.

személyes beadás esetén: Veszprémi Egyetem Mérnöki Karának Dékáni Titkársága (8200 Veszprém, Egyetem u. 10.)

E-mail cím: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Az eredményről minden pályázót e-mailben értesítünk.

Postai úton a legkésőbb 2018. szeptember 21-én 24.00 óráig feladott, személyes benyújtás esetén a legkésőbb 2018. szeptember 21-én, 14.00 óráig behozott pályázatokat fogadjuk el. Interneten küldött pályázat csak Dékáni Titkárság visszaigazolásával együtt érvényes.

A hiányos, aláírás nélküli vagy elkésett pályázatok érvénytelenek, azokat a döntést követő 3. hónap után megsemmisítjük.

A kuratórium megszünteti az ösztöndíj folyósítását, ha a kedvezményezett aktív hallgatói jogviszonya bármely okból szünetel, vagy megszűnik.

A kuratórium döntése ellen fellebbezésre nincs lehetőség!

Veszprém 2018. szeptember 3.

Polinszky Gábor s.k.

a Kuratórium elnöke

Letölthető felhívás

Letölthető pályázati adatlap

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-743
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr. Kurdi Róbert

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Címlap Hírek és események Hírek hallgatóinknak Pályázatok, ösztöndíjak A „Veszprémi Vegyészekért" Alapítvány tanulmányi ösztöndíj-pályázati felhívása a 2018/2019-es tanévre