PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Hallgatói Kutatói Ösztöndíjra 2019-2

A Pannon Egyetem Mérnöki Kara (továbbiakban: Kar) pályázatot hirdet az EFOP-3.6.2-16-2017-00002 számú „Autonóm járműrendszerek kutatása a zalaegerszegi autonóm tesztpályához kapcsolódóan” című projekt keretében Hallgatói Kutatói Ösztöndíj elnyerésére.

A kutatói pályázat célja:

Az ösztöndíj kiírás célja, hogy hallgatóink megismerkedjenek a zalaegerszegi tesztpályával kapcsolatos autonóm járműves kutatásokkal, s azokban aktívan részt is vegyenek. Hallgatói ösztöndíjat nyerhetnek el az elektromos járművek hajtásrendszereinek, az energia visszanyerés, a járműipari beágyazott rendszerek, a szenzorika, a jelfeldolgozás, az intelligens anyagok járműipari felhasználása és a járművek kommunikációs rendszereinek kutatása területén.

Az ösztöndíjkiírás további célja, hogy hallgatóink egy része hosszútávon is csatlakozzon az autonóm járműves kutatásokhoz, amivel segíteni kívánjuk jövendő munkahelyük kiválasztását is. A kiírt feladatokat együttműködő kutatócsoportokban kell elvégezni, ami hosszútávon hozzájárul a projektmunkák módszertanának elsajátításához is.

Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be az intézmény hallgatói, az alábbiak szerint:

BSc hallgatók számára meghirdetett kutatási témák:

 1. Villamoshajtású önvezető jármű energiaátalakító rendszereinek tesztelésére alkalmas hardver - és szoftverkörnyezet kialakítása (Dr. Fodor Dénes)
 1. Villamoshajtású önvezető jármű hajtásrendszerének tervezése és szimulációs vizsgálatokkal végzett validálása (Dr. Fodor Dénes)
A pályázat időtartama: 2019. augusztus 1. – 2019. november 30. (4 hónap)

A megítélhető támogatás összege kategóriánként:
 • BSc hallgatók esetében: 50.000 Ft/hó
A pályázathoz mellékelni kell:
 • A kitöltött és aláírt pályázati űrlapot
(A pályázati űrlap letölthető: http://mk.uni-pannon.hu > Hallgatóknak > Pályázatok, Ösztöndíjak > PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Hallgatói Kutatói Ösztöndíjra - EFOP-3.6.2-16-2017-00002 - „Autonóm járműrendszerek kutatása a zalaegerszegi autonóm tesztpályához kapcsolódóan
 • Europass formátumú szakmai önéletrajzot
 • A pályázat benyújtásakor érvényes hallgatói jogviszony/doktorandusz jogviszony igazolást

A pályázatokat elektronikus formában a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre kell megküldeni legkésőbb 2019. július 25-éig. Az e-mail tárgyában fel kell tüntetni: „EFOP-3.6.2-16-2017-00002 – Hallgatói kutatói ösztöndíj”

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a projekt kutatási vezetőjénél, Dr. Szalai István dékán Úrnál kérhető a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen.

A határidőig beérkezett pályázatokat a Bíráló Bizottság legkésőbb 2019. július 29. napjáig elbírálja. A döntésről a pályázók e-mailben kapnak értesítést.

Mellékletek:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
PÁLYÁZATI ŰRLAP

Research of autonomous vehicle systems related to the autonomous test track in Zalaegerszeg Research Scholarship Program

The University of Pannonia, Veszprém announces a Call for Application 
for the Research of autonomous vehicle systems related to the autonomous 
test track in Zalaegerszeg Research Scholarship Program in frame of 
project nr. EFOP-3.6.2-16-2017-00002 for International Researchers in EU.

Application deadline: 11:00 Monday 22nd July 2019.

A Paks II. Zrt. Tanulmányi Ösztöndíjprogramja

Atomenergia – A biztos jövő

hallgatokA Paks II. Zrt. Tanulmányi Ösztöndíjprogramja

A Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Paks II. Zrt.) fő feladata az új paksi telephelyű atomerőművi blokkok létesítésének előkészítése, a szükséges engedélyek megszerzése, a beruházás lebonyolítása, majd az új blokkok üzemeltetése. Az új atomerőművi blokkok tervezett üzemideje 60 év, így Társaságunk hosszú távra biztosít munkalehetőséget jelenlegi és leendő munkatársai számára.
 
Az évszázad magyarországi beruházásához jelentős számú, jól képzett szakemberre van szükség. Az „Atomenergia – A biztos jövő” Tanulmányi Ösztöndíjprogram célja, hogy az energetika, atomenergia iránt érdeklődő fiatalok tanulmányainak támogatásával elősegítse az új blokkok létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges munkaerő biztosítását.
 
A jelentkezési határidő: 2019. szeptember 20.

Bővebben: A Paks II. Zrt. Tanulmányi Ösztöndíjprogramja

Meghívó - Lukács Diána doktori értekezésének munkahelyi vitája

AZ Analitikai Kémia Intézeti Tanszék, az MTA VEAB Elválasztástudományi és Kromatográfiás Munkabizottsága
és a PE Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önt és Munkatársait 2019. július 19. 10:30 órára, a B-C épület, Inczédy terembe Lukács Diána PhD értekezésének munkahelyi vitájára.

A PhD értekezés címe: Komplex egyensúlyi és hatékonysági paraméterek vizsgálata az ion- és folyadékkromatográfiában

Témavezetők: Dr. Hajós Péter egyetemi docens, Dr. Horváth Krisztián egyetemi docen

 

Meghívó - Farsang Evelin PhD hallgató III. éves beszámolója

A Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola 2019. július 16. (kedd) 10 órától tartja Farsang Evelin PhD hallgató III. éves beszámolóját a Pannon Egyetem, C épület, Inczédy termében (B-C/229).

A beszámoló címe: Possibilities of the cation-exchange chromatography in separation of monoclonal antibodies
Témavezető: Dr. Horváth Krisztián

A beszámoló nyilvános, arra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Pro Scientia és Mestertanár Aranyérmesek 2019

Ülésezett a Pro Scientia Aranyérem Odaítélő Bizottság és eldőlt, kik kapják idén a kitüntetéseket.

A Pro Scientia Aranyérmekkel párhuzamosan eldőlt, hogy idén a szakmai bizottsági felterjesztések alapján kik részesülnek Mestertanár Aranyéremben.

A Pro Scientia Aranyérmek és a Mestertanár Aranyérmek 2019 novemberében kerülnek átadásra, az OTDT XXXIV. OTDK-t lezáró kitüntetés átadó ünnepi ülésén.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács döntése alapján egyetemünk 2 hallgatója Pro Scientia Aranyérmet, 5 oktatója pedig Mestertanár Aranyérmet nyert.

Pro Scientia Aranyérmesek

 • Pacsai Bálint, Georgikon Kar, Agrártudományi Szekció, témavezető: Dr. Bódis Judit egyetemi docens
 • Mádai Eszter, Mérnöki Kar, Kémia és Vegyipari Szekció, témavezető: Dr. Boda Dezső egyetemi tanár, Dr. Valiskó Mónika egyetemi docens

Mestertanár Aranyérmesek

 • Dr. Bódis Judit, egyetemi docens, Georgikon Kar, Agrártudományi Szekció
 • Dr. Liker András, egyetemi tanár, Mérnöki Kar, Biológia Szekció
 • Dr. Mihálykó Csaba, egyetemi docens, Műszaki Informatikai Kar, Informatika Tudományi Szekció
 • Dr. Hancsók Jenő, professor emeritus, Mérnöki Kar, Kémiai és Vegyipari Szekció
 • Dr. Horváth Ottó, egyetemi tanár, Mérnöki Kar, Kémiai és Vegyipari Szekció

Szívből gratulálunk az elismeréshez!

Meghívó - Molnár Zsombor 1. éves PhD beszámolója

A Pannon Egyetem Környezettudományi Intézete és a Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önt Molnár Zsombor PhD hallgató "Calcium carbonate precipitation induced by clay minerals" című 1. éves PhD beszámolójára.

Az előadás helye és ideje: Pannon Egyetem Veszprém, Egyetem u. 10. Nanolab
2019. július 2. (kedd) 13:00

Minden érdeklődőt tisztelettel meghívunk és várunk.

Meghívó - Kakasi Balázs doktori szigorlat és védés

A Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola doktori szigorlatot és doktori védést tart Kakasi Balázs okleveles környezetmérnök és környezetkutató, doktorjelölt részére július 10-én (szerdán) az egyetem 'B' épületének földszinti konferenciatermében (Veszprém, Egyetem utca 10.).

A doktori szigorlat 9.00 órakor, az értekezés nyilvános vitája 11.00 órakor kezdődik.

A doktori szigorlat főtárgya: Toxikológia, melléktárgya: Légkörtan.

A disszertáció címe: Komplex környezeti minták geno- és citotoxikológiai vizsgálata.
Témavezető: Dr. Kováts Nóra egyetemi docens és Dr. Nagy Szabolcs Tamás egyetemi tanár.
A szigorlat és a vita nyilvános, arra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Meghívó - Szávuly Miklós István doktori értekezésének munkahelyi vitája

A Pannon Egyetem Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskolájának doktorjelöltje Szávuly Miklós István okleveles vegyész tisztelettel meghívja Önt és Munkatársait doktori értekezésének munkahelyi vitájára.
A PhD értekezés címe: Peroxo-divas(III) intermedierek jellemzése és reaktivitása oxigén atom transzfer (OAT) és hidrogén atom transzfer (HAT) reakciókban

A vita időpontja és helye:
június 21. (péntek) 14:00 óra, N épület, 301-es terem

Témavezető: Dr. Kaizer József, egyetemi tanár

Megjelenésére feltétlenül számítunk.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Hallgatói Kutatói Ösztöndíjra 2019

A Pannon Egyetem Mérnöki Kara (továbbiakban: Kar) pályázatot hirdet az EFOP-3.6.2-16-2017-00002 számú „Autonóm járműrendszerek kutatása a zalaegerszegi autonóm tesztpályához kapcsolódóan” című projekt keretében Hallgatói Kutatói Ösztöndíj elnyerésére.

Bővebben: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Hallgatói Kutatói Ösztöndíjra 2019

 Felvételi elbeszélgetés mesterszakon - 2019 július

Tisztelt Jelentkező!

A Mérnöki Kar munkatársai nevében is köszönöm, hogy intézményválasztásával bizalmat szavazott Karunknak. Kiváló döntését megerősíti, hogy 2013 tavaszán, mérnöki területen a dunántúli felsőoktatási intézmények közül kutató kari minősítést egyedül a Pannon Egyetem Mérnöki Kara nyert el, ami azt tükrözi, hogy karunk egyike az ország legjobb mérnökképző intézményeinek. Tisztelettel tájékoztatom, hogy az Ön által választott szak felvételi elbeszélgetése az alábbiak szerint alakul:

szak felvételi elbeszélgetés
helye
felvételi elbeszélgetés ideje kapcsolattartó
anyagmérnöki mesterszak Anyagmérnöki Intézet, C338 tárgyaló 2019. július 1.
11:00 óra
Kristófné dr. Makó Éva
(88/624-000/6065,
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
környezetmérnöki mesterszak Környezetmérnöki Intézet, C438 2019. július 2.
9:00 óra
Dr. Utasi Anett (88/624-734,
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
környezettudomány mesterszak Limnológia Intézeti Tanszék, N2 2019. július 2.
11:00 óra
Dr. Selmeczy Géza
(88/624-831, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
mechatronikai mérnöki mesterszak Fizika és Mechatronika Intézet, C338 Tárgyaló 2019. július 3.
14:00 óra
Dr. Fodor Dénes
(88/624-000/6082,
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
vegyész mesterszak Kémia Intézet, C136, Bodor terem 2019. július 3.
14:00 óra
Skodáné dr. Földes Rita
(88/624-719,
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
vegyészmérnöki mesterszak MOL Ásványolaj és Széntechnológiai Intézeti Tanszék rendezvényterme (C538). 2019. július 2.
10:00 óra
Dr. Miskolczi Norbert
(88/624-410 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
A felvételi elbeszélgetésre kérem, hozza magával a személyi igazolványát, oklevelét, leckekönyvét, valamint azokat az iratokat (oklevelek, bizonyítványok), melyekkel a többletpontok igénylését igazolja.

A nem a Pannon Egyetemen végzett hallgatóktól kérjük, hogy a kreditelfogadási eljárás lebonyolításához az elfogadtatni kívánt tárgyak jegyzékét és a leckekönyv másolatát legkésőbb a felvételi elbeszélgetést megelőző három munkanapig szíveskedjék beküldeni a fent megjelölt kapcsolattartó nevére (Pannon Egyetem, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10, vagy elektronikusan a fenti e-mail címre). Ha a fenti határidőig ezt nem tudja megtenni, a kért dokumentumokat hozza magával a felvételi elbeszélgetésre.

Üdvözlettel:
Dr. Horváth Krisztián
oktatási és akkreditációs dékánhelyettes

Meghívó - Pipoly Ivett Ildikó elővédés

mtalogoTisztelettel meghívjuk Önt és Munkatársait  a Pannon Egyetem Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola doktorjelöltje, 

Pipoly Ivett Ildikó okleveles biológus elővédésére, melyre 

2019. július 11-én (csütörtök) 12:30 órai kezdettel kerül sor a Pannon Egyetem N épület fsz. 10-es termében (Veszprém, Wartha Vince utca 1.). 

Bővebben: Meghívó - Pipoly Ivett Ildikó elővédés

Meghívó - Major Máté Miklós komplex vizsga

A Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola június 27-én (csütörtökön) 14:00 órától doktori komplex vizsgát tart Major Máté Miklós PhD hallgató részére az Egyetem 'C' épületének I. emeleti, C136-os számú Bodor-termében, (a Kémia Intézet könyvtára, Veszprém, Egyetem utca 10.)

A komplex vizsga főtárgya: Elméleti szerves kémia, melléktárgya: Szerves vegyületek sztereokémiája. 

A jelölt tudományos előadásának címe: Királis tioéterek szintézise és katalitikus tulajdonságainak vizsgálata

Témavezetők: Dr. Bakos József professor emeritus és Dr. Farkas Gergely adjunktus

Az esemény nyilvános, arra minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Meghívó - Lukács Dávid komplex vizsga

A Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola június 25-én (kedden) 12:00 órától doktori komplex vizsgát tart Lukács Dávid PhD hallgató részére az Egyetem 'B' épületének I. emeletén lévő Kis Tanácsteremben. (Veszprém, Egyetem utca 10.)

A komplex vizsga főtárgya: Fizikai kémia IT, melléktárgya: Válogatott fejezetek a szervetlen kémiából — Elméleti szervetlen kémia. 

A jelölt tudományos előadásának címe: Molekuláris és heterogén katalízis réz-peptid komplexekkel.

Témavezetők: Dr. Pap József Sándor tudományos főmunkatárs (MTA EK) és Dr. Valicsek Zsolt adjunktus (Pannon Egyetem)

Az esemény nyilvános, arra minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Meghívó a Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola PhD hallgatójának abszolutóriumi beszámolójára

mtalogo

A Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola PhD hallgatójának abszolutóriumi beszámolójára 2019. július 11-én (csütörtök) délelőtt 10 órai kezdettel kerül sor a Pannon Egyetem N épület fsz. 10-es termében (Veszprém, Wartha Vince u. 1., N épület).

Bővebben: Meghívó a Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola PhD hallgatójának abszolutóriumi beszámolójára

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-743
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr. Kurdi Róbert

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Címlap Hírek és események