Szakjaink

szakok

 

 

A 2013-2016 közötti időszakra a Kutató Kar minősítésben részesített Mérnöki Kar a klasszikus mérnökképzés hagyományaira építve a műszaki és a természettudományok nemzetközileg elismert oktatási és kutatási központjává nőtte ki magát az elmúlt 65 évben. Az országos felmérések szerint is – figyelembe véve az oktatók, hallgatók kiválóságát, az infrastruktúrát – e képzési hely egyike az ország legszínvonalasabb mérnökképzést gondozó intézményeinek (HVG Felsőoktatási Rangsor 2014 és 2015, összesített műszaki képzési terület, oktatók kiválósága kategória 1. hely). A Mérnöki Kar legfőbb célja, hogy hallgatóiból olyan korszerű elméleti és gyakorlati tudással felvértezett, ismereteiket alkotó módon hasznosítani képes szakembereket képezzen, akik sikeresen helytállnak a műszaki és természettudományos feladatok megoldásában, s magukat tovább képezve – élethosszig tartó tanulással – a jövő kihívásait is felkészülten fogadják. 

A hallgatók oktatása jól felszerelt laboratóriumokban, számítógép- és tantermekben zajlik, amelyek fenntartását az ipar is nagymértékben támogatja, jelezve azt, hogy a fiatal, jól felkészült mérnökökre nagy az igény a termelő vállalatoknál. A Kar kiváló ipari kapcsolatainak köszönhetően duális formában ez év szeptemberétől gépész- és környezetmérnöki alapszakjai, illetve 2016 őszétől további mérnökképzései is elindulnak.
A Mérnöki Kar számos ösztöndíjjal támogatja kiemelkedő tanulmányi eredményeket felmutató, illetve a szociálisan rászoruló hallgatóit, szakmai gyakorlati lehetőséget biztosít vezető hazai iparvállalatoknál, amely nem pusztán a megszerzett diploma értékét emeli, hanem megalapozza a későbbi szakmai kapcsolatok kiépítését, növeli az elhelyezkedési esélyeket. Mindezek alapján meggyőződéssel állítható, hogy a Pannon Egyetem Mérnöki Karán szerzett diploma átlag feletti elhelyezkedési esélyt biztosít regionális, országos és – több szak esetében – nemzetközi viszonylatban is. Ezt igazolja az Educatio Nonprofit Kft. által 2013-ban készített felmérés is, amely szerint műszaki képzési területen a Pannon Egyetemen végzettek kezdő jövedelme a legmagasabb.


Szakok bemutatkozó videói

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-743
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr. Kurdi Róbert

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Felvételizőknek Szakjaink