Vízügyi üzemeltetési mérnök alapszak

A szakot elsősorban azoknak ajánljuk, akik a területi, a települési vízgazdálkodás, vízügyi területek iránt érdeklődnek. A képzés célja olyan szakemberek felkészítése, akik képesek vízügyi, vízgazdálkodási területen mérnöki-üzembehelyezési, üzemeltetési feladatok ellátására, üzemeltetői jogosultság birtokában a megfelelő mérnöki szakterületen vízügyi létesítmények beüzemelési és üzemeltetési feladatainak végzésére. Széleskörű ipari kapcsolatainknak köszönhetően hallgatóink gyakorlatorientált képzés keretében saját maguk által elvégzett feladatok révén már a képzési évek alatt szakmai tapasztalatot szerezhetnek.

Szak megnevezése: Vízügyi üzemeltetési mérnök

Szakvezető: dr. Szakácsné dr. Földényi Rita
A szakért felelős intézet: Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központ

DSC 2373Elérhetőségek:

Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központ
8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 18.
Szakvezető elérhetősége: + 36 88/624-000/6052; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tanulmányi ügyintéző:

Orlainé Tauer Andrea
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+36 93/502-900

Képzési formák a szakon:

 • Nappali tagozatos, államilag finanszírozott 6 féléves BSc alapkézés, magyar nyelvű
 • Nappali tagozatos, költségtérítéses 6 féléves BSc alapkézés, magyar nyelvű
 • Nappali tagozatos, költségtérítéses 6 féléves BSc alapkézés, angol nyelvű
 • Levelező tagozatos, államilag finanszírozott 6 féléves BSc alapkézés, magyar nyelvű
 • Levelező tagozatos, költségtérítéses 6 féléves BSc alapkézés, magyar nyelvű

IMG 7069

A képzés célja vízügyi üzemeltetési mérnökök képzése, akik megfelelő természettudományi és mérnöki ismeretek birtokában rendelkeznek azon szakirányú ismeretekkel, amelyek segítségével képesek megoldani a gyakorlatban a vízügyi területen jelentkező üzemeltetési, irányítási feladatokat. E cél érdekében a szakmai ismereteken kívül megfelelő tájékozottsággal kell rendelkezniük a gazdasági és humán ismeretek terén is.


A képzésről

A vízügyi üzemeltetési mérnök szakos hallgatók 6 féléves képzés során - az elméleti alapokon túlmenően – a képzés gyakorlatorientáltságának köszönhetően a második félévtől kezdődően olyan tárgyakat tanulnak, melyek a vízipar területén a mindennapi rutin feladatok ellátásához megfelelő ismereteket biztosítanak. A hallgatók a negyedik félévben specializációt választanak, amelynek keretében speciális tantárgyakat tanulnak. Lehetőség nyílik olyan ipari partnereknél a szakmai gyakorlat elvégzésére, ahol nagy szakmai tudással és jelentős gyakorlati tapasztalattal gazdagodhatnak a hallgatók.

20180213 111409
Választható specializációk
 • Környezeti analitika, méréstechnika és monitoring
A környezeti analitika, méréstechnika és monitoring specializáción olyan szakemberek képzése a cél, akik képesek irányítani és ellenőrizni a vízi létesítmények működtetését, a minőségbiztosítás és minőségszabályozás elemeit szem előtt tartva. Képesek a meghibásodások diagnosztizálására, az elhárítási műveletek kiválasztására, valamint a vízbeszerzési eljárások és a korszerű vízkezelési eljárások működtetésére.
 • Biotechnológia és innováció
A biotechnológia és innováció specializáción olyan szakemberek képzése a cél, akik ismerik az enzimes eljárások alapösszefüggéseit, amelyek lehetővé teszik a probléma vagy helyzet minél pontosabb azonosítását, és a saját vagy más szakterület képviselőivel való kommunikációt. Nyitott és fogékony az új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására.
 • Vízminőség- és talajvédelem, hulladékgazdálkodás és kárelhárítás
A vízminőség- és talajvédelem, hulladékgazdálkodás és kárelhárítás specializáción olyan szakemberek képzése a cél, akik ismerik a szakterületen alkalmazott szerkezeti anyagokat és alkalmazásuk feltételeit. Képesek a vonatkozó hazai és európai szakmai, környezetvédelmi és természetvédelmi jogi szabályozás hatékony alkalmazására.

Nyelvi követelmények

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert legalább középfokú komplex típusú nyelvvizsga, illetve azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Hagyományok

Nagykanizsán több évtizedes múltra visszatekintő, vízkezelésben és víztisztításban jártas szakemberek, vállalatok találhatók. A 2014-ben alapított Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központ egyik fő célja, hogy összekötő hidat képezzen az ipar és a tudomány között. Ennek egyik lépése a hagyományosan minden évben megrendezésre kerülő Víz- és szennyvízkezelés az iparban c. nemzetközi konferencia, ahol a szak hallgatóinak is lehetőségük nyílik bemutatni legújabb kutatási, fejlesztési eredményeiket.

DSC 7612Együttműködő partnereink
 • Hidrofilt Kft.
 • Aqua-Filt Víz- és Uszodatechnikai Kft.
 • Aqua-Four Víztechnikai Kft.
 • Bálint Analitika Mérnöki Kutató és Szolgáltató Kft.
 • MOL Csoport vállalatai
 • K+F kapcsolatok
 • egyéb szakmai együttműködések

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-743
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr. Kurdi Róbert

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Felvételizőknek Szakjaink Alapképzések (BSc) Vízügyi üzemeltetési mérnök alapszak