Biomérnöki alapszak

Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézet

A szakot azoknak a természettudományos, s azon belül elsősorban a biotechnológia iránt érdeklődő fiataloknak ajánljuk, akik komplex (biokémiai, kémiai, biológiai, mérnöki) ismereteket igénylő feladatok, problémák megoldására is szívesen vállalkoznak. A biomérnökök elsősorban biotechnológiai ismeretekkel rendelkező szakemberek, akiknek egy meglehetősen széles, multidiszciplináris tudományterületen kell otthonosan mozogniuk, tervező-, fejlesztő- és termelő tevékenységet folytatniuk és irányítaniuk a gyógyszeripar, a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, a környezetvédelem, a vízgazdáslodás és a fimomkémiai ipar területén egyaránt.

 

Szak megnevezése: Biomérnöki alapszak
Szakvezető: Bélafiné dr. Bakó Katalin egyetemi tanár
A szakért felelős Intézet:
 Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutatóintézet

Elérhetõségek:

Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutatóintézet 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

Szakvezető elérhetősége: +36-88-624-000/4726; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tanulmányi ügyintéző:

Fódi Éva
tel: 88-624-188
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Képzési formák a szakon:

Nappali tagozatos államilag finanszírozott 7 féléves BSc alapképzés
Nappali tagozatos, költségtérítéses 7 féléves BSc alapképzés

 

A képzés célja biomérnökök képzése, akik alkalmasak a széleskörűen értelmezett biotechnológiai rendszerek és az azokat működtető személyzet irányítására, analitikai vizsgálatok, gyártásközi és végső minőségellenőrzés végzésére, legalább egy idegen nyelven a műszaki dokumentáció megértésére, a technológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében, új eljárások, termékek kifejlesztésében, kutatásban részfeladatok ellátására a munkaerőpiac igényei szerint, továbbá a képzés nyújtotta ismeretek birtokában alkalmassá válhatnak a képzés második ciklusban történő folytatására.

Alapfokozat birtokában a biomérnökök - a várható szakirányokat is figyelembe véve - képesek:

 • biológiai/biotechnológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetésére, a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások, kereskedelmi feladatok ellátására,
 • laboratóriumi, félüzemi, üzemi feladatok elvégzésére, új metodikák elsajátítására,
 • bonyolultabb feladatok elvégzésére, ismeretek gyakorlati alkalmazására a választott szakiránynak megfelelő szakterületen,
 • részfeladatok ellátására a technológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében, új eljárások, termékek kifejlesztésében, kémiai és rokon tudományok kutatásában,
 • a feladatok ellátásához szükséges számítástechnikai ismeretek, adatbázisok alkalmazására,
 • a korábban nem ismert új folyamatok, termékek, rendszerek megismerésére, megértésére,
 • legalább egy idegen nyelven a műszaki dokumentáció megértésére.

Képzettségük révén műszaki-biológiai rendszerek irányítására, ellenőrzésére, fejlesztésére, a szakterületükhöz kapcsolódó tudományos kutatásra is alkalmasak. 

A képzésről


bm_f2_f4b02133.jpg
 

A Pannon Egyetemen (korábban Veszprémi Vegyipari Egyetem), megalakulása óta több mint 6000 vegyészmérnök kapott oklevelet, és mint elismerten jól képzett szakemberek az élet legkülönbözobb területén futottak be sikeres karriert hazánkban és külföldön egyaránt. Az e területen szerzett képzési tapasztalat alapján, az universitassá történt fejlodés adta lehetoségeket felhasználva, a kor kihívásainak való megfelelés szándékával határozta el a Pannon Egyetem biomérnök szak indítását. Elso biomérnök hallgatóinkat 2007-ben vettük fel.

A biotechnológia kiemelt kutatás-fejlesztési terület, melynek növekvő szakember igénye biztonsággal prognosztizálható.

A törzsanyag szempontjából meghatározó ismeretkörök:

 • természettudományos alapismeretek: 40-50 kreditpont

matematika (min.12 krp.), fizika, kémia, biológia, biokémia, az intézmény hagyományainak és lehetőségeinek megfelelő további természettudományos ismeretek;

 • gazdasági és humán ismeretek: 16-30 kreditpont

mikro- és makroökonómia, menedzsment- és vállalkozásgazdaságtan, üzleti jog;

 • szakmai törzsanyag: 70-103 kreditpont

biológiai rendszerek működése; fizikai kémia alkalmazásai és anyagtudomány; mérés és irányítástechnika; géptan és művelettan; technológia; az intézmény hagyományainak és lehetőségeinek megfelelő további, a törzsanyag részét képező ismeretek.

 • szakmai gyakorlat:

Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritérium-feltétel. A szakmai gyakorlat időtartama a műszaki alapképzésben legalább 4 hét.

 • nyelvi követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú A vagy B típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges. 

A képzés utolsó két félévében a hallgatók számos választható szakmai és management tárgy közül választhatnak egyéni érdeklődésüknek megfelelően.

 

bm_f2_f4b01731.jpg

A hallgatók alapos elméleti és gyakorlati képzést kapnak a biológiai a kémiai tudományok, valamint a technológiai ismeretek területén, melyek alapján felkészülten léphetnek a második oktatási ciklusba. Jelenleg idegen nyelvű tárgyak nincsenek meghirdetve, azonban az oktatók nyelvi felkészültsége lehetővé teszi szinte bármely tárgy angol nyelven történő oktatását.

A biomérnök képzés azonos képzési ágban szerepel a vegyészmérnök- és a környezetmérnök képzéssel, azoktól a biológiai szakismeretek lényegesen nagyobb arányú tantervi oktatása jelent eltérést.
A Pannon Egyetemen végzett vegyészmérnökök mint elismerten jól képzett szakemberek az élet legkülönbözőbb területein álltak helyt hazánkban és külföldön egyaránt: közülük sokan olyan területeken, melyek biomérnöki határterületek. Hazánkban  kevés helyen van lehetőség biomérnök diplomát szerezni, s a tapasztalatok megmutatták a biomérnökök iránti munkaerő igényt.
A biotechnológia Magyarország húzóágazataként definiált. A biomérnökök iránti igény nőni fog. A Közép-Dunántúli Régió fejlesztési tervében előnyben részesítik a biológiával, biotechnológiával foglalkozó iparágakat.


A továbblépés lehetőségei:


Biomérnököket a világ számos egyetemén képeznek. A specializációs lehetőségek magukba foglalják az orvosi-, környezetvédelmi-, ipari- és mezőgazdasági alkalmazásokat. A bolognai képzési rendszer keretében a szakágakon belül igen nagy az átjárhatóság, és mester (MSc) szinten egymás alapdiplomáit elfogadják. Emiatt a biomérnök BSc-vel rendelkező, s tanulmányaikat mester szinten folytatni kívánó hallgatóink előtt a specializáció széles spektruma tárul fel.

Feltétel nélkül: Biomérnök BSc, Biológia tanári MSc; Mérnöktanár MSc, minimális kredit- különbözettel a Vegyészmérnök MSc és a Környezetmérnök MSc szakokra van lehetőség továbblépésre. Számos egyéb nem számottevően sok plusz kredit teljesítésével a végzettség egyéb szakokra (pl. élelmiszeripari mérnök) is biztosíthatja a bemenetet.

Az alapszak oktatását segítő eszközök, lehetőségek


A Pannon Egyetem Központi Könyvtára mintegy 200 000 kötetes állományával, olvasótermeivel, internetes hálózati szolgáltatásaival magas színvonalú könyvtári ellátást biztosít az egyetem hallgatóinak. A kisebb tanszéki könyvtárak is fontos szerepet kapnak a kiscsoportos képzésben. A Mérnöki Kar bőséges laborkapacitással rendelkezik, amelyet a biomérnök szakos hallgatók is használhatnak a tárgyakhoz kapcsolódó gyakorlatokon.
 
 
 
 

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-743
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr. Kurdi Róbert

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.