Gépészmérnöki alapszak               

Gépészmérnöki Intézet

A szakot elsősorban azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek a korszerű gépészeti berende-zések tervezése, fejlesztése és üzemeltetése iránt. Hallgatóink megismerkedhetnek a korszerű tervező programokkal, lehetőségük nyílik különböző szakmai versenyeken való részvételre és külföldi tanulmányutakon való részvételre is.

 

 

 

Szak megnevezése: Gépészmérnöki alapszak
Szakvezető: 
Dr. Timár Imre egyetemi tanár
A szakért felelős intézet: 
Gépészmérnöki Intézet

Elérhetõségek:

Gépészmérnöki Intézet
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Szakvezető elérhetősége: +36-88-624-000/4525; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tanulmányi ügyintéző:

Szommerné Kiss Erzsébet
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(88) 624-769

Képzési formák a szakon:

Nappali tagozatos államilag finanszírozott 7 féléves BSc alapképzés
Nappali tagozatos, költségtérítéses 7 féléves BSc alapképzés

 

A képzés célja gépészmérnökök képzése, akik megfelelő matematikai, mechanikai és konstrukciós ismeretek birtokában rendelkeznek azon szakirányú ismeretekkel, amelyek segítségével képesek megoldani a gyakorlatban felmerülő műszaki jellegű üzemeltetési, irányítási feladatokat, valamint a tervezés és a fejlesztés egyes részfeladatait. E cél érdekében a szakmai ismereteken kívül megfelelő tájékozottsággal kell rendelkezniük a gazdasági és vezetési ismeretek terén is.

A képzésről:


A gépészmérnök szakos hallgatók 7 féléves képzésük során - az elméleti alapokon túlmenően - laboratóriumi mérésekkel, számítógéppel segített tervezéssel, adatfeldolgozással ismerkednek meg. A számítógépes tervezés keretében elsajátítják a korszerű tervezési módszereket. A hallgatók a második év végén szakirányt választanak, amelynek keretében speciális tantárgyakat tanulnak. Megfelelő nyelvtudással külföldi részképzésre, szakmai gyakorlatra is lehetőség nyílik, pl. Finnországban, Németországban, Írországban.


Választható szakirányok:

  • Mechatronika szakirány
A mechatronika szakirányon olyan szakemberek képzése a cél, akik az általános gépészeti feladatok ellátása mellett a finommechanika, az elektronika és az elektronikus érzékelés és vezérléstechnikai integrációja - vagyis a mechatronika - területén is képesek tervezési és kutatási/fejlesztési részfeladatok megoldására.

A szakirány néhány tantárgya: Mechatronika, Finommechanika, Különleges megmunkállások, Folyamatirányítás, Mechatronikai rendszerek, Robottechnika.

 

  • Szilikátipari gépész szakirány
E szakirányon elsősorban olyan gépészmérnökök képzése folyik, akik a szilikát és anyagipar (cement, mész, tégla, cserép, üveg, kerámia, szigetelő és egyéb anyagok) gyártásai folyamataiban szereplő technológiák és berendezések gépészeti problémáit képesek megoldani.

A szakirány jellemző tantárgyai: Fizikai anyagkezelés és szilikátipari gépek, Üvegek, tűzálló és hőszigetelő anyagok technológiája, Kerámiák és kötőanyagok technológiája, Nemfémes szerekezeti anyagok.


Hagyományok:


A veszprémi gépészhallgatók ápolják a régi diákhagyományokat. Ennek két neves rendezvénye és fénypontja az őszi és a tavaszi szakest. A szakest hagyományai több mint két évszázaddal ezelőtt kezdődtek. A szakesten a hallgatók mellett oktatók és a korábban végzettek is szép számmal vesznek részt.
 

Példa azokra akik nálunk végeztek és büszkék vagyunk rájuk:


Benedek Krisztina, LB-Knauf Kft
dr. Rasztovits Edgár Zsolt, BASF Hungária Kft.
Selmeczi Imre, Öntőgépszerviz Kft
Szende Zsolt, Richter Gedeon Rt.

 

 

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-743
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr. Kurdi Róbert

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Felvételizőknek Szakjaink Alapképzések (BSc) Gépészmérnöki alapszak