Kémia alapszak                              

Kémia Intézet

Elsősorban azoknak ajánljuk, akik mélyebben érdeklődnek a természettudományok iránt. Akiket vonz az atomok és molekulák világa, és akik szeretnék megérteni, hogyan befolyásolják ezek tulajdonságai a makroszkopikus világ működését. Akik úgy érzik, hogy új anyagok (növényvédőszerek, gyógyszerek, műanyagok, energiaforrások) tervezésével legalább egy kicsit változtatni szeretnének környezetükön. 

 

 

Szak megnevezése: Kémia alapszak
Szakvezető: 
Skodáné Dr. Földes Rita, egyetemi tanár
A szakért felelős Intézet: 
Kémia Intézet

Elérhetõségek:

Kémia Intézet , Szerves Kémia Intézeti Tanszék
8200 Veszprém, Wartha V. u. 1.
Postacím: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Szakvezető elérhetősége: +36-88-624-000/4719; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tanulmányi ügyintéző:

Szommerné Kiss Erzsébet
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(88) 624-769

Képzési formák a szakon:

Nappali tagozatos államilag finanszírozott 6 féléves BSc alapképzés
Nappali tagozatos, költségtérítéses 6 féléves BSc alapképzés

 

A képzés célja elméleti és gyakorlati kémiai ismeretekkel, a rokon tudományokban (pl. matematika, fizika, informatika, környezettudomány) megfelelő alapismeretekkel rendelkező vegyészek képzése, akik az alapfokozat birtokában felkészültek elsősorban gyakorlati problémák felismerését és gyakorlati feladatok önálló megoldását igénylő munkakörök ellátására a vegyipari termelésben és kémiai ismereteket igénylő laboratóriumokban.Tudásuk, ismereteik elegendőek a képzés második szakaszának (MSc) folytatásához, illetve - egyénileg és szervezett formában - további tanulmányok elvégzéséhez.

A Kémia Alapszakot végzettek elhelyezkedési lehetőségei:


A tanulmányaikat alapszakon befejező fiatal szakemberek a vegyipari termelésben, akadémiai és ipari kutatóintézetekben, analitikai, agrokémiai, egészségügyi, élelmiszeripari, minőségbiztosítási, növényvédelmi laboratóriumokban, valamint igazgatási és környezetgazdálkodási, környezetvédelmi területeken képesek feladatokat ellátni.
A kémián alapuló, vagy ahhoz kapcsolódó ipari ágazatok, a pénzügyi szektor után, a második legnagyobb jövedelmet tudják biztosítani a kezdő szakemberek számára!


Képzés sajátosságai:


A szak tantervének vázszerkezetét az Ország valamennyi Kémia Alapszakot indító Egyetemének és Főiskolájának szakemberei alakították ki, figyelembe véve a nemzetközi trendeket. Ezt a szerkezetet egészítette ki a Pannon Egyetem sajátságainak figyelembe vételével a szak és a Mérnöki Kar vezető oktatói.

A tanterv fő jellegzetességei:
  • természettudományi, gazdasági, társadalmi és számítástechnikai ismeretekre (24 kredit)
  • kémiai képzés (86 kredit)
  • differenciált szakmai ismeretek (50 kredit)
  • választható tárgyakkal (10 kredit)
  • szakdolgozat (10 kredit)
  • gyakorlati képzés a választható tárgyaktól függően mintegy 46-47 %.
 
ke_f2_f4b0244.jpgTehetséggondozás:


 
A hallgatók számára különböző tanulmányi versenyeket hirdetünk. Ezekben kiemelkedő eredményt elérő és tanulmányaikat sikeresen folytató, tudásukat elmélyíteni kívánó hallgatók a Mérnöki Kar Intézeteinek tanszékein folyó alap- és alkalmazott kutatásokba egyaránt bekapcsolódhatnak Tudományos Diákkör keretében.

 Szakismertető (.pdf)

 

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-743
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr. Kurdi Róbert

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Felvételizőknek Szakjaink Alapképzések (BSc) Kémia alapszak