Környezetmérnöki alapszak

Környezetmérnöki Intézet

Azoknak ajánljuk, akik fokozottan érzékenyek a környezeti problémákra és azok megoldását keresik, továbbá képesek mérnöki tervezésre új technológiák fejlesztésére. Alkotó képességüket önállóan és csapatmunkában is képesek kamatoztatni. Elhívatottságot éreznek, hogy megismerjék a szennyvíztisztítók működését, online mérések kivitelezését és vizsgálják légimonitoring segítségével a levegőminőség állapotát.

 

 

Szak megnevezése: Környezetmérnöki alapszak
Szakvezető:
Dr. Domokos Endre egyetemi docens
A szakért felelõs intézet:
Környezetmérnöki Intézet

Elérhetõségek:

Környezetmérnöki Intézet
8201 Veszprém, Egyetem u. 10.
Szakvezető elérhetősége: +36-88-624-000/4298; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tanulmányi ügyintéző:

Fódi Éva
tel: 88-624-188
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Képzési formák a szakon:

Nappali tagozatos államilag finanszírozott 7 féléves BSc alapképzés
Nappali tagozatos, költségtérítéses 7 féléves BSc alapképzés

 

Olyan korszerű természettudományos, műszaki és közgazdasági ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése a célunk, akik a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket képesek felismerni, és az elhárítás tevékenységét irányítani.
 
Általános mérnöki képzettségük és egy világnyelv ismerete biztosítja a hazai és külföldi szakemberekkel való kommunikáció lehetőségét. Alkalmasak a környezetvédelmi projektek tervezésére, szervezésére, ellenőrzésére és a mérnöki munkában való alkotó részvételre.
 

A környezetmérnök feladata és lehetőségei:


Mérnökök a „fenntartható fejlődésért", talán ez lehetne az a jelszó, amely a szak célkitűzését és a környezetmérnöki szakmát a legjobban jellemzi. A környezetmérnök olyan korszerű műszaki, közgazdasági ismeretekkel rendelkező mérnök, aki képes a környezeti veszélyek felismerésére és elhárítására. Szakmai ismeretei birtokában a környezeti károkat csökkenti, illetve megszünteti. A természeti erőforrások ésszerű felhasználását, hulladékszegény technológiák kialakítását, azok működtetését csapatmunkában és önállóan is meg tudja oldani. Ismeretekkel rendelkezik a természetvédelem, a területfejlesztés, a levegőtisztaság-védelem, a vízgazdálkodás, a hulladékgazdálkodás, a radioökológia és a környezeti menedzsment területén. Általános mérnöki képzettsége és nyelvismerete alapján tárgyalóképes a legkülönbözőbb területek szakembereivel. Így alkalmas környezetvédelmi projektek szervezésére, ellenőrzésére és a mérnöki munkában való alkotó részvételre.


A képzésről:


Alapfokozat birtokában a környezetmérnökök a várható szakirányokat is figyelembe véve képesek:

 • környezeti elemek és rendszerek mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálatára, mérési tervek összeállítására, azok kivitelezésére és az adatok értékelésére;
 • környezetvédelmi kárelhárítási módszerek alkalmazására, kárelhárítás előkészítésére és a kárelhárításban való részvételre;
 • vízgazdálkodási feladatok megoldására, döntés-előkészítésben való részvételre;
 • víz- és szennyvíztisztítási technológiák üzemeltetésére és optimalizálásra;
 • szilárd és folyékony kommunális hulladékok kezelési technológiáinak üzemeltetésére; hulladékgazdálkodási tervek elkészítésére;
 • környezetvédelmi eljárások (mûveletek, berendezések, készülékek) értékelésére, kiválasztására, tesztelésére, az üzemvitel ellenőrzésére, szaktanácsadásra;
 • korszerû zaj- és rezgésvédelmi módszerek alkalmazására;
 • környezetvédelmi megbízotti, referensi, stb. feladatok ellátására;
 • környezetvédelmi szakértői, tanácsadói, döntés-előkészítési munkában való részvételre;
 • hatásvizsgálatok végzésére és hatástanulmányok összeállítására;
 • közigazgatási, önkormányzat környezetvédelmi (település környezetvédelmi) hatósági, ellenőri, szakértői munkakörök betöltésére
 • oktatási, környezetpolitikai, konfliktuskezelési, menedzseri tevékenységre;
 • környezetvédelmi létesítményeket víz- és szennyvíztisztító telepek, veszélyes, kommunális hulladéktároló, hulladékégetőmû, stb. üzemeltető szervezetekben mérnöki, üzemviteli feladatok ellátására;
 • települési környezetvédelmi program készítésére, a környezeti eljárások irányítására.

A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:

 • természettudományos alapismeretek: 40-50 kreditpont

matematika (min.12 krp.), fizika, kémia, biológia, ökológia, geológia;

 • gazdasági és humán ismeretek: 16-30 kreditpont

közgazdaságtan, jogi ismeretek, menedzsment, szervezés, mérnöki kommunikáció, társadalomtudományi ismeretek;

 • szakmai törzsanyag: 70-103 kreditpont

szakmai ismeretkörök (mérnöki ismeretek; biztonságtechnika, munkavédelem; földtudományi szakismeretek; egészségvédelem, közegészségügy; környezeti mérések, analitika, monitorozás; környezetvédelmi mûszaki mûveletek); környezettan [légkörtan (meteorológia); környezeti kémia]; környezeti elemek védelme (vízminőség-védelem; levegőtisztaság-védelem; talajvédelem; hulladékgazdálkodás; zaj- és rezgés védelem; sugárzásvédelem; természet és tájvédelem); környezetelemzés (környezetinformatika; környezetállapot-értékelés; környezetmenedzsment).

 

km_f4b0144.jpg


Választható szakirányok:

 • Környezettechnológia szakirány
Ez a környezetmérnöki szakma egyik fő feladata az új és korszerû a mai elvárásoknak megfelelő technológiák kifejlesztése, valamint a már meglévők átalakítása. A levegőtisztaság-védelem, a vízellátás, a szennyvízkezelés és hulladékgazdálkodás alapjaival felvértezve Ön lehet az, aki megoldja a karsztvíz-szennyezés megállításának problémáját, csökkenti a kipufogógázok mennyiségét, és még sok ehhez hasonló jó dolgot visz végbe, javítva ezzel az életminőségünket.
 • Környezetállapot-értékelés, térinformatika szakirány
Elsősorban a környezeti károk, szennyezések, havária esetek, valamint környezeti veszélyek megállapítása során a környezet állapotának, veszélyeztetettségét, illetve az okozott károk felmérését tanulhatják meg ezen a szakirányon. Tanulhat itt geológiáról, szennyezés terjedéséről, hidrológiáról valamint az egész téma számítógépes alkalmazásáról. Ha itt végez elengedhetetlen lesz a munkája az önkormányzatoknál, nagy cégeknél, a minisztériumban, hiszen ha valami újat építenek vagy csak átalakítanak, vagy ha baleset történik, akkor a környezetügyi szempontból hozott döntések az Öné.
 • Radioökológia szakirány
A szakirány mint a nevéből is kiderül a radioaktív sugárzások ökológiai ismereteivel gazdagítja tárházát.
Jó sok olyan tantárgy kerül elő amiben benne van a sugárzás szó. Különösen a sugárzások környezeti hatásaival és a leggyakoribb alkalmazásokkal, technológiákkal ismerkedhet meg.


Gyakorlatok

A két féléves tervezési gyakorlat során hallgatóink tényleges környezeti problémák megoldását csapatmunkában valósítják meg, tapasztalatot szerezve az elméleti ismertek gyakorlati alkalmazásában. A nyári gyakorlatok közül az első a természet megismerését, a természetvédelem szükségességének felismerését segíti. A második gyakorlaton, az üzemekben, a vállalatoknál, az intézményeknél az eddig elsajátított mérnöki, technológiai és menedzsment ismereteket mélyítheted el. A megfelelő nyelvismerettel rendelkező hallgatóknak lehetősége nyílik külföldi részképzésre is.
 

Nyelvi követelmények

Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú A vagy B típusú, illetve azzal egyenértékû nyelvvizsga szükséges.


Elhelyezkedés:


Friss mérnökeink munkaadói között nemzetközi nagyvállalatok, magáncégek felügyelőségek, kisvállalkozások, önkormányzatok, tanácsadó cégek is vannak. A jó kezdő fizetések mellett tudása kifogástalanságára hívnám fel a figyelmet, hiszen ha Ön is akarja, akkor itt meg van minden lehetősége arra, hogy az ország legjobb környezetmérnökévé válhasson (Magyarországon 1992-ben itt indult el először a környezetmérnök képzés!!!).
 
 
 

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-743
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr. Kurdi Róbert

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Felvételizőknek Szakjaink Alapképzések (BSc) Környezetmérnöki alapszak