Mechatronikai mérnöki alapszak

Fizika és Mechatronika Intézet

Azok figyelmébe ajánljuk, akik érdeklődnek az elektronika, az informatika és a mecha-nika alapjai iránt. Szeretnének áramköröket tervezni és megépíteni, fogékonyak a számí-tógépes, plc-s és mikrovezérlős programozásra, de szívesen terveznének és szerelnének össze gépészeti elemeket is.

 

 

 

 

Szak megnevezése: Mechatronikai mérnöki alapszak
Szakvezető: 
Dr. Gugolya Zoltán egyetemi docens
A szakért felelős intézet:
 
Fizika és Mechatronika Intézet

Elérhetõségek:

Fizika és Mechatronika Intézet
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Szakvezető elérhetősége: +36-88-624-000/6096; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tanulmányi ügyintéző:

Csonkáné Pallag Mónika
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(88) 624 140

Képzési formák a szakon:

Nappali tagozatos államilag finanszírozott 7 féléves BSc alapképzés
Nappali tagozatos, költségtérítéses 7 féléves BSc alapképzés

 

 
A képzés célja olyan mechatronikai mérnökök képzése, akik az elsajátított természettudományos, elektronikai, gépészeti, irányítástechnikai, informatikai, gazdasági és szervezési, vezetési ismeretek birtokában alkalmasak mechatronikai eszközök, berendezések és részegységek felhasználásán alapuló gyártási, szerelési és minőségszabályozási folyamatok felügyeletére és irányítására, mechatronikai eszközök tervezésére, valamint mechatronikai rendszerek üzemeltetésére, diagnosztizálására és karbantartására, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatására.
 
 

Ha mechatronikai mérnök vagy, az nem jelenti azt, hogy egész életedben gépjárműfékrendszert, marsjárművet, automata mosógépet, kórházi altatógépet, robotrepülőgépet, mobiltelefont, vagy mobilgyártó automata gépsort, távirányítású klímaberendezést, kőolajipari szabályozórendszereket, intelligens fűtésrendszert, esetleg számítógépvezérelt robotokat kell tervezned.

me_f2_f4b0152.jpg
De az biztos, hogy nálunk megtanulsz mindent, ami ehhez szükséges!

A képzésről:


 • Mérés- és labortechnika
A mérés- és labortechnika szakirányon a hallgatók mélyebben megismerkednek a méréstechnika ipari és laboratóriumi alkalmazásaival. Tapasztalatokat szereznek a különböző vékonyréteg technológiák alkalmazásaiban és megvalósításában. Megismerkedhetnek az FPGA programozás alapjaival.  Az optikai labortechnika keretében elsajátítják az opto-mechanika és opto-elektronika alapjait, ezek műszertechnikai alkalmazásait.
 • Folyamatmérnöki
A szakirány hallgatói mélyebben elsajátítják az irányítástechnika és a számítógépes folyamatirányítás alapjait. Megismekednek a Matlab+Szimulink, Aspen Plus, GAMS, ChemCAD, AutoDesk szoftverek folyamatirányítási területen való alkalmazásaival. Elméleti tudásukat laboratóriumi gyakorlatokon alkalmazzák a konkrét folyamatirányítási problémák megoldására.

 

A mechatronikai mérnök nem gépészmérnök, nem elektromérnök, nem programozó, de mindezekről eléggé sokat tud, hogy meg tudja ítélni, hogy egy rendszer, egy termék mely eszközökkel valósítható meg leggyorsabban, a munkaerő leghatékonyabb kihasználásával.

Szakmai gyakorlat: Mechatronikai-gépészeti üzemek, gyáregységek, 6 hónap időtartamra

me_f1_f4b0074.jpg
me_f2_f4b0155.jpg

Fő tárgyaink:

 • méréstechnika, érzékelők
 • motorok, mozgatóegységek
 • elektronika (digitális, analóg, teljesítmény-)
 • mikroszámítógépek programozása
 • optika, lézertechnika
 • számítógépes folyamatirányítás, irányítástechnika
 • gépészeti tantárgyak, anyagismeret, stb.

Laboratóriumi gyakorlatok:

 • logikai áramkörök
 • szenzorok és aktuátorok
 • mechatronikai rendszerek
 • elektronika és méréstechnika
 • mikrovezérlők
 • PLC programozás
 • mérő- és adatgyűjtő rendszerek
 • szabályozott villamos hajtások
 • hidraulika és pneumatika

 

Szakirányaink:

Mérés- és labortechnikai szakirány

 • Mechatronikai méréstechnika
 • Nukleáris méréstechnika
 • Anyagvizsgálati módszerek
 • Vákuumtechnika
 • Bevezetés a LabVIEW FPGA használatába
 • Optikai labortechnika

Folyamatmérnöki szakirány

 • Folyamatmérnöki alapismeretek
 • Integrált gyártórendszerek
 • Folyamatrendszerek elemzése
 • Mechatronikai rendszerek modellezése és irányítása


Elhelyezkedési lehetőségek:


 • automatizált gyártó és szerelő berendezések tervezése, üzemeltetése és műszaki kiszolgálása;
 • vegyipari, gyógyszeripari, élelmiszeripari gyártó- és szállítóeszközök;
 • orvosi műszergyártás;
 • járműipar;
 • automatizált műszerek és műszerrendszerek gyártása;
 • háztartási gépek gyártása.


A továbblépés lehetőségei:


 • Mechatronikai mérnöki mesterszak (Continental Járműrendszertechnikai szakirány)
me_f2_f4b0108.jpg

Együttműködő partnereink:


A szaktanszékek oktatói kiváló kapcsolatokat alakítottak ki a Balluff, Continental, Festo, Valeo, Isel, Paksi Atomerőmű Rt szakembereivel. Jelenleg több ipari kutatási-fejlesztési projektben is résztveszünk az említett intézmények szakembereivel együtt.


Az alapszakos hallgatók által megpályázható külföldi részképzések, ösztöndíj lehetőségek


SOCRATES, ERASMUS, az alábbi országokban: Németország, Anglia partner egyetemeink: University of Stuttgart, Technische Universitat Dresden, University of Nottingham.

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-743
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr. Kurdi Róbert

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Felvételizőknek Szakjaink Alapképzések (BSc) Mechatronikai mérnöki alapszak