Anyagmérnöki mesterszak

Anyagmérnöki Intézet

Szak megnevezése: anyagmérnöki mesterszak (MSc)

Szakvezető: Dr. Kristófné dr. Makó Éva egyetemi docens
Szakvezető elérhetősége: +36-88/624-000/6065; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tanulmányi ügyintéző: Szommerné Kiss Erzsébet  
Elérhetőségei:(88) 624-769; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik a műszaki anyagok (fémek és ötvözeteik, kerámiák, üvegek, kötőanyagok, polimerek és műanyagok, illetve az ezekből összeállított kompozitok, új funkcionális anyagok) szerkezetével, tulajdonságaival, viselkedésével foglalkozó alaptudományokban szerzett ismereteik birtokában képesek ezen anyagok gyártási, alakadási és feldolgozási technológiáinak tervezésére és azok fejlett technológiai színvonalon való működtetésére, a szakterülethez kapcsolódó szervezési és irányítási feladatok rendszerszintű irányítására, az anyagmérnöki célú kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására.

 

A képzés sajátosságai:

A tananyag többek között részletesen tárgyalja az anyagok szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolatokat, az energiatermelés szerkezeti és funkcionális anyagait, speciális anyagrendszereket, korszerű műszaki kerámiákat, műszaki üvegeket, az anyagvizsgálat legkorszerűbb módszereit, továbbá az anyagtudományi kutatáshoz szükséges alapismereteket.


Szakirányok: -

Elhelyezkedési lehetőségek:

A mesterkurzust elvégző anyagmérnökök kutató-fejlesztőként, termelésirányító mérnökként helyezkedhetnek el az üveg-, kerámia-, zománc-, kötőanyagiparban, kutató intézetekben és alkalmasak az anyagtechnológiával, anyagvizsgálattal, gyártással és feldolgozással kapcsolatos feladatok megoldására. Az anyagvizsgálattal, anyagok minősítésével kapcsolatos ismereteik révén az anyagmérnökök igazságügyi szakértői és minőségbiztosítással kapcsolatos irányítói feladatokat is elláthatnak.


Képzési formák a szakon:

Nappali tagozatos, államilag finanszírozott, 4 féléves MSc mesterképzés;
Nappali tagozatos, költségtérítéses, 4 féléves MSc mesterképzés

 

Az anyagmérnöki mesterszak bemeneti követelményei (pdf)

Felvételi eljárási rend (pdf)

 

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-743
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr. Kurdi Róbert

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.