Környezettudomány mesterszak

ktmsc

Szak megnevezése: környezettudomány mesterszak (MSc)

Szakért felelős intézet: Környezettudományi Intézet

Szakvezető: Dr. Stenger-Kovács Csilla egyetemi docens
Szakvezető elérhetősége: +36-88-624-000/4748, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tanulmányi ügyintéző: Siki Antalné (88) 624-314

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A képzés célja

Olyan kutatók képzése, akik a természettudományok egyes ágainak ismeretanyagát és kutatási eszköztárát alkalmazva az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásait önállóan vizsgálni és értékelni tudják.

 

A képzés sajátosságai

Alapozásként (1. félév) alkalmazott matematikai, biológiai, kémiai és földtudományi tárgyakat tanulnak a hallgatók. A tudományos kommunikációs készség fejlesztésére és a szakdolgozati témaválasztásra külön figyelmet fordítunk. A szakmai törzsanyag (1-3. félév) jelentős részét a munkaerőpiacon jól hasznosítható anyagvizsgálati ismereteket és gyakorlatot nyújtó tárgyak alkotják, amelyeket nyári terepgyakorlat egészít ki. Ezután vagy a levegőkörnyezet, vagy a limnológia szakirányt választhatják a hallgatók (2-4. félév). Mindkét szakirányra jellemző, hogy a hallgatók az általuk választott témavezető irányítása mellett nagy óraszámban végeznek önálló kutatómunkát. A kutatói habitus kialakításának fontos része a tudományos diákköri munka és a szakon oktató tanszékek közösségi életében való aktív részvétel.

 

Szakirányok és specializációk

A levegőkörnyezet szakirányon végzők az egész világon értékesíthető tudást szereznek, hiszen a globális éghajlatváltozással vagy a levegőminőség változásaival kapcsolatos kutatások a következő évtizedek kiemelten fontos feladatai lesznek. A szakirányon végzők elhelyezkedhetnek a levegővizsgálattal vagy minősítéssel foglalkozó országos vagy regionális intézetekben, laboratóriumokban, hivatalok vagy vállalatok környezetvédelmi referenseként, vagy a levegőtisztaság-védelemben érdekelt vállalkozásoknál.

A limnológia szakirányon végzők alkalmasak a vizekkel kapcsolatos megfigyelési és kísérletes kutatások tervezésére, végrehajtására, a kapott adatok tudományos elemzésére. Az Európai Unió Víz Keretirányelve által előírt feladatok szükségessé teszik a limnológus szakemberek alkalmazását, ezért a szakirányon végzettek kutatóintézetekben, vízvizsgálattal foglalkozó környezetvédelmi laboratóriumokban és hivatalokban helyezkedhetnek el.

 

Elhelyezkedési lehetőségek

Környezetvédelmi, kutató-fejlesztő intézetekben és szakigazgatási szervekben (pl. környezetvédelmi hatóságok és laboratóriumok, természetvédelmi hivatalok, nemzeti parkok, akadémiai kutatóintézetek, a tisztiorvosi szolgálat, ipari üzemek, önkormányzatok). Továbbtanulás természettudományi doktori iskolákban.

 

Képzési formák a szakon

Nappali tagozatos, államilag finanszírozott, 4 féléves MSc mesterképzés magyar és angol nyelven
Nappali tagozatos, költségtérítéses, 4 féléves MSc mesterképzés

 

Környezettudományi szak bemeneti követelmények (doc)

 

 

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-743
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr. Kurdi Róbert

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Felvételizőknek Szakjaink Mesterképzések (MSc) Környezettudomány mesterszak