Mechatronikai mérnöki mesterszak

Fizika és Mechatronika Intézet

 

Szak megnevezése: mechatronikai mérnöki mesterszak (MSc)

Szakvezető: Dr. Fodor Dénes egyetemi docens
Szakért felelős intézet: Gépészmérnöki Intézet
Szakvezető elérhetősége: +36-88-624-000/4119; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tanulmányi ügyintéző: Siki Antalné, (88) 624-314

 

 

 

A képzés célja:

Olyan mérnökök képzése, akik a mechatronika szakterületéhez kapcsolódó természettudományos és specifikus műszaki ismeretek birtokában képesek új mechatronikai rendszerek és eszközök tervezésére, mechatronikai rendszerek fejlesztésére és integrálására, a mechatronikai célú kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására.

 

 A képzés sajátosságai:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörökön belül a hallgatók elsajátítják a természettudományos alapismereteket (matematika, fizika, mechanika, elektrotechnika, hő-és áramlástan, anyagtudomány), valamint a gazdasági és humán ismereteket. Erre épül a szakmai törzsanyag kötelező ismeretanyaga (digitális jelfeldolgozás, mechatronikai rendszerek tervezése és modellezése, stb.). A differenciált szakmai ismeretek keretében két szakirány közül választhatnak a hallgatók. A diplomamunka készítésekor lehetőség nyílik egy tématerület részletesebb megismerésére és a választott téma magasabb szintű kidolgozására. Tanulmányaik során a hallgatók tudományos diákköri munkát végezhetnek és bekapcsolódhatnak az oktató tanszékek tudományos és szakmai munkájába.

 
 Szakirányok és specializációk:

 

Elhelyezkedési lehetőségek:

Az ipar részéről megnőtt az igény a mechatronikai ismeretekkel rendelkező és idegen nyelvet beszélő szakemberek iránt. Ez az igény fokozottan jelentkezik a járműipar, az orvosi műszergyártás, a számítógépgyártás, a háztartásigép gyártás, a szerszámgépipar, a robottechnika és a kommunikációs technika területén tevékenykedő cégeknél.
A mesterszakon végzettek elhelyezkedési lehetősége nem köthető egyértelműen egy-egy régióhoz, hanem az országos igényt és lehetőségeket is figyelembe kell venni, mivel egyre növekszik az új mechatronikai tudást igénylő munkahelyek száma.
 

Képzési formák a szakon:

Nappali tagozatos, államilag finanszírozott, 4 féléves MSc mesterképzés.
Nappali tagozatos, költségtérítéses, 4 féléves MSc mesterképzés.

 
 

Mechatronikai mérnöki mesterszak bemeneti követelmények (pdf)

A mechatronikai mérnöki mesterképzésbe való belépés általános feltételei (pdf)

 

 

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-743
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr. Kurdi Róbert

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Felvételizőknek Szakjaink Mesterképzések (MSc) Mechatronikai mérnöki mesterszak