Vegyész mesterszak

szerves 2

 

Szak pontos megnevezése: vegyész mesterszak (MSc)
Szakvezető neve: Skodáné dr. Földes Rita egyetemi tanár
Szakvezető elérhetősége: +36-88-624-000/4719; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tanulmányi ügyintéző: Siki Antalné, (88) 624-314

Szakért felelős intézet: Kémia Intézet

 

A képzés célja

A képzés célja a szakterület, a gazdaság és a munkaerőpiac igényeinek megfelelően olyan vegyészek képzése, akik szakterületükön magas szintű elméleti és gyakorlati kémiai ismeretekkel, a rokon szakterületeken (pl. matematika, fizika, informatika, szakmai idegen nyelv) megfelelő szintű alaptudással rendelkeznek; alkalmasak - elsősorban a kutatás és a műszaki fejlesztés területén - a választott tudományterületükön kezelhető feladatok és problémák önálló tanulmányozására és megoldására, valamint anyagok előállítására és kémiai átalakítására, azok minőségi és mennyiségi vizsgálatára, szerkezetük meghatározására; önálló és irányító munkaköröket láthatnak el például a vegyipari termelésben és más gazdasági ágazatokban, igazgatási területeken, a környezetgazdálkodásban és környezet-védelemben, minőségbiztosítási és minőségellenőrzési területeken.


A képzés sajátosságai

A természettudományi ismeretekre (14 kredit) épülő alapos kémiai képzést (38 kredit), differenciált szakmai ismeretek (32 kredit) elsajátítása követi, amely a szabadon választható tárgyakkal (6 kredit), 4 hetes szakmai gyakorlattal és a diplomadolgozat elkészítésével (30 kredit) válik teljessé.

A differenciált szakmai ismeretek keretében a hallgatók az egyes modulokon (analitikai kémia, anyagszerkezeti vizsgálatok, anyagtudományi, informatikai kémia, szintetikus kémia és környezeti kémia modulon) belül választhatnak az őket legjobban érdeklő tantárgyak között. A gyakorlati képzés a választható tárgyaktól függően mintegy 50-73 %.


Szakirányok és specializációk: -


Elhelyezkedési lehetőségek

A mesterszakot végzettek a vegyipari termelésben, akadémiai és ipari kutatóintézetekben, agrokémiai, élelmiszer-ipari, növényvédelmi, minőségbiztosítási, egészségügyi analitikai laboratóriumokban, valamint igazgatási, környezetgazdálkodási és környezetvédelmi területeken képesek elhelyezkedni. Figyelemre méltó, hogy a kémián alapuló, vagy ahhoz kapcsolódó ipari ágazatok a pénzügyi szektor után a második legnagyobb jövedelmet biztosítják a kezdő szakemberek számára.


Képzési formák a szakon

Nappali tagozatos, államilag finanszírozott, 4 féléves MSc mesterképzés
Nappali tagozatos, költségtérítéses, 4 féléves MSc mesterképzés

 

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-743
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr. Kurdi Róbert

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.