Vegyészmérnöki mesterszak

Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet

 

Szak megnevezése: vegyészmérnöki mesterszak (MSc)
Szakvezető: Dr. Miskolczi Norbert egyetemi docens
Szakvezető elérhetősége: +36-88-624-000/4410; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">
Tanulmányi ügyintéző: Siki Antalné, (88) 624-314

Szakért felelős intézet: Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet

 

 

 

 

 

A képzés célja:

A szakterület, a gazdaság és a munkaerőpiac igényeinek megfelelően olyan vegyészmérnökök képzése, akik a megszerzett magas szintű természettudományos, műszaki és informatikai, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén vegyipari és rokonipari területeken tervezői, kutatási-fejlesztési és magas szintű szakmai menedzseri feladatok ellátására alkalmasak. A képzésben résztvevők képessé válhatnak arra, hogy tanulmányaikat a szaknak megfelelő doktori (PhD) képzésben folytassák.

 

 A képzés sajátosságai:

icheme_akkr_logo.jpg Az egyetemi képzésünket a brit Institution of Chemical Engineers (IChemE) munkatársai - a kelet-európai országok közül első és ez idáig egyetlen esetben - a szakot elismerték (akkreditálták), így a megszerzett okleveles vegyészmérnöki diplomát (MEng) a brit Nemzetközösség országaiban és az Egyesült Államokban elfogadják. A vegyészmérnöki szakon folyó képzés megfelel a FEANI (Nemzeti Mérnöki Egyesületek Európai Szövetsége) által a mérnökképzés iránt támasztott követelményeknek is, végzetteink pályázhatnak az európai mérnök (Eur. Ing.) cím elnyerésére is. Újdonságot jelent a MOL Nyrt támogatásával és aktív részvételével 2010. Februárjától induló MOL kurzus.

 

Szakirányok és specializációk:

Biotechnológiai,

MOL Ásványolaj és petrolkémiai technológiai (MOL kurzus),

Műveleti,

Folyamatmérnöki,

Radiokémiai technológiai.

 

Elhelyezkedési lehetőségek:

Az Egyetemen végzett vegyészmérnökök, mint elismerten jól képzett szakemberek az élet legkülönbözőbb területén értek el karriert hazánkban és külföldön egyaránt. Az utóbbi években, különösen a nagy vegyipari vállalatoknál igen jelentősen megnőtt az igény az itt végzett vegyészmérnökök iránt. A MOL csoportnál történő elhelyezkedésnél preferált a MOL kurzus elvégzése.

 

Képzési formák a szakon:

Nappali tagozatos, államilag finanszírozott, 4 féléves mesterképzés
Nappali tagozatos, költségtérítéses, 4 féléves mesterképzés

Levelező tagozatos, államilag finanszírozott, 4 féléves mesterképzés
(ld. az aktuálisan meghirdetett szakok listáját)
Levelező tagozatos, költségtérítéses, 4 féléves mesterképzés
(ld. az aktuálisan meghirdetett szakok listáját)

 

Vegyészmérnök mesterképzés bemeneti követelményei (.doc)
Felvételi kérdések (.pdf)
Ajánlott irodalom (.pdf) 

 

Az oktatást segítő eszközök, lehetőségek:


Számítógépes laboratóriumi helységek 120 m2, 24 órás hallgatói használattal, félüzemi gyakorló laboratórium 250 m2 számítógéppel irányított félüzemi berendezésekkel (automatizált reaktor rendszerek, kristályosító, szintszabályozó rendszer, villamos fűtésű folyadékmelegítő rendszer), Analitika laboratórium 1000 m2 Félüzemi gyakorló laboratórium 570 m2, félüzemi berendezések:kétoszlopos desztillációs egység számítógépes irányítással, extraktor (folyadék-folyadék, folyadék-szilárd, szuperkritikus), aktívszén előállító reaktor, gáztisztító berendezés, membránrendszer, ikerreaktor rendszerek, szuperkritikus szénextraktor, nagynyomású hidrogénező ikerreaktor. Matlab/Simulink, Technológiai szimulátorok: Aspen Plus, Hysys, Pro-II, Unisim, CFD szoftverek: Comsol, Fluent, Adatbázis kezelő: MS SQL, MySQL, Speciális tervező szoftverek hőcserélők, tányéros és töltetes oszlopok méretezésére.
 

Együttműködő partnereink:


  • MOL Csoport vállalatai,
  • Richter Rt.,
  • BorsodChem Rt.,
  • Chinoin,
  • K+F kapcsolatok,
  • egyéb szakmai együttműködések.
vm__f4b0234.jpg

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-743
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr. Kurdi Róbert

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Felvételizőknek Szakjaink Mesterképzések (MSc) Vegyészmérnöki mesterszak