Fenntartható fejlődési szakember

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:
Fenntartható fejlődési szakember szakirányú továbbképzési szak
Sustainable development specialist

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Fenntartható fejlődési szakember

A szakirányú továbbképzés képzési területe: Műszaki képzési terület

Felvétel feltétele:
legalább alapképzésben szerzett, államilag elismert oklevél

Szakvezető: Dr. Kristóf Jánosné Dr. Horváth Erzsébet egyetemi tanár 

Elérhetőségek:

8201 Veszprém, Egyetem u. 10.
Pf. 158.
06-88/624-000/6020
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A képzés célja:

Olyan korszerű természettudományos, gazdasági, jogi ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik tudásukat a jövő nemzedék számára is élhető Föld megőrzésére fordítják.


Képzési idő:  2 félév.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A képzésben résztvevők megismerik

  • a fenntartható környezettel kapcsolatos tudást, aminek segítségével képesek lesznek egy önkormányzat vagy régió fejlesztési tervének környezetvédelmi részének kidolgozására;
  • a környezeti elemek felépítését, környezetünkben megfigyelhető viszonyukat.
A végzettek képesek lesznek egy vállalkozás, önkormányzat vagy állami hatóság kötelékében dolgozva hosszú távú terveket és elemzéseket készíteni, ami biztosítja a fenntarthatóság eszméinek gyakorlatba történő átültetését.
 
Személyes adottságok, készségek:
  • holisztikus szemléletű megközelítése környezeti vonatkozású feladatoknak;
  • kreativitás és rugalmasság;
  • együttműködő készség és csoportos munkavégzésre való képesség;
  • kiemelkedő tanulási készség és jó memória;
  • tudás-feldolgozási és rendszerezési képesség;
  • környezetközpontú gondolkodás
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzésben végzett széles körűen tájékozott szakemberek – graduális alapképzésükre támaszkodva – képesek lesznek megfelelni a társadalom elvárásainak. A Föld ökológiai határainak megfelelően tudják kialakítani a mai civilizáció fejlődésének alapvető körvonalait. Meg tudják valósítani – a Brundtland Bizottság munkáját és a Riói Konferencia eredményeit figyelembe véve és továbbfejlesztve – a fenntarthatóság, a civilizációs (társadalmi-gazdasági) fejlődés és a felhasznált természeti erőforrások (környezet) regenerációs képessége közötti egyensúly megőrzését.
 
Képesek lesznek az önkormányzatoknál, nagyobb cégeknél felmerülő környezetvédelmi stratégiák megírásának koordinálására, részvételre az önkormányzati feladatok sikeres irányításában és fenntartható fejlődési témákhoz kapcsolódó pályázatok megírására.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Fenntartható fejlődés elve: 15-20 kredit
A fenntartható fejlődés elvéhez vezető út fő elemei, indikátorai, az egyezmények és a létrejött szervezeteket megismerése; A „Local Agenda 21”-ek megszületése és működése.

A fenntartható fejlődés helyi szintjei (környezetmérnöki ismeretkör): 10-15 kredit

A legfontosabb elvek, a megvalósítás célja és módszerei, különös hangsúlyt helyezve a fenntartható fejlődés folyamatát alkotó akciók célterületeire, illetve a stratégiai szolgáltatás-tervezés folyamatára.

A fenntartható fejlődés elve (környezetgazdasági ismeretkör): 15-20 kredit
A fenntartható fejlődés elve, központi rendező elv; szereplői az önkormányzatok, mint a megvalósítás központi intézménye; a lakosság; és a megvalósításában aktív szerepet vállaló társadalmi szervezetek, közösségek, gazdasági vállalkozások és a velük való együttműködés módszertana.

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kreditpont.
 
Költségtérítési díj: 300 000 FT/félév
 

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-743
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr. Kurdi Róbert

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Felvételizőknek Szakjaink Szakirányú továbbképzések Fenntartható fejlődési szakember