Korrózióvédelmi szakmérnök

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:

Korrózióvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
Diploma Course in Corrosion Protection

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Korrózióvédelmi szakmérnök/Corrosion Protection Specialist

A szakirányú továbbképzés képzési területe: Műszaki képzési terület

Szakvezető: Dr. Kristóf Tamás egyetemi docens

Elérhetőségek:

8201 Veszprém, Egyetem u. 10.
Pf. 158.
88/624-000/6039 mellék
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


A felvétel feltétele:

Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett mérnöki oklevél (régi képzésben üzemmérnöki oklevél).

A képzési idő:  2 félév.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kreditet kell megszerezni.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek

 • A korrózióvédelem területén az elméleti és gyakorlati ismeretek rendszerezett megértése és elsajátítása
 • A korrózióvédelemhez kapcsolódó korszerű, szabványos vizsgálati módszerek elméletének és gyakorlatának magas fokú ismerete
 • A környezetvédelem, minőségügy, műszaki szabályozás alapvető ismeretei
 • Alkalmazói szintű ismeretek a számítógépes kommunikációban, adatgyűjtésben és elemzésben
 • A felmerülő korróziós problémák korrekt felismerése és javaslat tétel a műszakilag és gazdaságilag optimális megoldásra

Személyes adottságok, készségek

 • problémafelismerő- és megoldó képesség
 • fejlett műszaki érzék
 • együttműködő képesség, tolerancia,
 • rugalmasság, kreativitás
 • a minőség iránti elkötelezettség
 • rendszerező képesség, stratégiai szintű gondolkodás
 • képesség önálló munkavégzésre, ugyanakkor csapatmunkában való részvételre


A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenység-rendszerben

A képzés célja olyan speciális ismeretekkel és szemléletmóddal rendelkező szakmérnökök képzése, akik a korábban megszerzett szakképzettségük és felsőfokú szakismeretük birtokában képesek az ipar és a gazdaság különböző területein felmerülő korróziós problémák megoldására.  A korrózióvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak a különböző korróziós problémák felismerésére és megalapozott állásfoglalás kialakítására, valamint ezen álláspont adekvát kommunikációjára. A nemzetközi szakmai követelményeknek is megfelelően felkészített végzettek ismerik a korrózió elleni védekezés lehetőségeit, az elérhető legjobb vizsgálati módszereket és megoldásokat a korrózióvédelem területén.
A szakképzettség az ipar és a gazdaság csaknem minden területén hasznosítható. Alkalmazható többek között felelős műszaki vezetői, tervezői, szakértői/műszaki ellenőri munkakörökben. A szakképzettség megszerzése elsősorban fémes szerkezetekkel, szerkezeti anyagokkal, bevonatkészítéssel foglalkozó tervezők és kivitelezők, illetve ezen szerkezetek, anyagok minőségellenőrzésével, továbbá ipari építmények/ berendezések/szerkezetek üzemeltetésével és karbantartásával foglalkozó/ foglalkozni kívánó szakemberek számára fontos.


A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Alapozó ismeretek    15-18 kredit, 25-30%

 • Termodinamikai alapfogalmak, főtételek és energiafüggvények gyakorlati alkalmazása, kémiai egyensúlyok.
 • Elektrolitok, oldatok, transzportfolyamatok elektrolit-oldatokban, reakciókinetika.
 • Heterogén egyensúlyok, elektromos potenciál, elektródok, elektródfolyamatok és kinetikájuk.
 • Fémoldódás: egyensúly és kinetika.
 • A korrózió fogalma, fajtái és típusai, korróziós folyamatok.

Szakmai törzsanyag    36-39 kredit, 60-65%

 • A korrózió megjelenési formái.
 • Ötvözetlen és ötvözött acélok, illetve nem vasfémek tulajdonságai, korrózióállóságuk és alkalmazási területeik.
 • Az aktív és passzív korrózió elleni védelem elméleti alapjai.
 • A katódos védelem tervezésének, kialakításának és ellenőrzésének módszerei.
 • Korrózióvédő és dekoratív fémbevonatok, bevonó anyagok felépítésének, a bevonatrendszerek tervezésének, kialakításának és minőségellenőrzésének módszerei, felületvédelmi eljárások, kémiai és mechanikai tisztítási módszerek.
 • Minőségirányítási technikák a korrózióvédelemben.
 • Hőtechnikai berendezések korróziója.
 • Korrózió a finomítási technológiákban.
 • Korróziós kísérleti módszerek, bevonatok minősítése, metallográfia.

A kötelező és választható tárgyak kreditértéke    54 kredit

A szakdolgozat kreditértéke: 6 kreditpont.

Költségtérítési díj: 320 000 FT/félév

 

Képzési és kimeneti követelmények

Modelltanterv

Jelentkezési lap

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-743
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr. Kurdi Róbert

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.