Fizika és Mechatronika Intézet

Fizika és Mechatronika Intézet

A Fizika Tanszék 1992-ben, a korábbi Radiokémia és Fizika Tanszék szétválásával alakult meg. A tanszéket megalakulásától 2000 decemberéig dr. Méray László vezette, majd megbízott tanszékvezetőként dr. Tóth József irányította.

2001. július 1-től dr. Szalai István egyetemi tanár lett a tanszékvezető. 2007 január 1-től a korábbi Fizika Tanszék Fizika Intézetté alakult, 2010. július 1-től pedig Fizika és Mechatronika Intézet néven működik, továbbra is dr. Szalai István irányítása alatt. Az intézet 2015 februárjában az N épületből a C épület 3. emeletére költözött.

Az intézet elsődleges feladata a fizikának, mint alaptárgynak, és a fizika egyes speciális fejezeteinek oktatása a Mérnöki Kar valamennyi szakán, valamint a Műszaki Informatika Kar egyes szakjainak hallgatói számára. A fizika oktatása előadásokon, szemináriumokon és laboratóriumi gyakorlatokon zajlik. Az intézet oktatóinak többsége tudományos minősítéssel rendelkező fizikus vagy fizika szakos tanár. A Fizika és Mechatronika Intézet a szabadon választható tárgyak széles spektrumát biztosítja az érdeklődő hallgatók számára a statisztikus fizika, a nukleáris fizika és a mechatronika tudományterületeken. A kísérleti és az elméleti fizika intézetünkben művelt kutatási területein az érdeklődő hallgatók számára biztosítjuk a tudományos diákköri munka feltételeit.

A Fizika és Mechatronika Intézet tudományos minősítéssel rendelkező oktatói részt vesznek az egyetem doktori iskoláinak munkájában, a Kémia Doktori Iskolán belül pedig az intézet koordinálja a statisztikus termodinamikai kutatásokat. Mindezeken túl egyetemünkön a Fizika és Mechatronika Intézet a Mechatronikai mérnök képzés gazdája.

A szak oktatásához kapcsolódó számos alapozó és szakmai tárgyat kínálunk a hallgatók részére. A Fizika és Mechatronika Intézetben tudományos kutatás a statisztikus fizika, a lézeres mikro-megmunkálási eljárások, a nukleáris méréstechnika, fizikai optika, a radioökológia, valamint a folyadékok és folyadékkristályok szerkezetének vizsgálata területén folyik. A kutatási témák többsége nemzetközi együttműködés keretében valósul meg. Az Intézetnek több mint tíz külföldi egyetemmel, kutatóintézettel van kapcsolata. Mindezeken túl intézetünkben számos ipari megbízáson alapuló fejlesztési munka is folyik.

Az intézet weboldala ezen a linken érhető el.

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-743
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr. Kurdi Róbert

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fizika és Mechatronika Intézet