Kémia Intézet

Kémia Intézet A Kémia Intézet az alábbi szervezeti egységekből áll:


Általános és Szervetlen Kémia Intézeti Tanszék

A tanszék az egyetem három alapító tanszékének egyike. A Nehézvegyipari Kar szervezésekor olyan rövid idõ állt rendelkezésre, hogy kezdetben a tanszék még nem lehetett kialakult, zárt oktatási egység.
Mint az elsõ kémiai tanszék, saját keretei építésén kívül a késõbb létesítendõ szaktanszékek szervezésének is bázisa volt. A tanszék elsõ vezetõje POLINSZKY KÁROLY † intézeti tanár egyidejûleg az új kar szervezõje és vezetõje is, és ilyenirányú elfoglaltsága miatt tapasztalt segítõ-társakra kellett támaszkodnia. Ezért az általános és szervetlen kémia tárgy elõadásait STRAUB GYULA látta el, aki elõzõleg a József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervetlen Kémiai Tanszékén PUTNOKI LÁSZLÓ, késõbb PROSZT JÁNOS professzor adjunktusa volt, majd a Nehézvegyipari Kutatóintézet osztályvezetõje lett Veszprémben és kezdetben meghívott elõadóként mûködött az egyetemen.
A laboratóriumi gyakorlatokat OCHSENFELD VILMOS adjunktus irányította mindaddig, míg 1951-ben megbízást nem kapott a Szervetlen Kémiai Technológia Tanszék elõkészítési munkálataira. Ettõl kezdve e feladatot BOR GYÖRGY és MESKÓ GÁBOR látták el. STRAUB GYULA 1950-tõl átvette az Analitikai Kémia Tanszék irányítását; 1952-tõl POLINSZKY KÁROLY a Szervetlen Kémia Technológia Tanszék vezetésére kapott megbízást. 1954 tavaszán került a tanszék élére BODOR ENDRE, aki ezt megelõzõen évekig a József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki Karán PLANK JENÕ professzor, majd ERDEY LÁSZLÓ akadémikus munkatársa volt. A Veszprémi Vegyipari Egyetemen végzett és 1959 óta folyamatosan a tanszéken oktató PAPP SÁNDOR 1981-ben vette át a vezetést a nyugalomba vonuló BODOR ENDRÉ-tõl.
1992-tõl HORVÁTH ATTILA a tanszék vezetõje, aki ugyancsak Veszprémben szerezte meg diplomáját, és közel két évig a MÁFKI-ban végzett munka után 1974. óta dolgozik a tanszéken.

Fizikai Kémiai Intézeti Tanszék

A tanszék 1950-ben jött létre. Megalakulásától 1964-ig dr. Benedek Pál egyetemi tanár vezette. 1962-től a tanszéken Vegyipari Műveleti Tanszéki Csoport működött, amely 1963-ban Vegyipari Műveletek Tanszék néven új egységként kivált. A tanszék keretein belül 1963-ban dr. Dévay József egyetemi tanár vezetésével Elektrokémiai Tanszéki Kutatócsoport kezdte meg tevékenységét, amely 1966-tól 1979-ig, mint az MTA Elektrokémiai Kutatócsoportja működött.
A tanszéket 1976-ig dr. Dévay József egyetemi tanár, 1976-tól 1991-ig dr. Ratkovics Ferenc egyetemi tanár vezette. 1991-től 2005 áprilisáig dr. Liszi János egyetemi tanár, 2005. májusától Dr. Horváth Ottó egyetemi tanár irányítja a tanszéket.
Alapvetően új szellemű fizikai kémia tematikát alakítottak ki. A villamos üzemmérnöki, a műszaki menedzser és a műszaki informatika szak számára új tananyagot állítottak össze, Közvetlen információszerzés anyagi rendszerekből címmel. A vegyészmérnöki szakon korrózióvédelmi szakirányt hoztak létre és elindították a vegyészek (TTK) számára szóló fizikai kémia és a kolloidkémia oktatását. A Tanszék oktatói részt vesznek a környezetvédelemhez kapcsolódó szakok oktatásában és a kémia tanárok, valamint a növényorvosi szak hallgatóinak képzésében. A tanszéknek saját doktori (PhD) programja van (Fk).

A tanszék a C épület második emeletén található. Telefonszáma: +36/88-62-4256.

Szerves Kémia Intézeti Tanszék

A szerves kémia oktatását egyetemünkön a kezdeti időszakban meghívott előadók -Ettre László, Berty József, Hajós Zoltán, Somfai Zoltán, Újhídy Aurél - látták el, a laboratóriumi gyakorlatokat pedig az ágazati technológiai tanszékeken végezték a hallgatók.
1954-ben vált lehetővé a laboratóriumi helyiségekkel is felszerelt, önálló Szerves Kémia Tanszék megszervezése, melynek vezetésére BERTY JÓZSEF, a Magyar Ásványolaj- és Földgáz Kísérleti Intézet osztályvezetője kapott megbízást.
1957. szeptember 1-től 1965. július 31-ig MÜLLER SÁNDOR Kossuth-díjas egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt a tanszékvezető.
1965. augusztus 1-től MARKÓ LÁSZLÓ egyetemi tanár vezette a tanszéket. 1965 őszén alakult meg a tanszéken az MTA Petrolkémiai tanszéki Kutató Csoportja, melynek vezetői posztját 1998. december 31-ig Markó László töltötte be.
(A kutatócsoport vezetésére 1999. január 1-től először 3 évre, majd 5 évre Ungváry Ferenc kapott megbízást.) Az 1983. július 1-én megalakult Szerves Kémia Intézetnek szintén Markó László akadémikus lett az igazgatója.
Markó László 1986. március 15-én átvette az MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézet vezetését. Ez időtől kezdve HEIL BÁLINT egyetemi tanár először intézetigazgatóként, majd az intézeti rendszer megszűnése (1990) után tanszékvezetőként állt az oktatási szervezeti egység élén 1995. június 30-ig.
1995. július 1-től 1997. június 30-ig a tanszéket BARTIK TAMÁS tudományos tanácsadó, címzetes egyetemi tanár vezette.
1997. július 1-től 2006. december 31-ig TŐRÖS SZILÁRD egyetemi docens volt a tanszékvezető.
2006. december 31-én megszűnt az MTA Petrolkémiai tanszéki Kutató Csoport, a Tanszék pedig 2007. január 1-től az Általános és Szervetlen Kémia Tanszékkel és a Fizikai Kémia Tanszékkel összevonva a Kémia Intézet keretében működik tovább, mint Szerves Kémia Intézeti Tanszék. Az intézeti tanszék munkáját 2010. március 31-ig BAKOS JÓZSEF egyetemi tanár koordinálta, 2010. április 1-től SKODÁNÉ FÖLDES RITA egyetemi tanár vezeti.
A tanszék megalapítása óta az A épület földszintjén és (1978-tól) az I. emeletén volt, 1998. nyarán költözött az N-épület (volt NEVIKI) III. és IV. emeletére. A tanszékhez tartozó technológiai labor és nagyyomású labor 1999. nyarán költözött a J-épületből a P-épületbe (a volt MÁFKI udvarán).

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-743
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr. Kurdi Róbert

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kémia Intézet