Nyári gyakorlat

 A Mérnöki Kar nyári gyakorlatokra vonatkozó ügyrendje (fontos információk) elérhetők: http://mk.uni-pannon.hu/index.php/hallgatoinknak/szakmai-gyakorlat

Tisztelt Hallgatók!

A szakmai gyakorlatok gördülékenyebb teljesítéséhez összegyűjtöttük Önöknek a legfontosabb információkat. A gyakorlat utólagos rögzítésére a Neptunban nincs lehetőség, ezért kérjük, hogy a tárgyat abban a félévben vegyék fel, amikor bizonyosak, hogy az aláírást (mely a teljesítés igazolása után kerül rögzítésre) a szorgalmi időszak végéig meg tudják szerezni.

A Természetvédelmi gyakorlatot (VEMKKVX00T) csak őszi időszakban hirdetjük, a Környezetvédelmi szakmai gyakorlatot (VEMKKMX00K) és a Környezettechnológiai szakmai gyakorlatot(VEMKKVX00K) mindkét félévben.

Aki nyáron megy el gyakorlatra, az őszi félévben vegye fel a tárgyat (a természetvédelmi gyakorlatra csak ez a megoldás választható)


Aki félév közben teljesíti (ez csak a technológiai szakmai gyakorlatra vonatkozhat), az abban az esetben vegye fel az aktuális félévben a gyakorlatot, ha a kötelező időszak letöltése után reálisan lehetőség van a beszámoló megtartására a szorgalmi időszak utolsó hetéig. A teljesítés igazolására szolgáló dokumentumokat a szorgalmi időszak 10. hetéig kell leadniuk.

Az előzetes adatlap leadására továbbra is szükség van, amennyiben a gyakorlat ideje egybeesik a tárgyfelvétellel, akkor a gyakorlat megkezdése előtt, de legkésőbb a szorgalmi időszak 4. hetéig adják le. Ha nyáron teljesítik a gyakorlatot, ideális megoldás, ha a nyári vizsgaidőszak megkezdéséig eljuttatják a felelős oktatóhoz (Kovács Zsófia vagy Somogyi Viola), ha ez nem lehetséges, akkor a szorgalmi időszak első hetében adják le.

 

A teljesítés igazolása:

A teljesítésigazolásra nincs formanyomtatvány. A következő információk legyenek a fogadó fél által kiállított igazoláson:

  • fogadó fél azonosításra alkalmas adatai ((cég)név, cím, témavezető)
  • hallgató adatai (név, neptunkód)
  • gyakorlat ideje, helye, témája
  • a gyakorlat elvégzésének igazolása,
  • a beszámoló egy-két mondatos értékelése,
  • illetve annak elfogadására tett javaslat (igen/nem).

A teljesítéshez a szükséges dokumentumok leadása után (lásd lejjebb) még a hallgatók bizottság előtt beszámolnak a nyári gyakorlaton szerzett tapasztalataikról. Az időpont Neptunon keresztül kerül kihirdetésre.

Gyakorlat idejére az OI állít ki iskolalátogatási igazolást utazási kedvezmény igénybevételére a gyakorlatra jelentkezők számára (a listát a leadott adatlapokból készítjük elő). Így lehetőség van diákbérlet vásárlására az otthon és a gyakorlati hely vagy az egyetem és a gyakorlati hely közötti távra.

 

Szükséges dokumentumok

BSC:

Természetvédelmi gyakorlat (VEMKKVX00T) – 4 hét

A gyakorlat jellege kötődjön a természet- és/vagy tájvédelem témaköréhez.

Előzetesen leadandó: - Előzetes adatlap (A fogadóhellyel egyezetett a fogadást igazolandó dokumentum)

A teljesítés igazolása:

 • Munkanapló (pontos dátumokkal ellátva) (minta).
 • Minimum 10 oldalas (A/4, nyomtatott, Times New Roman, 12 betűméret, szimpla sorköz) beszámoló a cég tevékenységéről és a hallgató által elvégzett munkáról (vagy azokról a munkákról, amikbe bepillantást nyert).
 • A gyakorlat teljesítésének igazolása és a beszámoló elfogadására tett javaslat a fogadó intézménytől.

 

Környezettechnológiai szakmai gyakorlatot (VEMKKVX00K) – 6 hét

Előzetesen leadandó: - Előzetes adatlap (A fogadóhellyel egyezetett a fogadást igazolandó dokumentum)

Teljesítés igazolása:

 •        Beadandó az elvégzett 6 hetes technológiai szakmai gyakorlatról (15-20 oldalas).
 •        Szakmai gyakorlat igazolása a fogadó fél részéről.

 

MSC:

Környezetvédelmi szakmai gyakorlatot (VEMKKMX00K)4 hét

Előzetesen leadandó: - Előzetes adatlap (A fogadóhellyel egyezetett a fogadást igazolandó dokumentum)

Teljesítés igazolása:

 •           Beadandó az elvégzett 4 hetes technológiai szakmai gyakorlatról (15-20 oldalas).
 •         Szakmai gyakorlat igazolása a fogadó fél részéről.

 

További kérdéseikkel keressék Somogyi Violát (természetvédelmi nyári gyakorlat) vagy Kovács Zsófiát (Környezetvédelmi technológiai szakmai gyakorlat).

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Letölthető dokumentumok

Adatlap

Munkanapló minta

Elérhetőségek

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: +36(88)624-296

Levelezési cím: Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézet, 8201 Veszprém, Pf. 158

 

Munkatársaink elérhetőségei a Munkatársak menüpont alatt, illetve az egyetemi telefonkönyvben találhatóak.  

Hírek