Kutatási Infrastruktúrák

Membrános Gázszeparáció Kutató Labor

A membrántechnika egyik leggyorsabban fejlődő részterülete a membrános gáz szeparáció. Magyarországon egyedül ez a kutatási infrastruktúra kínál lehetőséget gázszeparációs membránok, membrán modulok vizsgálatára. Lehetőség van kis és nagynyomású vizsgálatokra szakaszos és folyamatos mérésekre. A membránok mérete néhány cm2-től akár a m2-es tartományig változhat. A KI rendelkezik megfelelő gáz analitikai háttérrel így tiszta gázok gázkeverékek és valós ipari gázminták is vizsgálhatóak.

Kapcsolattartó: dr. Nemestóthy Nándor

BMEKI Fermentációs Kutató Labor

A biotechnológia egyik legfontosabb alkalmazott ágazataként nyilvántartott biomérnöki tudományhoz kapcsolódó méréseket, kísérleteket lehet megvalósítani ebben az egységben. A labor rendelkezik a steril munkához és a mikrobák szaporításához szükséges felszerelésekkel, s különféle fermentorokkal, bioreaktorokkal, valamint az elengedhetetlen szakértői gárdával.

Kapcsolattartó: Bélafiné dr. Bakó Katalin


Integrált Biokatalízis Kutató Labor

A membrános szeparációs lehetőséggel kombinált biorektor lehetőséget ad önmagában egy enzimes reakció paramétereinek vizsgálatára. Membrán szeparációs egységgel kombinálva biztosítja a reakcióban keletkezett termékek eltávolítását. Pervaporáció esetében a membrán anyagának és jellegének (hidrofil, hidrofób) akár több komponens egyidejű elválasztását biztosíthatja, és így a szakaszos mellett folyamatos rendszer tanulmányozására nyújt lehetőséget.

Kapcsolattartó: Dr. Gubicza László

SKI szabályzat

A Pannon Egyetem Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézetében működtetett „Membrános Gázszeparáció Kutató Labor” Stratégiai Kutatási Infrastruktúra (SKI) felhasználási és hozzáférési szabályzata

1. A SKI a Pannon Egyetem (PE) Mérnöki Karának Felső Kampuszán (8200 Veszprém, Wartha Vince u. 1. laboratóriumba működő műszeregyüttes, melynek üzemeltetése a PE, Mérnöki Kar, Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézet munkatársainak feladata.

A laboratóriumokban a következő berendezések működnek:

A membrántechnika egyik leggyorsabban fejlődő részterülete a membrános gáz szeparáció. Magyarországon egyedül ez a kutatási infrastruktúra kínál lehetőséget gázszeparációs membránok, membrán modulok vizsgálatára. Lehetőség van kis és nagynyomású vizsgálatokra szakaszos és folyamatos mérésekre. A membránok mérete néhány cm2tőlakár a m2-es tartományig változhat. A KI rendelkezik megfelelő gáz analitikai háttérrel így tiszta gázok gázkeverékek és valós ipari gázminták is vizsgálhatóak.

(A SKI egyes műszerei meghibásodás miatt időszakosan kieshetnek, illetve a típusok korszerűsítésekmiatt változhatnak.)

2. A SKI-t igénybe venni kívánó PE alkalmazott oktató/kutató a műszerek üzemeltetéséért felelős oktatókhoz (Gázszeparációs mérések: Bélafiné Dr. Bakó Katalin intézetigazgató egyetemi tanár,This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Gázanalitikai mérések: Dr. Nemestóthy Nándor egyetemi docens,

3. A SKI igénybevételénél a Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézet oktatási és kutatási kötelezettségei elsőbbséget élveznek, de a fennmaradó, éves átlagban kb. 30% kapacitás erejéig, a hozzáférés biztosított bármely hazai vagy külföldi felhasználó számára. A vizsgálatokat kérelmező, nem az PE személyi állományához tartozó külső természetes személlyel, együttműködő vagy megbízó jogi személy képviselőjével konzultálva az intézet írásban kutatási tervet dolgoznak ki és egyeztetnek az infrastruktúra használati rendjéről. A kutatási tervet és az ettől való minden utólagos eltérést a PE, Mérnöki Kar dékánja hagyja jóvá, aki egyben felel az PE szabályzataiban rögzített további bejelentési és engedélyeztetési lépések megtételéért.
Kutatási Infrastruktúra