Célkitűzések, a projekt összefoglalója

Biomassza és műanyag hulladék egyik környezetbarát újrahasznosítási módja azok együttes pirolízise, így a keletkező szilárd hulladék szerves anyag tartalma értékes vegyipari alapanyaggá vagy tüzelőanyaggá alakítható. A biomassza anyagok hatékony hasznosítása ugyanakkor jelentősen csökkenti a fosszilis tüzelőanyagok felhasználását, ezáltal mérsékli a széndioxid kibocsátást és a fosszilis tüzelőanyagoktól való függést.

A termikus hulladékhasznosítás során keletkező termékelegy minőségét, és egyúttal értékét annak kémiai összetétele és az eljárás paraméterei (hőmérséklet, nyomás, reaktorkialakítás, katalizátor stb.) határozzák meg. Emiatt a termékek optimalizálásához a hőbontás során lejátszódó kémiai reakciók és katalitikus folyamatok minél jobb megismerése szükséges. Ennek érdekében különböző biomassza – műanyag keverékek esetén vizsgáljuk az egyes komponensek között lejátszódó folyamatokat, kölcsönhatásokat, a keletkező termékelegy összetételében bekövetkező változások alapján.

Megfelelően megválasztott katalizátorok segítségével a keletkező termékelegy összetétele optimalizálható úgy, hogy az az értékesebb komponensekben dúsuljon. Ezáltal az eljárás termékeinek értéke jelentősen növelhető, ami a méretnövelt eljárások megtérülési idejének rövidülését is jelenti. Katalizátorok segítségével a termikus bomlási folyamat már alacsonyabb hőmérsékleten lejátszódhat, így csökkenthető az újrahasznosítási technológia energiaszükséglete is. Ez további működtetési költség megtakarítást eredményez. Emiatt szintén javul az eljárás gazdasági potenciálja.

A projekt magában foglalja a technológia fejlesztéséhez használandó katalizátor kifejlesztését, gyártását és karakterizálását, a hőbomlási folyamat optimális paramétereinek fejlesztését katalizátortól mentes és katalitikus körülmények között különböző kapacitású eljárások alkalmazásával (mikropirolízis, batch- és folyamatos üzemű csőreaktorok). A kisméretű reaktorokkal elsősorban a katalizátorok előtesztelése történik, a nagylaboratóriumi méretű berendezésekkel pedig a kiválasztott katalizátorok ipari alkalmazásához szükséges ismeretek jobb megismerését várjuk.

A kutatás eredményei hozzájárulhatnak a biomassza és műanyag hulladék együttes hulladékhasznosítási technológiájának fejlesztéséhez, ezáltal a keletkező hulladékból értékes, mérgező- vagy környezetszennyező anyagoktól mentes, folyékony és szilárd termékek állíthatóak elő.

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-743
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr. Kurdi Róbert

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Célkitűzések, a projekt összefoglalója