Szakmai gyakorlat a Mérnöki Karon

1. Általános információk

A Mérnöki Kar képzései közül az alábbiakon van kötelező szakmai gyakorlat:

  • anyagmérnöki alapszak, anyagmérnöki mesterszak;
  • biomérnöki alapszak;
  • gépészmérnöki alapszak;
  • kémia alapszak;
  • környezetmérnöki alapszak, környezetmérnöki mesterszak;
  • környezettan alapszak;
  • mechatronikai mérnöki alapszak; mechatronikai mérnöki mesterszak;
  • vegyész mesterszak;
  • vegyészmérnöki alapszak, vegyészmérnöki mesterszak.

Az intézményen kívüli kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat az oklevél megszervezésének feltétele. A gyakorlat időtartama az alapszakokon legalább 6 hét, a mesterszakokon legalább 4 hét. A gyakorlatot az alapszakokon és mesterszakokon a szakok tanterveiben szereplő előírások szerint a szak tevékenységhez kapcsolódó szervezeteknél kell teljesíteni.

A gyakorlat szervezésért és a szakmai felügyeletért a szakfelelős egységek a felelősek.

A gyakorlatról szakmai beszámolót kell készíteni.

 

2. Szakmai gyakorlat az alap- és mesterszakokon

A szakmai gyakorlat teljesítésével kapcsolatos információkat a szakok tantervei tartalmazzák.

(A pontok kattintásra lenyílnak!) {mooblock=

2.1.  Anyagmérnöki alapszak

Az intézményen kívül kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat az oklevél megszerzésének feltétele. A szakmai gyakorlat időtartama 6 hét. A szakmai gyakorlatot fém- és/vagy műanyag- és/vagy szilikátipari üzemekben kell teljesíteni.

A gyakorlat szervezéséért és a szakmai felügyeletért az Anyagmérnöki Intézet felelős.

A gyakorlatot a 4. félév utáni nyári szünetekben lehet teljesíteni (tetszőleges ütemezésben). A gyakorlatról szakmai beszámolót kell készíteni.

2.2.  Anyagmérnöki mesterszak

Az intézményen kívül kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat az oklevél megszerzésének feltétele. A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét. A szakmai gyakorlatot fém- és/vagy műanyag- és/vagy szilikátipari üzemekben kell teljesíteni.

A gyakorlat szervezéséért és a szakmai felügyeletért az Anyagmérnöki Intézet felelős.

A gyakorlatot a tavaszi félév utáni nyári szünetekben lehet teljesíteni (tetszőleges ütemezésben). A gyakorlatról szakmai beszámolót kell készíteni. A gyakorlat részletes szabályait az „Anyagmérnöki mesterszak szakmai gyakorlat – technológiai utasítás” szabályzat tartalmazza.

2.3.  Biomérnöki alapszak

Az intézményen kívül kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat az oklevél megszerzésének feltétele. A szakmai gyakorlat időtartama legalább 6 hét. A szakmai gyakorlatot biotechnológiai vállalatnál kell teljesíteni. A gyakorlat kapcsolódik a diplomatervhez.

A gyakorlat szervezéséért és a szakmai felügyeletért a Limnológia Intézeti Tanszék és a Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézet a felelős.

A gyakorlatot legkorábban 6 lezárt félév után lehet teljesíteni. A gyakorlatról szakmai beszámolót kell készíteni.

2.4.  Gépészmérnöki alapszak

Az intézményen kívül kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat az oklevél megszerzésének feltétele. A szakmai gyakorlat időtartama legalább 6 hét. A szakmai gyakorlatot gépipari, illetve gépiparhoz kötődő vállalatnál kell teljesíteni.

A szakmai gyakorlatot előfeltétele 4 lezárt aktív félév. A nyári gyakorlat teljesítését követő félévben fel kell venni a Szakmai gyakorlat (VEMKGEB00X) tárgyat. A gyakorlatról írásbeli szakmai beszámolót (munkanaplót) kell készíteni. A szakmai gyakorlatot a tárgy teljesítésével fogadjuk el.

2.5.  Kémia alapszak

A tanulmányaikat a 2008/09 tanévben vagy ezt követően megkezdők esetében az intézményen kívül kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat az oklevél megszerzésének feltétele. A szakmai gyakorlat időtartama legalább 6 hét.

A gyakorlat szakmai felügyeletéért a Kémia Intézet felelős.

A gyakorlat elfogadásának feltétele a gyakorlat helyéről származó teljesítésigazolás és a gyakorlatról készített, a szakvezető által elfogadott szakmai beszámoló.

2.6.  Környezetmérnöki alapszak

Az intézményen kívül kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat az oklevél megszerzésének feltétele. A szakmai gyakorlat:

-      a 4. félévet követően: a természet- és tájvédelemhez, (4 hét);

-      a 6. félévet követően: környezeti technológiákhoz (6 hét) kapcsolódik.

A gyakorlat szervezéséért és a szakmai felügyeletért a Környezetmérnöki Intézet a felelős. A gyakorlatról szakmai beszámolót kell készíteni és megvédeni.

2.7.  Környezetmérnöki mesterszak

Az intézményen kívül kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat az oklevél megszerzésének feltétele. A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét. A szakmai gyakorlat a 2. félévet követően: a környezetvédelemhez kapcsolódik.

A gyakorlat szervezéséért és a szakmai felügyeletért a Környezetmérnöki Intézet a felelős.

A gyakorlatról szakmai beszámolót kell készíteni és megvédeni.

2.8.  Környezettan alapszak

A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő, összefüggően 6 hétig tartó gyakorlat. A gyakorlatért nem jár kreditpont, az aláírás feltétele, hogy a gyakorlat teljesítését a gyakorlat helyének vezetője hivatalosan, írásban igazolja.

2.9.  Környezettudomány mesterszak

Az intézményen kívül kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat nincs, de a 2. és 3. félév között nyári terepgyakorlaton kell részt venni, amely a tantervben a 3. félévben tantárgyként veendő fel.

2.10.  Mechatronikai mérnöki alapszak

Az intézményen kívül kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat az oklevél megszerzésének feltétele. A szakmai gyakorlat időtartama legalább 6 hét. A szakmai gyakorlatot a mechatronikai mérnökség gyakorlatának megismerését és fejlesztését lehetővé tevő vállalatnál kell teljesíteni. A gyakorlat kapcsolódhat a szakdolgozathoz.

A gyakorlat szervezéséért a Fizika és Mechatronika Intézet, a szakmai felügyeletéért a Szakterületi Bizottság a felelős.

A szakmai gyakorlatot legkorábban 4 lezárt félév után lehet teljesíteni. A gyakorlatról szakmai beszámolót kell készíteni, melyet ötfokozatú jeggyel értékelünk. A szakmai gyakorlat elfogadásának feltétele, az ipari partnertől kapott teljesítésigazolás. A szakmai gyakorlathoz 2 kreditet rendelünk.

2.11.  Mechatronikai mérnöki mesterszak

Az intézményen kívül kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat az oklevél megszerzésének feltétele. A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét. A szakmai gyakorlatot a mechatronikához kapcsolható vállalatnál kell teljesíteni. A gyakorlat szervezéséért és a szakmai felügyeletért a Gépészmérnöki Intézet felelős.

A gyakorlatot a tavaszi félév utáni nyári szünetekben lehet teljesíteni tetszőleges ütemezésben. A nyári gyakorlat teljesítését követő félévben fel kell venni a Mechatronikai mérnöki mesterszak szakmai gyakorlat (VEMKMEM00X) tárgyat. A gyakorlatról elfogadható szintű írásbeli szakmai beszámolót (munkanaplót) kell készíteni. A szakmai gyakorlatot a tárgy teljesítésével fogadjuk el.

2.12.  Vegyész mesterszak

A kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat az oklevél megszerzésének feltétele. A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét. (Más mesterszakon teljesített gyakorlat a Szakterületi Bizottság mérlegelése alapján elfogadható.)

A gyakorlat teljesíthető az Intézményben vagy az intézményen kívül is.

A gyakorlat szervezéséért és a szakmai felügyeletért a Kémia Intézet a felelős.

A gyakorlat elfogadásának feltétele a gyakorlat helyéről származó teljesítésigazolás és a gyakorlatról készített, a szakvezető által elfogadott szakmai beszámoló.

2.13.  Vegyészmérnöki alapszak

Az intézményen kívül kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat az oklevél megszerzésének feltétele. A szakmai gyakorlat időtartama legalább 6 hét. A szakmai gyakorlatot vegyipari és rokonipari vállalatnál kell teljesíteni. A gyakorlat kapcsolódhat a tervezési feladathoz.

A gyakorlat szervezéséért és a szakmai felügyeletért a Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet felelős.

A gyakorlatot legkorábban 6 lezárt félév után lehet teljesíteni. A gyakorlatról szakmai beszámolót kell készíteni, valamint a teljesítést követő félévben a tanulmányi információs rendszerben fel kell venni a Vegyészmérnök alapszak nyári szakmai gyakorlat (VEMKVMBX0G) tantárgyat. A nyári szakmai gyakorlat a tantárgy teljesítésével kerül elfogadásra. A gyakorlat részletes szabályait a „Nyári szakmai gyakorlat teljesítésének szabályai a vegyészmérnöki alap és mester szakon” szabályzat tartalmazza.

2.14.  Vegyészmérnöki mesterszak

Az intézményen kívül kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat az oklevél megszerzésének feltétele. A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét. A szakmai gyakorlatot vegyipari és rokonipari vállalatnál kell teljesíteni. (MOL kurzus teljesítése esetén kötelező a MOL csoport valamely vállalatánál teljesíteni a gyakorlatot). A gyakorlat kapcsolódhat az egyéni tervezési feladathoz.

A gyakorlat szervezéséért és a szakmai felügyeletért a Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet a felelős.

A gyakorlatról szakmai beszámolót kell készíteni.

 

 

3. Szakmai gyakorlathoz kapcsolódó ügyrend

A gyakorlatot megelőző félévben május 30. napjáig a hallgató felveszi a kapcsolatot a szakmai gyakorlat teljesítésére kiválasztott iparvállalattal, illetve szervezettel.

A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint a felsőoktatási intézmény és a szakmai gyakorlóhely együttműködési megállapodást köthet a felsőoktatási intézmény hallgatóinak szakmai gyakorlata biztosítására.

A Kormányrendelet 15. § (2) értelmében az együttműködési megállapodást meg kell kötni, ha a szak képzési és kimeneti követelményei hat hét, vagy annál hosszabb szakmai gyakorlatot határoznak meg.

A megállapodást elektronikusan kell kitölteni és legalább négy példányban kell elkészíteni, melyből kettő az intézmény köteles példánya.


Azon cégek listája, akikkel az Egyetem szerződést kötött, az alábbi linken érhetők el:

http://szakgyak.mik.uni-pannon.hu/

A hallgató a tantervének megfelelő módon beszámolót készít a szakmai gyakorlatról, melyet a fogadó fél által aláírt igazoló lappal együtt a szakmai gyakorlat szervezéséért felelős egységben kell leadnia.

Teljesítés: dolgozatot leadni az első oktatási héten/a regisztrációs héten a Neptunba feltölteni a teljesítés igazolást, szóbeli beszámoló a gyakorlaton végzett munkáról (szak előírásai szerint)

 

3.1.  A szakmai gyakorlati ösztöndíj igénylése

 

A hatályos jogszabályok és a Pannon Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának Hallgatói Követelményrendszere alapján szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb féléves összefüggő gyakorlaton részt vevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás.

A pályázat elektronikus úton a félév regisztrációs időszakának utolsó munkanapjáig adható be a Neptun Tanulmányi Rendszerben (GYAK). Nyári szakmai gyakorlat teljesítése esetén a pályázatot a gyakorlatot követő szemeszterben kell beadni csatolva a megfelelő igazolásokat.

A szakmai gyakorlati ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki a szakmai gyakorlatot az Egyetem székhelyétől, illetve telephelyétől eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhely közötti távolság mértéke meghaladja a 20 km-t.

 

4. Mellékletek

Együttműködési megállapodás (letölthető DOCX)

Szakmai gyakorlat ügyrend (letölthető PDF)

 

411F lablec cimmel

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-743
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr. Kurdi Róbert

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hallgatóknak Szakmai gyakorlat a Mérnöki Karon