Vizsgálatok

FÉM VIZSGÁLATOK
Ivóvíz vizsgálat
 • Magnézium tartalom
 • Nátrium tartalom
 • Aluminium tartalom
 • Bárium tartalom
 • Réz tartalom
 • Mangán tartalom
 • Króm tartalom
 • Vas tartalom
 • Higany tartalom
 • Hg tartalom
 • Kálcium tartalom
 • Kálium tartalom

Felszíni, felszín alatti víz
 • Réz tartalom
 • Króm tartalom
 • Nikkel tartalom
 • Higany tartalom
 • Kálcium tartalom
 • Kálium tartalom
 • Magnézium tartalom
 • Nátrium tartalom
 • Aluminium tartalom

Technológiai légszennyező források 
 • Nikkel tartalom
 • Cink tartalom
 • Ólom tartalom
 • Kadmium tartalom
 • Nártium tartalom
 • Króm tartalom
 • Vas tartalom
 • Mangán tartalom
ADSZORBENS CSŐRE VETT MINTÁK SZERVES OLDÓSZER TARTALMÁNAK VIZSGÁLATA
 • Benzol, Toluol, Etil-benzol, Xilolok, i-propil-benzol,, n-propil-benzol, 1,3,5-trimetil-benzol, 1,2,4-trimetil-benzol, 1,2,3-trimetil-benzol, terc-butil-benzol, sec-butil-benzol, n-butil-benzol, 1,2-dietil-benzol, 1,3-dietil-benzol, 1,4-dietil-benzol, 1,3,5-trietil-benzol, 1-metil-2-etil-benzol, 1-metil-3-etil-benzol, 1-metil-4-etil-benzol
 • Ciklo-hexán, ciklopentán, sztirol, fenol, naftalin
 • Tri- és tetraklór-etilén
 • 2-etoxi-etanol, 2-etoxi-etil-acetát, 2-butoxi-etanol, 2-butoxi-etil-acetát, 2-metoxi-etanol, 2-metoxietil-acetát, 1-metoxi-2-propanol, 2-metoxi-1-propanol,1-metoxi-2-propil-acetát, 2-metoxi-1-propil-acetát, 1,2-etán-diol, 1,2-propán-diol, 1,3-propán-diol, dietilén-glikol, 1,2-bután-diol, 1,3-bután-diol, dietilén-glikol
 • Aceton, metil-etil-keton, metil-izobutil-keton, 2-pentanon, 2-hexanon, ciklo-hexanon, di-izobutil-keton
 • Pentán, hexán, heptán, oktán, nonán
 • Ásványolaj köd
 • Diaceton-alkohol, metanol, etanol, allil- alkohol,i-propanol, n-propanol, n-butanol, i-butanol, n-pentanol, 2-pentanol,n-hexanol, n-heptanol, n-oktanol
 • Metil-acetát , etil-acetát, vinil-acetát,n-propil-acetát, i-propil-acetát, n-butil-acetát, i-butil-acetát
 • Formaldehid,acetaldehid,hexaldehid
VÍZ SZERVES SZENNYEZŐINEK MEGHATÁROZÁSA
 • TOC meghatározása
 • Szénhidrogén-olajindex meghatározása
 • 1,1, diklóretilén, trans-1,2-diklór-etilén, cis-1,2-diklór-etilén,kloroform, 1,1,1 triklóretán, szén-tetraklorid, triklór-etilén, 1,2 diklór-propán,diklór-brómmetán,tetraklór-etilén, dibróm-klórmetán, bromoform
 • Benzol,toluol,etil-benzol,xilolok (p+m, o), sztirol,fenol,naftalin
TALAJ OLAJTARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA
 • Tetraklóretilénnel extrahálható anyagok meghatározása
 • TOC meghatározás (deszt.vizes kivonatból)
 • Hulladékok ujjlenyomat vizsgálat
 • A szénhidrogén tartalom meghatározása 36-220°C forráspont tartományban.
MŰANYAGOK MECHANIKAI VIZSGÁLATA
 • Húzóvizsgálat
 • Hajlítóvizsgálat
 • Nyomóvizsgálat
 • Hamumeghatározás
 • Víztartalom meghatározása
 • Nem pórusos műanyagok sűrűsége
 • Lineáris hőtágulási együttható meghatározása
 • Shore A és D keménység meghatározása
 • Charpy-féle ütési jellemzők
 • Hőre lágyuló műanyagok Tömegre (MFR) és térfogatra (MVR) vonatkoztatott folyási mutatószám meghatározása

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-743
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr. Kurdi Róbert

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vizsgálatok